۳۴۸۵ صلوات هر روز ماه رمضان۳
نظرات |

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ اِمامِ الْمُسْلِمینَ وَوالِ مَنْ والاهُ

خدایا درود فرست بر موسى بن جعفر پیشواى مسلمانان و دوست دار هر كه دوستش دارد

وَعادِ مَنْ عاداهُ وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ شَرِكَ فى دَمِهِ اَللّهُمَّ

و دشمن دار هر كه دشمنش دارد و دو چندان كن عذابت را بر هر كس كه در ریختن خونش شركت كرد خدایا

صَلِّ عَلى عَلِىِّ بْنِ مُوسى اِمامِ الْمُسْلِمینَ وَوالِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ

درود فرست بر على بن موسى پیشواى مسلمانان و دوست دار هر كه دوستش دارد و دشمن دار

عاداهُ وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ شَرِكَ فى دَمِهِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى

هر كه دشمنش دارد و دو چندان كن عذابت را بر هر كس كه در ریختن خونش شركت كرد خدایا درود فرست بر

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی اِمامِ الْمُسْلِمینَ وَوالِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ

محمد بن على پیشواى مسلمانان و دوست دار هر كه دوستش دارد و دشمن دار هر كه دشمنش دارد

وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ ظَلَمَهُ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى عَلِىِّ بْنِ مُحَمَّدٍ

و دو چندان كن عذابت را بر هر كس كه بدو ستم كرد خدایا درود فرست بر على بن محمد

اِمامِ الْمُسْلِمینَ وَوالِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ وَضاعِفِ الْعَذابَ

پیشواى مسلمانان و دوست دار هر كه دوستش دارد و دشمن دار هر كه دشمنش دارد و دو چندان كن عذابت را

عَلى مَنْ ظَلَمَهُ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِی اِمامِ الْمُسْلِمینَ

بر هر كس كه بدو ستم كرد خدایا درود فرست بر حسن بن على پیشواى مسلمانان

وَوالِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ ظَلَمَهُ

و دوست دار هر كه دوستش دارد و دشمن دار هر كه دشمنش دارد و دو چندان كن عذابت را بر هر كس كه بدو ستم كرده

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْخَلَفِ مِنْ بَعْدِهِ اِمامِ الْمُسْلِمینَ وَوالِ مَنْ والاهُ

خدایا درود فرست بر یادگار پس از او پیشواى مسلمانان و دوست دار هر كه دوستش دارد

وَعادِ مَنْ عاداهُ وَعَجِّلْ فَرَجَهُ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْقاسِمِ وَالطّاهِرِ

و دشمن دار هر كه دشمنش دارد و در فرجش شتاب فرما خدایا درود فرست بر قاسم و طاهر

اِبْنَىْ نَبِیِّكَ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُقَیَّةَ بِنْتِ نَبِیِّكَ وَالْعَنْ مَنْ آذى نَبِیَّكَ

پسران پیامبرت خدایا درود فرست بر رقیه دختر پیامبرت و لعنت كن بر آن كس كه پیامبرت را در مورد او

فیها اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى اُمِّ كُلْثُومَ بِنْتِ نَبِیِّكَ وَالْعَنْ مَنْ آذى نَبِیَّكَ فیها

آزرد خدایا درود فرست بر ام كلثوم دختر پیامبرت و لعنت كن كسى را كه پیامبرت را در مورد او آزرد

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى ذُرِّیَّةِ نَبِیِّكَ اَللّهُمَّ اخْلُفْ نَبِیَّكَ فى اَهْلِ بَیْتِهِ

خدایا درود فرست بر فرزندان پیغمبرت خدایا بجاى پیامبرت سرپرستى خاندانش را به عهده گیر

اَللّهُمَّ مَكِّنْ لَهُمْ فِى الاْرْضِ اَللّهُمَّ اجْعَلْنا مِنْ عَدَدِهِمْ وَمَدَدِهِمْ

خدایا پابرجا كن حكومتشان را در زمین خدایا ما را در زمره عدّه و كمك كاران و یاران

وَاَنْصارِهِمْ عَلىَ الْحَقِّ فِى السِّرِّ وَالْعَلانِیَةِ اَللّهُمَّ اطْلُبْ بِذَحْلِهِمْ

آنها برحق قرارمان ده چه در پنهانى و چه آشكارا خدایا بِسِتان انتقام

وَوِتْرِهِمْ وَدِماَّئِهِمْ وَكُفَّ عَنّا وَعَنْهُمْ وَعَنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ بَاْسَ

و قصاص و خونشان را و باز دار از ما و از ایشان و از هر مرد مؤ من و زن با ایمانى شر

كُلِّ باغٍ وَطاغٍ وَكُلِّ داَّبَّةٍ اَنْتَ آخِذٌ بِناصِیَتِها اِنَّكَ اَشَدُّ بَاْساً وَاَشَدُّ

هر ستمگر و سركش و هر جانورى را كه مهارش بدست تو است زیرا تو در سخت گیرى از همه سخت تر ومجازات عقوبتت

تَنْكیلاً سید بن طاوس فرموده و مى گوئى یا عُدَّتى فى كُرْبَتى وَیا صاحِبى

از همه شدیدتر است * * * * * * * * * * * * اى ذخیره ام در حال غمزدگى و اى همدمم

فى شِدَّتى وَیا وَلِیّى فى نِعْمَتى وَیا غایَتى فى رَغْبَتى اَنْتَ السّاتِرُ

در سختى و اى سرپرستم در نعمت و اى منتهاى شوق و رغبت من توئى پوشاننده

عَوْرَتى وَالْمُؤْمِنُ رَوْعَتى وَالْمُقیلُ عَثْرَتى فَاغْفِرْ لى خَطیَّئَتى یا:: مرتبط با: اعمال ماه مبارك رمضان ,

نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1386/06/15
زمان : 12:09 ب.ظ
۳۴۸۴ صلوات هر روز ماه رمضان۲
نظرات |

الاْوَّلینَ وَالسَّلامُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فِى الاْ خِرینَ وَالسَّلامُ عَلى

اولین و سلام بر محمد و آلش در آخرین و سلام بر

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فِى الدُّنْیا وَالا خِرَةِ اَللّهُمَّ رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرامِ وَرَبَّ

محمد و آلش در دنیا و آخرت خدایا اى پروردگار شهر محترم مكه و پروردگار

الرُّكْنِ وَالْمَقامِ وَرَبَّ الْحِلِّ وَالْحَرامِ اَبْلِغْ مُحَمَّداً نَبیَّكَ عَنَّا السَّلامَ

ركن و مقام و پروردگار حل و حرم از ما به محمد پیامبرت سلام برسان

اَللّهُمَّ اَعْطِ مُحَمَّداً مِنَ الْبَهاَّءِ وَالنَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ وَالْكَرامَةِ

خدایا عطا كن به محمد از جلوه و درخشندگى و شادى و بزرگوارى و خوش حالى

وَالْغِبْطَةِ وَالْوَسیلَةِ وَالْمَنْزِلَةِ وَالْمَقامِ وَالشَّرَفِ وَالرِّفْعَةِ وَالشَّفاعَةِ

و وسیله و منزلت و مقام و شرافت و بلندى مقام و شفاعت

عِنْدَكَ یَوْمَ الْقِیامَةِ اَفْضَلَ ما تُعْطى اَحَداً مِنْ خَلْقِكَ وَاَعْطِ مُحَمَّداً

نزد تو در روز رستاخیز بهترین چیزى را كه عطا كنى به یكى از خلق خود و عطا كن به محمد

فَوْقَ ما تُعْطِى الْخَلاَّئِقَ مِنَ الْخَیْرِ اَضْع افاً كَثیرَةً لا یُحْصیه ا غَیْرُكَ

بالاترین خیرى را كه به خلایق عطا مى كنى به چندین برابر كه شماره اش نتواند كسى جز تو

اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اَطْیَبَ وَاَطْهَرَ وَاَزْكى وَاَنْمى

خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد پاكترین و پاكیزه ترین و نیكوترین و فزاینده ترین

وَاَفْضَلَ ما صَلَّیْتَ عَلى اَحَدٍ مِنَ الاْوَّلینَ وَالاْ خِرینَ وَعَلى اَحَدٍ مِنْ

و بهترین درودى كه بر یكى از اولین و آخرین و بطور كلى بر یكى از

خَلْقِكَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى عَلی اَمیرِ الْمُؤْمِنینَ

خلق خود فرستى اى مهربانترین مهربانان خدایا درود فرست بر على علیه السلام امیرمؤ منان

وَوالِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ شَرِكَ

و دوست دار هر كه دوستش دارد و دشمن دار هر كه دشمنش دارد و دو چندان كن عذابت را بر آنكس كه در ریختن

فى دَمِهِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى فاطِمَةَ بِنْتِ نَبیِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ وَآلِهِ

خونش شركت كرد خدایا درود فرست بر فاطمه دختر پیامبرت محمد بر او و آلش

السَّلامُ وَالْعَنْ مَنْ آذى نَبِیَّكَ فیها اَللّهُمَّ صَلِّ عَلىَ الْحَسَنِ

سلام باد و لعنت كن كسى كه پیامبرت را در مورد دخترش آزرده كرد خدایا درود فرست بر حسن

وَالْحُسَیْنِ اِمامَىِ الْمُسْلِمینَ وَوالِ مَنْ والاهُما وَعادِ مَنْ عاداهُما

و حسین دو پیشواى مسلمانان و دوست بدار هر كه دوستشان داردو دشمن دار هر كه دشمنشان دارد

وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ شَرِكَ فى دِمائِهِما اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى

و دو چندان كن عذابت را برهركس كه در ریختن خونشان شركت كرد خدایا درود فرست بر

عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ اِمامِ الْمُسْلِمینَ وَوالِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ

على بن الحسین پیشواى مسلمانان و دوست دار هر كه دوستش دارد و دشمن دار هر كه دشمنش دارد

وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ ظَلَمَهُ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدِ بنِ عَلِی

و دو چندان كن عذابت را بر هر كه به او ستم كرد خدایا درود فرست بر محمد بن على

اِمامِ الْمُسْلِمینَ وَوالِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ وَضاعِفِ الْعَذابَ

پیشواى مسلمانان و دوست دار هر كه دوستش دارد و دشمن دار هر كه دشمنش دارد و دو چندان كن عذابت را

عَلى مَنْ ظَلَمَهُ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ اِمامِ الْمُسْلِمینَ

بر هر كه بدو ستم كرد خدایا درود فرست بر جعفر بن محمد پیشواى مسلمانان

وَوالِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ وَضاعِفِ الْعَذابَ عَلى مَنْ ظَلَمَهُ

و دوست دار هر كه دوستش دارد و دشمن دار هر كه دشمنش دارد و دو چندان كن عذابت را بر هر كه به او ستم كرد:: مرتبط با: اعمال ماه مبارك رمضان ,

نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1386/06/15
زمان : 12:09 ب.ظ
۳۴۸۳ صلوات هر روز ماه رمضان
نظرات |

صلوات هر روز ماه رمضان
سوّم و نیز فرموده اند مى خوانى این صلوات را در هر روز ماه رمضان

اِنَّ اللّهَ وَمَلاَّئِكَتَةُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىِّ ی ا اَیُّهَا الَّذینَ

* * * * * * * * * * * * همانا خدا و فرشتگانش درود فرستند بر پیامبر اى كسانى كه

آمَنُوا صَلّوُا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلیماً لَبَّیْكَ یا رَبِّ وَسَعْدَیْكَ

ایمان آورده اید شما هم درود فرستید بر او و سلام كنید سلام كامل ، پروردگارا من هم دستورت را اجابت كردم و پى درپى

وَسُبْحانَكَ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبارِكَ عَلى مُحَمَّدٍ

از تو سعادت مى خواهم و منزهى تو خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و بركت ده بر محمد

وَآلِ مُحَمَّدٍ كَما صَلَّیْتَ وَبارَكْتَ عَلى اِبْراهیمَ وَآلِ اِبْراهیمَ اِنَّكَ

و آل محمد چنانچه درود فرستادى و بركت دادى بر ابراهیم و آل ابراهیم براستى

حَمیدٌ مَجیدٌ اَللّهُمَّ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ كَما رَحِمْتَ اِبْراهیمَ

تو ستوده و بزرگوارى خدایا مهرورز بر محمد و آل محمد چنانچه مهر ورزیدى بر ابراهیم

وآلَ اِبْراهیمَ اِنَّكَ حَمیدٌ مَجیدٌ اَللّهُمَّ سَلِّمْ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

و آل ابراهیم براستى تو ستوده و بزرگوارى خدایا تحیت و سلام فرست بر محمد و آل محمد

كَما سَلَّمْتَ عَلى نُوحٍ فِى الْعالَمینَ اَللّهُمَّ امْنُنْ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ

چنانچه تحیت فرستادى بر حضرت نوح در میان جهانیان خدایا نعمت بخش بر محمد و آل

مُحَمَّدٍ كَما مَنَنْتَ عَلى مُوسى وَهرُونَ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ

محمد چنانچه نعمت بخشیدى بر موسى و هارون خدایا درود فرست بر محمد و آل

مُحَمَّدٍ كَما شَرَّفْتَنا بِهِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَما

محمد چنانچه ما را بدو شرافت دادى خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد چنانچه ما را

هَدَیْتَنا بِهِ اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْهُ مَقاماً مَحْمُوداً

بدو راهنمایى كردى خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و به مقام ستوده اى برانگیزانش

یَغْبِطُهُ بِهِ الاْوَّلوُنَ وَالاْ خِرُونَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ السَّلامُ كُلَّما طَلَعَتْ

كه اولین و آخرین بر او غبطه خورند، بر محمد و آلش سلام باد هر زمان كه برآید

شَمْسٌ اَوْ غَرَبَتْ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ السَّلامُ كُلَّما طَرَفَتْ عَیْنٌ اَوْ

خورشید یا غروب كند بر محمد و آلش سلام باد هر زمان كه پلك چشمى بهم خورد یا

بَرَقَتْ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ السَّلامُ كُلَّما ذُكِرَ السَّلامُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

برقى زند، بر محمد و آلش سلام باد هر زمان كه ذكر سلامى شود، بر محمد و آلش سلام باد

السَّلامُ كُلَّما سَبَّحَ اللّهَ مَلَكٌ اَوْ قَدَّسَهُ السَّلامُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فِى

هر زمان كه تسبیح خدا كند فرشته اى یا تقدیسش كند سلام بر محمد و آلش در میان:: مرتبط با: اعمال ماه مبارك رمضان ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1386/06/15
زمان : 09:09 ق.ظ
۳۴۸۱ تسبیحات هر روز ماه رمضان۵
نظرات |

تسبیحات هر روز ماه رمضان۵

َنْزِلُ مِنَ السَّماَّءِ وَما یَعْرُجُ فیها عَمّا یَلِجُ فِى الاْرْضِ وَما یَخْرُجُ

فرود آید از آسمان و آنچه بالا رود در آن از آنچه فرو رود در زمین و آنچه بیرون آید از آن

مِنْها وَلا یَشْغَلُهُ عِلْمُ شَىْءٍ عَنْ عِلْمِ شَىْءٍ وَلا یَشْغَلُهُ خَلْقُ شَىْءٍ عَنْ

و سرگرمش نكند علم به چیزى از علم به چیز دیگر و سرگرمش نكند آفریدن چیزى از

خَلْقِ شَىْءٍ وَلا حِفْظُ شَىْءٍ عَنْ حِفْظِ شَىْءٍ وَلا یُساویهِ شَىْءٌ وَلا

آفریدن چیز دیگر و نه نگهدارى چیزى از نگهدارى چیز دیگر و چیزى با او مساوى نیست و چیزى

یَعْدِلُهُ شَىْءٌ لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ وَهُوَ السَّمیعُ الْبَصیرُ (9) سُبْحانَ اللّهِ

معادل او نیست و چیزى مانند او نیست و او شنوا و بینا است (9) منزه است خدا

بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الُمصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ كُلِّها

پدید آرنده هر دم زن منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده هر موجود جفت

سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ

منزه است خدا مقرّر دارنده تاریكیها و روشنى منزه است خدا شكافنده دانه

وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ كُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما

و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده هر دیدنى و هر

لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ كَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ

نادیدنى منزه است خدا به مقدار كلمات نامتناهیش منزه است خدا پروردگار جهانیان

سُبْحانَ اللّهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَالاْرْضِ جاعِلِ الْمَلاَّئِكَةِ رُسُلاً

منزه است خدا خالق آسمانها و زمین آنكه فرشتگان را فرستادگانى مقرر فرمود

اُولى اَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ یَزیدُ فِى الْخَلْقِ ما یَشاَّءُ اِنَّ اللّهَ

كه آنها داراى بالهایند دوتا دوتا و سه تا سه تا و چهارتا چهارتا و بیفزاید در خلقت هر چه بخواهد و براستى خدا

عَلى كُلِّشَىْءٍ قَدیرٌ ما یَفْتَحِ اللّهُ لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها وَما

بر هر چیز توانا است هر رحمتى را كه خدا گشاید كسى بستن آن نتواند و هر چه را

یُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزیزُ الْحَكیمُ (10) سُبْحانَ

خدا بندد پس از او كسى آنرا نگشاید و او است نیرومند فرزانه (10) منزه است

اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الُمصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ

خدا آفریننده هر دم زن منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده هر موجود جفت

كُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ

همگى منزه است خدا مقرر دارنده تاریكیها و روشنى منزه است خدا شكافنده دانه

وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ كُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما

و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده دیدنیها و

لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ كَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ

نادیدنیها منزه است خدا به مقدار كلمات نامنتهایش منزه است خدا پروردگار جهانیان

سُبْحانَ اللّهِ الَّذى یَعْلَمُ ما فِى السَّماواتِ وَما فِى الاْرْضِ ما یَكوُنُ

منزه است خدائى كه مى داند آنچه را در آسمانها و آنچه را در زمین است ، نباشد

مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ اِلاّ هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ اِلاّ هُوَ سادِسُهُمْ وَلا

گفتگوى سرّى و رازگوئى سه نفرى جز اینكه او چهارمین آنها است و نه پنج نفرى جز اینكه او ششمین آنها است و نه

اَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا اَكْثَرَ اِلاّ هُوَ مَعَهُمْ اَیْنَما كانُوا ثُمَّ یُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا

كمتر از این و نه بیشتر از این جز اینكه او با آنها است هر كجا كه باشند سپس آگاهشان كند

یَوْمَ الْقِیامَةِ اِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلیمٌ

در روز قیامت بدانچه كرده اند براستى خدا بهر چیز دانا است *:: مرتبط با: اعمال ماه مبارك رمضان ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1386/06/15
زمان : 09:09 ق.ظ
۳۴۸۰تسبیحات هر روز ماه رمضان۴
نظرات |

تسبیحات هر روز ماه رمضان
ُبْمِدادَ كَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ الَّذى عِنْدَهُ

به مقدار كلمات نامنتهایش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است خدائى كه نزد او است

مَفاتِحُ الْغَیْبِ لا یَعْلَمُها اِلاّ هُوَ وَیَعْلَمُ ما فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ

كلیدهاى غیب و نمى داند آنها را جز او و مى داند هر چه در خشكى و دریا است و نیفتد

مِنْ وَرَقَةٍ اِلاّ یَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فى ظُلُماتِ الاْرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا

برگى از درخت جز آنكه بداند آنرا و نیست دانه اى در تاریكیهاى زمین و نه تر و نه

یابِسٍ اِلاّ فى كِتابٍ مُبینٍ (7) سُبْحانَ اللّهِ بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ

خشكى جز اینكه در نامه اى روشن است (7) منزه است خدا پدید آرنده هر دم زنى منزه است

اللّهِ الْمُصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ كُلِّها سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ

خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده هر موجود جفت همگى منزه است خدا مقرر دارنده

الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ

تاریكیها و روشنى منزه است خدا شكافنده دانه و هسته منزه است خدا

خالِقِ كُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ

آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده هر دیدنى و هر نادیدنى منزه است خدا

مِدادَ كَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ سُبْحانَ اللّهِ الَّذى لا

به مقدار كلمات نامتناهیش منزه است خدا پروردگار جهانیان منزه است خدائى كه

یُحْصى مِدْحَتَهُ الْقاَّئِلُونَ وَلا یَجْزى بِالاَّئِهِ الشّ اكِرُونَ الْع ابِدُونَ

شماره نتوانند كرد مدحش را گویندگان و پاداش ندهند نعمتهایش را سپاسگزاران پرستش كننده

وَهُوَ كَما قالَ وَفَوْقَ ما نَقُولُ وَاللّهُ سُبْحانَهُ كَما اَثْنى عَلى نَفْسِهِ وَلا

و او چنانست كه گفته و برتر از آنست كه ما گوئیم و خداى سبحان چنان است كه خودش خویشتن را ستوده و

یُحیطُونَ بِشَىْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلاّ بِما شاَّءَوَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّماواتِ

رسائى ندارند به چیزى از دانشش جز بدانچه خود او خواهد قلمرو او آسمانها

وَالاْرْضَ وَلا یَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظیمُ (8) سُبْحانَ اللّهِ

و زمین را فراگرفته و سنگینى نمى كند بر او نگهداشتن آن دو و او والا و بزرگ است (8) منزه است خدا

بارِئِ النَّسَمِ سُبْحانَ اللّهِ الُمصَوِّرِ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ الاْزْواجِ كُلِّها

پدیدآرنده هر دم زنى منزه است خداى صورت بخش منزه است خدا آفریننده هر جفت همگى

سُبْحانَ اللّهِ جاعِلِ الظُّلُماتِ وَالنُّورِ سُبْحانَ اللّهِ فالِقِ الْحَبِّ

منزه است خدا مقرر دارنده تاریكیها و روشنى منزه است خدا شكافنده دانه

وَالنَّوى سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ كُلِّشَى ءٍ سُبْحانَ اللّهِ خالِقِ ما یُرى وَما

و هسته منزه است خدا آفریننده هر چیز منزه است خدا آفریننده هر دیدنى و هر

لا یُرى سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ كَلِماتِهِ سُبْحانَ اللّهِ رَبِّ الْعالَمینَ

نادیدنى منزه است خدا به مقدار كلماتش منزه است خدا پروردگار جهانیان

سُبْحانَ اللّهِ الَّذى یَعْلَمُ ما یَلِجُ فِى الاْرْضِ وَما یَخْرُجُ مِنْها وَما

منزه است آن خدائى كه مى داند آنچه فرو رود در زمین و آنچه بیرون آید از آن و آنچه

یَنْزِلُ مِنَ السَّماَّءِ وَما یَعْرُجُ فیها وَلا یَشْغَلُهُ ما یَلِجُ فِى الاْرْضِ

فرو ریزد از آسمان و آنچه بالا رود در آن و سرگرمش نكند آنچه فرو رود در زمین

وَمایَخْرُجُ مِنْها عَمّا یَنْزِلُ مِنَ السَّماَّءِ وَما یَعْرُجُ فیها وَلا یَشْغَلُهُ ما

و آنچه بیرون آید از آن از آنچه فرود آید از آسمان و آنچه بالا رود در آن و سرگرمش نكند آنچه:: مرتبط با: اعمال ماه مبارك رمضان ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1386/06/15
زمان : 09:09 ق.ظ
 

 
.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic