آیا ابراهیم مامور به ذبح فرزند بود؟
نظرات |

آیا ابراهیم مامور به ذبح فرزند بود؟

عید قربان

پیرامون آیه شریفه: وَفَدَینَاهُ بِذِبْحٍ عَظِیمٍ(الصافات/107)ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم، یک سوال جدی براى مفسران مطرح است و آن اینکه آیا ابراهیم راستى مامور به ذبح فرزند بود، یا به مقدمات آن دستور داشت ؟

اگر مامور به ذبح بوده ، چگونه پیش از انجام آن ، این حكم الهى نسخ شد؟در حالى كه نسخ قبل از عمل جایز نیست ، و این معنى در علم اصول فقه اثبات شده است . و اگر مامور به مقدمات ذبح بوده است این افتخار مهمى نخواهد بود.

اینكه بعضى گفته اند اهمیت مساءله از اینجا ناشى مى شود كه ابراهیم احتمال مى داد بعد از انجام این ماموریت و فراهم كردن مقدمات دستور به اصل ذبح داده شود، و امتحان بزرگ او همینجا بود مطلب جالبى به نظر نمى رسد.

به عقیده ما این گفتگوها از اینجا ناشى مى شود كه میان اوامر امتحانى و غیر امتحانى فرق نگذاشته اند، امرى كه به ابراهیم شد یك امر امتحانى بود، مى دانیم در اوامر امتحانى اراده جدى تعلق به اصل عمل نگرفته است ، بلكه هدف آن است كه روشن شود شخص مورد آزمایش تا چه اندازه آمادگى اطاعت فرمان دارد؟ و این در جائى است كه شخص مورد آزمایش از اسرار پشت پرده آگاه نیست . و به این ترتیب در اینجا نسخ واقع نشده است كه در صحت آن قبل از عمل بحث و گفتگو شود. و اگر مى بینیم خداوند بعد از این ماجرا به ابراهیم مى گوید: قد صدقت الرؤ یا: خوابى را كه دیده بودى تحقق بخشیدى به خاطر آن است كه آنچه در توان داشت در زمینه ذبح فرزند دلبند انجام داد، و آمادگى روحى خود را در این زمینه از هر جهت به ثبوت رسانید و از عهده این آزمایش به خوبى برآمد.

مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ذیل آیه 107 سوره صافات


تنظیم برای تبیان: الف_شکوری:: مرتبط با: حج ,
:: برچسب‌ها: عید قربان , روزعرفه , نماز عید قربان , اعمال عید قربان , قربانی کردن اسماعیل , حضرت ابراهیم , فضیلت نماز عید قربان , دعای امام حسین در روز عرفه , بهترین عمل در عید قربان , شعر در مورد عید قربان , ذبیح ابراهیم؛ اسحاق یا اسماعیل؟ , فلسفه قربانی در منا , عید مشترک همه ادیان , بزرگترین روز حج ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1388/09/5
زمان : 09:52 ق.ظ
خنجر شوق بر حنجر نفس
نظرات | ادامه مطلب

خنجر شوق بر حنجر نفس

عید قربان جلوه گاه تعبد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است . فصل قرب یافتن مسلمآنان به خداوند، در سایه عبودیت است .

اگر ابراهیم خلیل ، در اجراى فرمان پروردگارش ، خنجر بر حنجر اسماعیل مى نهد، اگر اسماعیل ذبیح ، پدر را در اجراى امر خدایى ، تشویق و ترغیب مى كند، اگر شیخ الانبیاء در نهادن كارد بر حلقوم فرزندش ، لحظه اى تردید و توقف نمى كند؛ همه و همه ، نشانه مسلمانى آن پدر و پسر و شاهد صداقت در عقیده و عشق ، و وفادارى در قلمرو بندگى است .

عید قربان ، مجراى فدا كردن عزیزترین یعنى خدا است .:: مرتبط با: حج ,
:: برچسب‌ها: عید قربان , روزعرفه , نماز عید قربان , اعمال عید قربان , قربانی کردن اسماعیل , حضرت ابراهیم , فضیلت نماز عید قربان , دعای امام حسین در روز عرفه , بهترین عمل در عید قربان , شعر در مورد عید قربان , ذبیح ابراهیم؛ اسحاق یا اسماعیل؟ , فلسفه قربانی در منا , عید مشترک همه ادیان , بزرگترین روز حج ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1388/09/5
زمان : 09:50 ق.ظ
زورآزمایی ابراهیم با شیطان
نظرات |

زورآزمایی ابراهیم با شیطان

امام ابلیس پیامبر

از آنجا كه امتحان ابراهیم یكى از بزرگترین امتحانات در طول تاریخ بود، امتحانى كه هدفش این بود قلب او را از مهر و عشق غیر خدا تهى كند، و عشق الهى را در سراسر قلب او پرتوافكن سازد، طبق بعضى از روایات شیطان به دست و پا افتاد، كارى كند كه ابراهیم از این میدان پیروزمند بیرون نیاید، گاه به سراغ مادرش هاجر آمد، و به او گفت میدانى ابراهیم چه در نظر دارد؟

مى خواهد فرزندش را امروز سر ببرد! هاجر گفت : برو سخن محال مگو كه او مهربانتر از این است كه فرزند خود را بكشد، اصولا مگر در دنیا انسانى پیدا مى شود كه فرزند خود را با دست خود ذبح كند؟ شیطان به وسوسه خود ادامه داد و گفت او مدعى است خدا دستورش ‍ داده . هاجر گفت : اگر خدا دستورش داده پس باید اطاعت كند و جز رضا و تسلیم راهى نیست !! گاهى به سراغ فرزند آمد و به وسوسه او مشغول شد از آن هم نتیجه اى نگرفت ، چون اسماعیل را یك پارچه تسلیم و رضا یافت . سرانجام به سراغ پدر آمد و به او گفت ابراهیم ! خوابى را كه دیدى خواب شیطانى است ! اطاعت شیطان مكن!

وسوسه هاى شیاطین در میدانهاى بزرگ امتحان نه از یكسو كه از جهات مختلف صورت مى گیرد، هر زمان به رنگى ، و از طریقى، مردان خدا باید ابراهیم وار شیاطین را در همه چهره ها بشناسند

ابراهیم كه در پرتو نور ایمان و نبوت او را شناخت بر او فریاد زد دور شو اى دشمن خدا. در حدیث دیگرى آمده است : ابراهیم نخست به مشعرالحرام آمد تا پسر را قربانى كند، شیطان به دنبال او شتافت ، او به محل جمره اولى آمد شیطان به دنبال او آمد، ابراهیم هفت سنگ به او پرتاب كرد، هنگامى كه به جمره دوم رسید باز شیطان را مشاهده نمود هفت سنگ دیگر بر او انداخت ، تا به جمره عقبه آمد هفت سنگ دیگر بر او زد (و او را براى همیشه از خود مایوس ساخت ).

این نشان مى دهد كه وسوسه هاى شیاطین در میدانهاى بزرگ امتحان نه از یكسو كه از جهات مختلف صورت مى گیرد، هر زمان به رنگى ، و از طریقى مردان خدا باید ابراهیم وار شیاطین را در همه چهره ها بشناسند، و از هر طریق وارد شوند راه را بر آنها ببندند و سنگسارشان كنند، و چه درس بزرگى ؟!

تفسیر نمونه، مکارم شیرازی

تهیه: الف.شکوری

تنظیم و عکس: سعید آقازاده:: مرتبط با: حج ,
:: برچسب‌ها: عید قربان , روزعرفه , نماز عید قربان , اعمال عید قربان , قربانی کردن اسماعیل , حضرت ابراهیم , فضیلت نماز عید قربان , دعای امام حسین در روز عرفه , بهترین عمل در عید قربان , شعر در مورد عید قربان , ذبیح ابراهیم؛ اسحاق یا اسماعیل؟ , فلسفه قربانی در منا , عید مشترک همه ادیان , بزرگترین روز حج ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1388/09/5
زمان : 09:46 ق.ظ
معمار کعبه‌ی ایمان باش!
نظرات | ادامه مطلب

معمار کعبه‌ی ایمان باش!

به نام آن ذات بی‌مانندی که مهر را در گلشن حقایق پرورش می‌دهد.

ایام، ایام حج است و موسم، موسم ذبح اسماعیل

ای حاج! اسماعیل تو کیست؟ چیست؟

نیازی نیست؟ کسی بداند، باید خود بدانی و خدایت

، اسماعیل تو ممکن است فرزندت نباشد، تنها پسرت نباشد، زنت، شویت، شغلت، شهرتت، شهوتت، قدرتت، موقعیتت، مقامت.....

من نمی‌دانم، هر چه در چشم تو، جای اسماعیل را در چشم ابراهیم دارد،

و اکنون که "آهنگ خدا" کرده‌ای در "منی" ذبح کن.:: مرتبط با: حج ,
:: برچسب‌ها: عید قربان , روزعرفه , نماز عید قربان , اعمال عید قربان , قربانی کردن اسماعیل , حضرت ابراهیم , فضیلت نماز عید قربان , دعای امام حسین در روز عرفه , بهترین عمل در عید قربان , شعر در مورد عید قربان , ذبیح ابراهیم؛ اسحاق یا اسماعیل؟ , فلسفه قربانی در منا , عید مشترک همه ادیان , بزرگترین روز حج ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1388/09/5
زمان : 09:43 ق.ظ
اسماعیل تو کیست؟
نظرات | ادامه مطلب

اسماعیل تو کیست؟

عید قربان كه پس از وقوف در عرفات (مرحله شناخت) و مشعر (محل آگاهی و شعور) و منا (سرزمین آرزوها، رسیدن به عشق) فرا مى رسد، عید رهایى از تعلقات است. رهایى از هر آنچه غیرخدایى است. در این روز حج گزار، اسماعیل وجودش را، یعنى هر آنچه بدان دلبستگى دنیوى پیدا كرده قربانى مى كند تا سبكبال شود.

اکنون در منایی، ابراهیمی، و اسماعیلت را به قربانگاه آورده ای اسماعیل تو کیست؟ چیست؟ مقامت؟ آبرویت؟ موقعیتت، شغلت؟ پولت؟ خانه ات؟ املاكت؟ ... ؟

این را تو خود می دانی، تو خود آن را، او را – هر چه هست و هر که هست – باید به منا آوری و برای قربانی، انتخاب کنی، من فقط می توانم نشانیهایش را به تو بدهم::: مرتبط با: حج ,
:: برچسب‌ها: عید قربان , روزعرفه , نماز عید قربان , اعمال عید قربان , قربانی کردن اسماعیل , حضرت ابراهیم , فضیلت نماز عید قربان , دعای امام حسین در روز عرفه , بهترین عمل در عید قربان , شعر در مورد عید قربان , ذبیح ابراهیم؛ اسحاق یا اسماعیل؟ , فلسفه قربانی در منا , عید مشترک همه ادیان , بزرگترین روز حج ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1388/09/5
زمان : 09:40 ق.ظ
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات