۳۴۷۹ تسبیحات هر روز ماه رمضان۳
نظرات |

تسبیحات هر روز ماه رمضان۳

سُبْحانَ اللّهِ الَّذى یَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثى وَما تَغیْضُ الاْرْحامُ وَما

منزه است خدائى كه مى داند آنچه بار دارد هر حیوان ماده اى و آنچه در رحمها كم شود و آنچه

تَزْدادُ وَكُلُّشَىْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ عالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهادَةِ الْكَبیْرُ الْمُتَعالِ

بیفزاید و هر چیزى را نزد او اندازه اى است داناى غیب و شهود و بزرگ و والاست

سَواَّءٌ مِنْكُمْ مَنْ اَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّیْلِ

براى او یكسان است هر كه از شما سخن آهسته كند یا بلند كند و هر كه به شب

وَسارِبٌ بِالنَّهارِ لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ

پنهان گردد و یا رهرو شود در روز براى خدا فرشتگانى پیاپى است از جلوى روى انسان و از پشت سرش كه او را

اَمْرِ اللّهِ سُبْحانَ اللّهِ الَّذى یُمیتُ الاْحْیاَّءَ وَیُحْیِى الْمَوْتى وَیَعْلَمُ ما

به فرمان خدا محافظت كنند منزه است خدائى كه بمیراند زندگان را و زنده كند مردگان را و مى داند آنچه

تَنْقُصُ الاْرْضُ مِنْهُمْ وَیُقِرُّ فِى الاْرْحامِ ما یَشاَّءُ اِلى اَجَلٍ مُسَمّىً

را زمین از ایشان بكاهد و مستقر كند در رحمها آنچه را خواهد تا مدتى معین

(5) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الُمصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ

(5) منزه است خدا پدید آرنده هر دم زنى منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا

خالِقِ الاْزْواجِ كُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ

آفریننده موجودات جفت همگى ، منزه است خدا مقرر دارنده تاریكیها و روشنى منزه است

اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ كُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ

خدا شكافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیزى منزه است

خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ كَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ

خدا آفریننده هر چه دیدنى است و هر چه نادیدنى است منزه است خدا به مقدار كلماتش منزه است خدا

رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ مالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشاَّءُ

پروردگار جهانیان منزه است خدا مالك پادشاهى ، بدهى سلطنت را به هر كه خواهى

وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاَّءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاَّءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاَّءُ بِیَدِكَ

و بگیرى آن را از هركه خواهى و عزت بخشى هر كه را خواهى و خوار كنى هر كه را خواهى هر چه خیر

الْخَیْرُ اِنَّكَ عَلى كُلِّشَى ءٍ قَدیرٌ تُولِجُ اللَّیْلَ فِى النَّهارِ وَتُولِجُ النَّهارَ

است بدست تو است و تو بر هر چیز توانایى درآورى شب را در روز و درآورى روز

فِى اللَّیْلِ تُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَتَرْزُقُ

را در شب بیرون آورى زنده را از مرده و برون آورى مرده را از زنده و روزى دهى

مَنْ تَشاَّءُ بِغَیْرِ حِسابٍ (6) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ

هر كه را خواهى بى حساب (6) منزه است خدا آفریننده هر دم زنى منزه است خداى

الْمُصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ كُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ

صورت بخش منزه است خدا آفریننده موجودات جفت همگى منزه است خدا مقرر كننده

الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ

تاریكیها و روشنى منزه است خدا شكافنده دانه و هسته منزه است خدا

خالِقِ كُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ

آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده هر دیدنى و نادیدنى منزه است خدا:: مرتبط با: اعمال ماه مبارك رمضان ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1386/06/15
زمان : 09:09 ق.ظ
۳۴۷۸ تسبیحات هر روز ماه رمضان۲
نظرات |

تسبیحات هر روز ماه رمضان۲
صَغیرٌ وَلا كَبیرٌ وَلا یَسْتَخْفى مِنْهُ صَغیرٌ لِصِغَرِهِ وَلا یَخْفى عَلَیْهِ

كوچكى و نه بزرگى ، و پنهانى نتواند جست از او كوچكى بخاطر خردیش و مخفى نماند بر او

شَى ءٌ فِى الاْرْضِ وَلا فِى السَّماَّءِ هُوَ الَّذى یُصَوِّرُكُمْ فِى الاْرْحامِ

چیزى در زمین و نه در آسمان او است كه صورت بندد شما را در رحمها

كَیْفَ یَشاَّءُ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الْعَزیزُ الْحَكیمُ (3) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ

هر طور كه خواهد معبودى جز او نیست كه نیرومند و فرزانه است (3) منزه است خدا پدیدآرنده

النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الُمصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ كُلِّها

هر دم زنى منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده همه موجودات جفت

سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ

منزه است خدا مقرر كننده تاریكیها و روشنى منزه است خدا شكافنده دانه

وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ كُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما

و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده آنچه دیدنى و آنچه

لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ كَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ

نادیدنى است منزه است خدا به مقدار كلمات نامنتهایش منزه است خدا پروردگار جهانیان

سُبْحانَ اللّهِ الَّذى یُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ وَیُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ

منزه است خدائى كه بوجود آورد ابرهاى سنگین را و تسبیح گوید رعد به حمد او

وَالْمَلاَّئِكَةُ مِنْ خیفَتِهِ وَیُرْسِلُ الصَّو اعِقَ فَیُصیبُ بِه ا مَنْ یَش اَّءُ

و فرشتگان از بیم او و بفرستد صاعقه ها را و دچار سازد بدان هر كه را خواهد

وَیُرْسِلُ الرِّیاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَى رَحْمَتِهِ وَیُنَزِّلُ الْماَّءَ مِنَ السَّماَّءِ

و بادها را نویدى از پیشاپیش رحمت خود فرستد و آب باران را از آسمان

بِكَلِمَتِهِ وَیُنْبِتُ النَّباتَ بِقُدْرَتِهِ وَیَسْقُطُ الْوَرَقُ بِعِلْمِهِ سُبْحانَ اللّهِ

بوسیله امر خود فرو فرستد و گیاه را به قدرت كامله خویش برویاند و برگ درختان را به علم خود فروریزد منزه است خدائى

الَّذى لا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِى الاْرْضِ وَلا فِى السَّماَّءِ وَلا

كه پنهان نماند از او هموزن ذره اى در زمین و نه در آسمان و نه

اَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلا اَكْبَرُ اِلاّ فى كِتابٍ مُبینٍ (4) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ

كوچكتر از آن و نه بزرگتر جز آنكه در دفترى روشن است (4) منزه است خدا پدید آرنده

النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الُمصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ كُلِّها

هر دم زنى منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده همه موجودات جفت

سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ

منزه است خدا مقرر دارنده تاریكیها و روشنى منزه است خدا شكافنده دانه

وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ كُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما

و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده هر چه دیدنى است و هر چه

لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ كَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ

نادیدنى است منزه است خدا به مقدار كلمات نامنتهایش منزه است خدا پروردگار جهانیان:: مرتبط با: اعمال ماه مبارك رمضان ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1386/06/15
زمان : 09:09 ق.ظ
۳۴۷۷ تسبیحات هر روز ماه رمضان۱
نظرات |

تسبیحات هر روز ماه رمضان۱
دوّم و فرموده اند مى خوانى این تسبیحات را در هر روز ماه رمضان از اول تا به آخر و آن ده جزء است هر جزء آن
مشتمل بر ده سُبْحانَ اللّهِ (1) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ

* * * * * * * * * * * * * * منزه است خدا آفریننده هر دم زنى منزه است خدا

المُصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ كُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ

صورت ده منزه است خدا آفریننده همه موجودات جُفت منزه است خدا مقرر كننده

الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ

تاریكیها و روشنى منزه است خدا شكافنده دانه و هسته منزه است خدا

خالِقِ كُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ

آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده آنچه دیده شود و آنچه دیده نشود منزه است خدا

مِدادَ كَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ السَّمیعِ الَّذى

به مقدار كلمات نامنتهایش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است خداى شنوایى كه چیزى

لَیْسَ شَىْءٌ اَسْمَعَ مِنْهُ یَسْمَعُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ ما تَحْتَ سَبْعِ اَرَضینَ

شنواتر از او نیست مى شنود از بالاى عرش خود آنچه را در زیر هفت زمین است

وَیَسْمَعُ ما فى ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَیَسْمَعُ الاْنینَ وَالشَّكْوى

و مى شنود آنچه را در تاریكیهاى بیابان و دریا است و مى شنود ناله و شكایت را

وَیَسْمَعُ السِّرَّ وَاَخْفى وَیَسْمَعُ وَساوِسَ الصُّدُورِ وَلا یُصِمُّ سَمْعَهُ

و مى شنود پنهان و پنهان تر از پنهان را و مى شنود وسوسه هاى سینه ها را و كر نكند شنوائیش را

صَوْتٌ (2) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الُمصَوِّرِ

صدایى (2) منزه است خدا آفریننده هر دم زنى منزه است خداى صورت بخش

سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ كُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ

منزه است خدا آفریننده همه موجودات جُفت منزه است خدا مقرر دارنده تاریكیها

وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ كُلِّشَى ءٍ

و روشنى منزه است خدا شكافنده دانه و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز

سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ كَلِماتِهِ

منزه است خدا آفریننده آنچه دیده شود و آنچه دیده نشود منزه است خدا به مقدار كلمات نامنتهایش

سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ الْبَصیرِ الَّذى لَیْسَ شَى ءٌ

منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است خداى بینائى كه چیزى بیناتر از او نیست

اَبْصَرَ مِنْهُ یُبْصِرُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ ما تَحْتَ سَبْعِ اَرَضینَ وَیُبْصِرُ ما

مى بیند از بالاى عرش خود آنچه در زیر هفت زمین است و مى بیند آنچه

فى ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لا تُدْرِكُهُ الاْبْصارُ وَهُوَ یُدْرِكُ الاْبْصارَ

را در تاریكیهاى خشكى و دریا است دیدگان او را درك نكند ولى او درك كند دیدگان را

وَهُوَ اللَّطیفُ الْخَبیرُ لا تُغْشى بَصَرَهُ الظُّلْمَةُ وَلا یُسْتَتَرُ مِنْهُ بِسِتْرٍ

و او است دقیق و كاردان دیده اش را تاریكى نپوشاند و بوسیله پرده چیزى از او مستور نماند

وَلا یُوارى مِنْهُ جِدارٌ وَلا یَغیبُ عَنْهُ بَرُّ وَلا بَحْرٌ وَلا یَكِنُّ مِنْهُ جَبَلٌ

و دیوار چیزى را از او پنهان نكند و نادیده نماند ازد ید او هیچ خشكى و نه دریایى و هیچ كوهى نتواند مخفى كند از او

ما فى اَصْلِهِ وَلا قَلْبٌ ما فیهِ وَلا جَنْبٌ ما فى قَلْبِهِ وَلا یَسْتَتِرُ مِنْهُ

آنچه را در ریشه و در زیر خود دارد و نه دلى آنچه را در خود دارد و نه پهلویى آنچه را در دل دارد و نتواند بپوشاند خود را از او

صَغیرٌ وَلا كَبیرٌ وَلا یَ:: مرتبط با: اعمال ماه مبارك رمضان ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1386/06/15
زمان : 09:09 ق.ظ
۳۴۷۶ ذکر دعا در هر روز ۵
نظرات |

دعا و اعمال روزهاى ماه مبارك رمضان
ذكر دعا در هر روز

مُحَمَّدٍ وَناصِرُ مُحَمَّدٍ وَمُفَضِّلُ مُحَمَّدٍ اَسْئَلُكَ اَنْ تَنْصُرَ وَصِىَّ مُحَمَّدٍ

محمد و یاور محمد و برترى دهنده محمد هستى از تو خواهم كه یارى دهى وصى محمد

وَخَلیفَةَ مُحَمَّدٍ وَالْقاَّئِمَ بِالْقِسْطِ مِنْ اَوْصِیاَّءِمُحَمَّدٍ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ

و جانشین محمد و قیام كننده به عدل از اوصیاء محمد را كه درود تو بر او

وَعَلَیْهِمْ اِعْطِفْ عَلَیْهِمْ نَصْرَكَ یا لا اِلهَ اِلاّ اَنْتَ بِحَقِّ لا اِلهَ إ لاّ اَنْتَ

و ایشان باد متوجه كن بر ایشان یاریت را اى كه نیست معبودى جز تو بحق كلمه ((لا اله الا انت ))

صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنى مَعَهُمْ فِى الدُّنْیا وَالاْخِرَةِ

درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا در دنیا و آخرت با ایشان قرار ده

وَاجْعَلْ عاقِبَةَ اَمْرى اِلى غُفْرانِكَ وَرَحْمَتِكَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ

و پایان كارم را به آمرزش و رحمت خود بكشان اى مهربانترین مهربانان

وَكَذلِكَ نَسَبْتَ نَفْسَكَ یا سَیِّدى بِاللَّطیفِ بَلى اِنَّكَ لَطیفٌ فَصَلِّ

و این چنین خود را معرفى كرده اى اى آقاى من به اینكه لطف دارى آرى براستى تو لطف دارى پس درود

عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَالْطُفْ بى لِما تَشاَّءُ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى

فرست بر محمد و آل محمد و لطف فرما به من بدان چه خواهى خدایا درود فرست بر محمد و

مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْزُقْنِى الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فى عامِنا هذا وَتَطَوَّلْ

محمد و آل محمد و روزیم گردان حج و عمره را در این سال و تفضّل فرما بر

عَلَىَّ بِجَمیعِ حَواَّئِجى لِلاْخِرَةِ وَالدُّنْیا پس سه مرتبه بگوید اَسْتَغْفِرُ اللّهَ

من به برآوردن همه حاجتهاى دنیا و آخرتم * * * * * * * * * * * * آمرزش خواهم از خدا

رَبِّى وَاَتُوبُ اِلَیْهِ اِنَّ رَبِّى قَریبٌ مُجیبٌ اَسْتَغْفِرُ اللّهَ رَبِّى وَاَتُوبُ

پروردگارم و بسویش توبه كنم كه براستى پروردگار من نزدیك و اجابت كننده است آمرزش خواهم از خدا پروردگارم و بسویش

اِلَیْهِ اِنَّ رَبّى رَحیمٌ وَدُودٌ اَسْتَغْفِرُ اللّهَ رَبِّى وَاَتُوبُ اِلَیْهِ اِنَّهُ كانَ غَفّارا

توبه كنم براستى پروردگارم مهربان و با محبت است آمرزش خواهم از خدا پروردگارم وبسویش توبه كنم كه براستى بسیار آمرزنده است

اَللّهُمَّ اغْفِرْ لى اِنَّكَ اَرْحَمُ الرّاحِمینَ رَبِّ اِنّى عَمِلْتُ سُوَّءا وَظَلَمْتُ

خدایا مرا بیامرز كه تو مهربانترین مهربانانى پروردگارا من بد كردم و به خویشتن ستم كردم

نَفْسى فَاغْفِرْ لى اِنَّهُ لا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلاّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُ اللّهَ الَّذى لا

پس بیامرز مرا كه نیامرزد گناهان را جز تو آمرزش خواهم از خدائى كه معبودى جز او

اِلهَ اِلاّ هُوَ الْحَىُّ الْقَیُّومُ الْحَلیمُ الْعَظیمُ الْكَریمُ الْغَفّارُ لِلذَّنْبِ الْعَظیمِ

نیست زنده و پاینده و بردبار و بزرگ و كریم و بسیار آمرزنده گناه بزرگ است

وَاَتُوبُ اِلَیْهِ اَسْتَغْفِرُ اللّهَ اِنَّ اللّهَ كانَ غَفُوراً رَحیماً پس این دعا را بخواند

و به سویش توبه كنم آمرزش خواهم از خدا كه براستى او آمرزنده و مهربان است * * * * * * * * * * * *

اَللّهُمَّ إ نّى اَسْئَلُكَ اَنْ تُصلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاَنْ تَجْعَلَ

خدایا از تو خواهم كه درود فرستى بر محمد و آل محمد و قرار ده

فیما تَقْضى وَتُقَدِّرُ مِنَ الاْمْرِ الْعَظیمِ الْمَحْتُومِ فى لَیْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ

در آنچه حكم فرموده و مقدّر كرده اى از فرمان بزرگ حتمى و مسلّمت در شب قدر از

الْقَضاَّءِ الَّذى لا یُرَدُّ وَلا یُبَدَّلُ اَنْ تَكْتُبَنى مِنْ حُجّاجِ بَیْتِكَ الْحَرامِ

آن حكمى كه بازگشت و تغییرى در آن نیست كه نامم را در زمره حاجیان خانه محترم كعبه ات

الْمَبْرُورِ حَجُّهُمُ الْمَشْكُورِ سَعْیُهُمُ الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمُ الْمُكَفَّرِ عَنْهُمْ

بنویسى آنانكه حجّشان پذیرفته و سعیشان مورد تقدیر و گناهانشان آمرزیده و

سَیِّئاتُهُمْ وَاَنْ تَجْعَلَ فیما تَقْضى وَتُقَدِّرُ اَنْ تُطیلَ عُمْرى وَتُوَسِّعَ

بدیهایشان جبران شده است و در قضا و قدرت مقدر فرمائى كه عمرم را طولانى كنى و روزیم

فى رِزْقى وَتُؤَدِّىَ عَنّى اَمانَتى وَدَیْنى آمینَ رَبَّ الْعالَمینَ اَللّهُمَّ

را فراخ و امانت و قرضم را بپردازى آمین اى پروردگار جهانیان خدایا

اجْعَلْ لى مِنْ اَمْرى فَرَجاً وَمَخْرَجاً وَارْزُقْنى مِنْ حَیْثُ اَحْتَسِبُ

قرار ده در كارم گشایش و راهى و روزیم ده از آنجا كه گمان دارم

وَمِنْ حَیْثُ لا اَحْتَسِبُ وَاحْرُسْنى مِنْ حَیْثُ اَحْتَرِسُ وَمِنْ حَیْثُ لا

و از آنجا كه گمان ندارم و محافظتم كن از آنجا كه من خود را محافظت كنم و از آنجا كه

اَحْتَرِسُ وَصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ كَثیراً

محافظت نكنم و درود فرست بر محمد و آل محمد و سلام فرست بسیار *:: مرتبط با: اعمال ماه مبارك رمضان ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1386/06/15
زمان : 09:09 ق.ظ
۳۴۷۵ ذكر دعا در هر روز۴
نظرات |

دعا و اعمال روزهاى ماه مبارك رمضان
ذكر دعا در هر روز۴

مالْكَرْبِ الْعَظیمِ یااَللّهُ یارَحْمنُ یارَحیمُ یااَرْحَمَ الرّاحِمینَ صَلِّ عَلى

اندوه بزرگ اى خدا اى بخشاینده اى مهربان اى مهربانترین مهربانان درود فرست بر

مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْ لى ذُنُوبى وَعُیُوبى وَاِساَّئَتى وَظُلْمى

محمد و آل محمد و بیامرز گناهانم و زشتیهایم و بدیم و ستمم

وَجُرْمى وَاِسْرافى عَلى نَفْسى وَارْزُقْنى مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ فَاِنَّهُ

و جنایتم و زیاده رویم را بر نفسم و روزیم كن از فضل و رحمت خویش زیرا كه

لا یَمْلِكُها غَیْرُكَ وَاعْفُ عَنّى وَاغْفِرْ لى كُلَّ ما سَلَفَ مِنْ ذُنُوبى

مالك آنها نیست كسى جز تو و بگذر از من و بیامرز برایم گناهان گذشته ام را

وَاعْصِمْنى فیما بَقِىَ مِنْ عُمْرى وَاسْتُرْ عَلَىَّ وَعَلى والِدىَّ

و نگاهم دار در باقیمانده از عمرم و بپوشان بر من و بر پدر و مادرم

وَ وَُلَْدى وَقَرابَتى وَاَهْلِ حُزانَتى وَ [كُلُّ] مَنْ كانَ مِنّى بِسَبیْلٍ مِنَ

و فرزندانم و خویشانم و بستگانم و هركس كه براه من مى رود از

الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ فى الدُّنْیا وَالاْخِرَةِ فَاِنَّ ذلِكَ كُلَّهُ بِیَدِكَ وَاَنْتَ

مردان مؤ من و زنان با ایمان در دنیا و آخرت زیرا تمام اینها بدست تو است و تو

واسِعُ الْمَغْفِرَةِ فَلا تُخَیِّبْنى یا سَیِّدى وَلا تَرُدَّ دُعاَّئى وَلا یَدى اِلى

وسیع آمرزشى پس نومیدم مكن اى آقایم و دعایم را برمگردان و نه دستم را (خالى ) بسوى

نَحْرى حَتّى تَفْعَلَ ذلِكَ بى وَتَسْتَجیبَ لى جَمیعَ ما سَئَلْتُكَ

سینه ام تا انجام دهى آنچه را گفتم درباره ام و اجابت كنى برایم تمام آنچه را درخواست كردم

وَتَزیدَنى مِنْ فَضْلِكَ فَاِنَّكَ عَلى كُلِّشَىْءٍ قَدیرٌ وَنَحْنُ اِلَیْكَ راغِبُونَ

و بیفزائى بر من از فضل خویش كه تو بر هر چیز توانائى و ما بسوى تو مشتاقیم

اَللّهُمَّ لَكَ الاْسْماَّءُ الْحُسْنى وَالاْمْثالُ الْعُلْیا وَالْكِبْرِیاَّءُ وَالاْ لاَّءُ

خدایا از تو است نامهاى نیكو و نمونه هاى والا و كبریاء و انواع نعمتها

اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ اِنْ كُنْتَ قَضَیْتَ فى هذِهِ

از تو خواهم به حق نامت در ((بسم اللّه الرحمن الرحیم )) اگر مقدر فرموده اى در این

اللَّیْلَةِ تَنَزُّلَ الْمَلاَّئِكَةِ وَالرُّوحِ فیه ا اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ

شب فرود آمدن فرشتگان و روح را (یعنى امشب را شب قدر قرار داده اى ) كه درود فرستى بر محمد و آل

مُحَمَّدٍ وَاَنْ تَجْعَلَ اسْمى فِى السُّعَداَّءِ وَرُوحى مَعَ الشُّهَداَّءِ

محمد و قرار دهى نام مرا در زمره سعادتمندان و روحم را با شهیدان

وَاِحْسانى فى عِلِّیّینَ وَاِساَّئَتى مَغْفُورَةً وَاَنْ تَهَبَ لى یَقیناً تُباشِرُ

و كار نیكم را در علیین (بلندترین مقام بهشت ) و گناهانم را آمرزیده و ببخشى به من یقینى كه دلم همیشه

بِهِ قَلْبى وَایماناً لا یَشُوبُهُ شَكُّ وَرِضىً بِما قَسَمْتَ لى وَآتِنى فى

همراه آن باشد و ایمانى به من بدهى كه به شك آلوده نگردد و خوشنودى در آنچه قسمتم كرده اى و در

الدُّنْیا حَسَنَةً وَفِى الا خِرَةِ حَسَنَةً وَقِنى عَذابَ النّارِ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ

دنیا خوبى و خوشى به من ده و در آخرت نیز خوبى بده و از عذاب دوزخ نگاهمان دار و اگر مقدر

قَضَیْتَ فى هذِهِ اللَّیْلَةِ تَنَزُّلَ الْمَلَّئِكَةِ وَالرُّوحِ فیه ا فَاَخِّرْنى اِلى

نفرموده اى در این شب فرود آمدن فرشتگان و روح را پس مرا تا بدان شب باقى بدار و

ذلِكَ وَارْزُقْنى فیها ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ وَطاعَتَكَ وَحُسْنَ عِبادَتِكَ

روزى من كن در آن شب ذكر خود و شكر و اطاعتت و نیكو پرستش كردنت را

وصَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍبِاَفْضَلِ صَلَواتِكَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ

و درود فرست بر محمد و آل محمد به بهترین درودهایت اى مهربانترین مهربانان

یا اَحَدُ یا صَمَدُ یا رَبَّ مُحَمَّدٍ اغْضَبِ الْیَوْمَ لِمُحَمَّدٍ وَلاِبْرارِ عِتْرَتِهِ

اى یگانه اى بى نیاز اى پروردگار محمد خشم خود را در امروز بخاطر محمد و نیكان از عترتش (بر دشمنانشان )

واقْتُلْ اَعْدائَهُمْ بَدَداً وَاَحْصِهِمْ عَدَداً وَلا تَدَعْ عَلى ظَهْرِ الاَرْضِ

فروبار و درنتیجه بكُش دشمنانشان را یكى پس ازدیگرى و به شمارشان درآر جدا جدا و یك تن از ایشان را بر روى زمین باقى مگذار

مِنْهُمْ اَحَداً وَلا تَغْفِرْ لَهُمْ اَبَداً یا حَسَنَ الصُّحْبَةِ یا خَلیفَةَ النَّبِیّینَ اَنْتَ

و هرگز آنها را نیامرز اى نیكو رفاقت اى تكیه گاه پیمبران توئى

اَرْحَمُ الرّاحِمینَ الْبَدى ءُ الْبَدیعُ الَّذى لَیْسَ كَمِثْلِكَ شَى ءٌ وَالدّاَّئِمُ

مهربانترین مهربانان آفریننده پدید آرنده اى كه چیزى مانند تو نیست و خداى جاویدانى

غَیْرُ الْغافِلِ وَالْحَىُّ الَّذى لا یَمُوتُ اَنْتَ كُلَّ یَوْمٍ فى شَاْنٍ اَنْتَ خَلیفَةُ

كه غفلت نورزد و زنده اى كه هرگز نمیرد تو هر روز در كارى هستى تو تكیه گاه:: مرتبط با: اعمال ماه مبارك رمضان ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1386/06/15
زمان : 09:09 ق.ظ
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات