یك نسخه شفابخش از امام‌ دهم(علیه السلام)
نظرات | ادامه مطلب

امام هادی

تنها كسانی از زوایای پنهان و پیچیده انسان باخبرند كه با خالق وی در ارتباط ویژه باشند. روح و روان انسان دارای پیچیدگیهای بسیار ژرف و باریكتر از مو می باشد كه وقتی دچار مشكل و بحران روانی می شود تنها نسخه شفابخش او ، نسخه ایست كه از منبع وحی سرچشمه گرفته باشد. از این رو نكات روانشناختی ناب و بی نظیر در قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام موج می زند. یكی از راههای اتصال به منبع وحی، امام دهم علی النقی الهادی علیه‌السلام می باشد كه فرمایش موجز و مختصر آن حضرت محور بحث ما خواهد بود.

در حدیثی كه صاحب كتاب شریف تحف العقول از امام هادی علیه السلام نقل می نماید این جمله را از آن حضرت می یابیم :

« من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره » (1) .

از شر كسی كه برای خود ارزش قائل نیست ایمن مباش !

نفس انسانی كه از شریف ترین مخلوقات الهی می باشد دارای ارزشی والا است چرا كه خداوند در درون آن استعدادهای عجیب و مختلفی را قرار داده كه قابل احصا و شمارش نیست ، یكی از آن استعدادها، آئینه حق و ذات كبریا شدن است. آیا از این بالاتر شرافت و امتیازی را می توان تصور نمود؟! زمین و آسمان تاب این را ندارد كه ظرف وجود حق تعالی گردد اما قلب و روح انسان از چنان ظرفیتی برخوردار است كه در حدیث قدسی آمده است:

«لا یسعنی أرضی و لا سمائی لكن یسعنی قلب عبدی المۆمن » (2)

زمین و آسمان وسعت من را تحمل نمی كنند ولی قلب بنده مۆمن من را وسعت من را تحمل می نماید !!

حال آیا چنین نفس و قلبی ارزش شناخت و معرفت را ندارد؟!

مگر نفرموده اند كه: «معرفة النفس أنفع المعارف»؟ (3)

نافع ترین شناخت، ‌شناخت نفس است !

و یا مگر نفرموده اند كه: «من عرف نفسه فقد عرف ربه » ؟ (4)

حال با چنین وضعیتی اگر انسان پی به ارزش ذاتی خود نبرد و نداند و نفهمد كه خداوند چه گوهر گرانبهایی را در درون او به ودیعه نهاده است ، قهرا آن را با ثمن بخس معامله خواهد نمود و آن را در معرض مهالك و سقوط در دره شقاوت قرار خواهد داد!

اگر انسان پی به ارزش ذاتی خود نبرد و نداند و نفهمد كه خداوند چه گوهر گرانبهایی را در درون او به ودیعه نهاده است ، قهرا آن را با ثمن بخس معامله خواهد نمود و آن را در معرض مهالك و سقوط در دره شقاوت قرار خواهد داد !

امیر المۆمنین علی علیه السلام می فرمایند:

« إنه لیس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبیعوها إلا بها » (5):: مرتبط با: امام علی النقی علیه السلام ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1392/02/23
زمان : 08:36 ق.ظ
عنایت امام به دشمن امام هادی هیبت باشكوه
نظرات | ادامه مطلب

عنایت امام به دشمن

امام هادی
هیبت باشكوه

قطب راوندى رحمة الله مى نویسد:

فضل بن احمد، كاتب معتزّ بالله گوید: روزى با معتزّ به مجلس متوكّل وارد شدیم ، دیدیم غضب آلود و پریشان است . او به فتح بن خاقان گفت : به خدا! او را خواهم كشت ، چرا كه به دولت من تفرقه مى افكند.

آنگاه دستور داد چهار نفر از غلامان جلف را حاضر كردند و آن ها را در پى حضرت فرستاد.

ناگاه امام هادى علیه السلام وارد شد، لب هاى مباركش به دعا حركت مى كرد و ابدا اثر اضطراب و وحشت در آن حضرت علیه السلام نبود. چون نظر متوكّل بر آن حضرت افتاد یك مرتبه خود را از تخت به زیر افكند و به استقبال حضرت شتافت و با اضطراب او را در برگرفت ، دست هاى مبارك و میان دو دیده اش را بوسید و شمشیرى را كه در دستش بود به زمین انداخت و گفت : اى آقاى من ! اى بهترین خلق خدا! براى چه در این وقت آمده اى ؟

حضرت فرمود: پیك تو آمد و گفت : متوكّل تو را طلبیده است .:: مرتبط با: امام علی النقی علیه السلام ,
:: برچسب‌ها: عنایت امام به دشمن امام هادی هیبت باشكوه ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1391/02/26
زمان : 09:25 ق.ظ
از مشرق تا مغرب فرشتگان مسلح
نظرات | ادامه مطلب

از مشرق تا مغرب فرشتگان مسلح

امام هادی
جلسه عیش و نوش بهم ریخت

مسعودى در ((مروج الذهب )) مى نویسد:

به متوكّل گزارش دادند كه امام هادى علیه السلام در منزلش نامه ها و سلاح هایى دارد كه شیعیان قم برایش فرستاده اند و او تصمیم دارد بر دولت و حكومت متوكّل قیام كند.

متوكّل عده اى از ماموران ترك را به خانه حضرت اعزام كرد، آنان شبانه به خانه حضرتش هجوم آوردند و همه جاى خانه را تفتیش كردند و چیزى نیافتند. آنها امام هادى علیه السلام را تنها در اتاقى دیدند كه در به روى خود بسته و لباس پشمینه اى بر تن دارد و بر روى ریگ ها نشسته و به عبادت خداوند متعال و قرائت آیاتى از قرآن مشغول است.

امام هادى علیه السلام را با همان حال به نزد متوكّل بردند و به او گفتند: در خانه وى چیزى نیافتیم جز آن كه دیدیم رو به قبله نشسته و مشغول قرائت قرآن بود.:: مرتبط با: امام علی النقی علیه السلام ,
:: برچسب‌ها: از مشرق تا مغرب فرشتگان مسلح ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1391/02/26
زمان : 09:24 ق.ظ
دعوت یا تبعید امام به سامرا؟
نظرات | ادامه مطلب

دعوت یا تبعید امام به سامرا؟

امام هادی

بدیهى است با ترسى كه خلفاى ستمگر از نفوذ ائمه علیهم السلام در جامعه و توجه و علاقه مردم به آن بزرگواران ، داشتند ممكن نبود دست از امامان بزرگوار ما بردارند و آنان را به حال خود بگذارند.

در مورد متوكّل اضافه بر این هراس كه دامنگیر همه گذشتگان او بود؛ كینه و دشمنى ویژه اش نسبت به خاندان امیرمومنان علیه السلام نیز بر مخالفت و سخت گیریش مى افزود؛ به همین جهت بر آن شد كه امام هادى علیه السلام را از مدینه نزد خود بیاورد و از نزدیك مراقب او باشد.

متوكّل در سال 243 هجرى امام را محترمانه از مدینه به سامرّا تبعید كرد و آن گرامى را در منزلى در كنار اردوگاه نظامى خویش جاى داد. امام تا پایان عمر یعنى تا سال 254 در همان محل اقامت داشت و او همواره امام را تحت مراقبت شدید خود نگهداشت ، خلفاى پس از او نیز یكى پس از دیگرى آن بزرگوار را زیر نظر داشتند تا آنگاه كه به شهادت رسید.(1):: مرتبط با: امام علی النقی علیه السلام ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1391/02/26
زمان : 09:21 ق.ظ
استدلالی جالب در بزرگداشت اهل علم
نظرات | ادامه مطلب

استدلالی جالب در بزرگداشت اهل علم

ابوریحان

امام هادى علیه السلام در بزرگداشت دانشمندان و اندیشمندان مى كوشید و به آنها توجهى خاص داشت و آنان را بر دیگر مردم برتر مى شمرد زیرا آنان سرچشمه نور و آگاهى در زمین هستند. از كسانى كه مورد تجلیل امام قرار گرفت، فقیهى بود كه با یكى از نواصب و مبغضین اهل بیت علیهم السلام به مناظره پرداخته و او را مغلوب ساخته بود، آن فقیه پس از چندى به زیارت امام هادی علیه السلام آمد. حضرت كه از مناظره او با ناصبى خبردار بود از دیدن وى شادمان شده او را در صدر مجلس ‍ نشاند و به گرمى با وى به گفتگو پرداخت. مجلس مملو از علویان و عباسیان بود. آنان در آنجا از این توجه خاص امام رنجیده شدند و امام را مخاطب ساخته گفتند:

«چگونه او را بر سادات و بزرگان بنى هاشم مقدم مى دارى ؟...»

حضرت در پاسخ فرمود: از كسانى نباشید كه خداوند متعال درباره شان فرمود::: مرتبط با: امام علی النقی علیه السلام ,
:: برچسب‌ها: استدلالی جالب در بزرگداشت اهل علم ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1391/02/26
زمان : 09:20 ق.ظ
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات