تبلیغات
امام حسن مجتبی علیه السلام - روزی که حقیقت اعمال بر ملا می شوند!
روزی که حقیقت اعمال بر ملا می شوند!
نظرات |

حتماً تا به حال شنیده اید که انسانهایی وجود دارند که آنقدر در عمل و نظر انسانهای وارسته ای هستند که خداوند به آنها چشم برزخی عطا کرده است. این افراد در همین دنیا زندگی می کنند اما چیزهایی مشاهده می کنند که انسان های عادی از درک آن عاجز و محجوب هستند.

اما سوال مهم اینجاست که آخرت چیست؟ جوابی که عقل و نقل آن را تأیید می کنند این است که آخرت باطن همین دنیاست.

دلایل قرآنی و روایی:

1. «یَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُون » "آنها تنها ظاهرى از زندگى دنیا مى دانند و از آخرت غافلند"( سوره روم آیه 7)
این آیه بیان کرده است که آن افراد ظاهر دنیا را می دانند و هر مخاطبی از این جمله می تواند بفهمد که آن افراد باطن دنیا را نمی دانند و به طور عادی انتظار می رفت که گفته شود آنها از باطن دنیا غافلند، اما گفته شده است که آنها از آخرت غافلند. واضح است که این سیاق گویای این مطلب می باشد که آخرت باطن دنیاست. همانگونه که مثلاً به دوست خود می گوییم تو ظاهر کلام من را فهمیدی و چیز دیگر را نفهمیدی و منظور این است که باطن حرف من را نفهمیدی.

آخرت همان باطن دنیاست و در آخرت در واقع حجاب از چشم انسان برداشته می شود و انسان قادر می شود تا باطن و حقیقت را مشاهده کند. در آن هنگام است که باطن اعمال ما برای ما آشکار می شود که از این امر با تجسم اعمال نیز یاد می کنند. دین وسیله ای است که توجه انسان را از دنیا جدا می کند و انسان را متوجه و متذکر به باطن دنیا (آخرت) می کند.

2. «كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقینِ /لَتَرَوُنَّ الْجَحیم »"نه،قطعاً اگر به علم الیقین برسید/آن وقت دوزخ را خواهید دید"( سوره تکاثر آیه 5و6)
ظاهر این آیه اینست که اگر اینان علم الیقین داشتند آتش را مشاهده می کردند و نگفته در زمان و مکانی دیگر بلکه ظاهرش اینست که همین جا آتش وجود دارد اما این افراد نمی توانند مشاهده کنند.
خب این افراد که ظاهر را مشاهده می کنند پس لاجرم این آتش باید در ظاهر دنیا نباشد و غیر از ظاهر هم چیزی جز باطن نیست. پس آتش در باطن همین دنیاست.
3. «إِنَّ الَّذینَ یَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامى ظُلْماً إِنَّما یَأْكُلُونَ فی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعیرا»" آنان كه مال یتیمان را به ستمگرى مى خورند در حقیقت آنها در شكم خود آتش جهنم فرو مى برند و به زودى به دوزخ در آتش فروزان خواهند افتاد"
ظاهر این آیه هم گویای این است که کسانی که ظالمانه مال یتیم را می خورند، در واقع آتش می خورند. این آیه نمی گوید این افراد در زمان و مکانی دیگر آتش خواهند خورد بلکه ظاهرش این است که همین مال یتیم برای آنها آتش است. خب در اینجا که چیزی آتش نگرفت پس معلوم می شود که منظور ظاهر نیست و آتش، در باطن است.
4. «اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ یَهیجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَكُونُ حُطاماً وَ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدیدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُور»"بدانید كه زندگى دنیا بازیچه و لهو و زینت و تفاخر بین شما و تكاثر در اموال و اولاد است مثل آن بارانى است كه كفار از روییدن گیاهانش به شگفت درآیند، و گیاهان به منتها درجه رشد برسند، در آن هنگام به زردى گراییده خشك مى شوند، دنیاى كفار نیز چنین است، البته در آخرت عذاب شدیدى است، و هم مغفرت و رضوانى از ناحیه خداست، و زندگى دنیا جز متاعى فریبنده نمى باشد."(سوره حدید آیه 20)
در این آیه قسمت «وَ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدیدٌ...» را می توان به لَعِبٌ عطف کرد و به این ترتیب معنا اینگونه می شود که همین زندگی ظاهری دنیا که از این پنج چیز تشکیل یافته است یک باطنی دارد که آنها به صورت عذاب شدید و یا مغفرت و رضای خدا بوده و بدین نحو جلوه می نماید.

در روایات هم نمونه هایی می توان آورد که گویای همین مسأله است:

1) روایت معراج

 پیامبر (صلی الله و علیه و آله ) در شب معراج خود برخی از جهنمیان را مشاهده کردند.(1) آنان زنانی بودند که در دنیا اعمال بدی را مرتکب شده بودند و به واسطه اعمال مختلف، به عذاب های مختلفی دچار شده بودند.

2) حدیث حقیقت

بسیاری از انسانها تصور می کنند که باطن یک چیز و ظاهر چیز دیگریست و به طور کلی متفاوتند در حالی که ظاهر ظهور همان باطن است و اصلاً ظاهر بدون باطن بی معناست. ما همگی در عین حال که در ظاهر هستیم می توانیم به باطن توجه کنیم و ذکر گفتن چیزیست که همین کار را برای انسان انجام می دهد.

پیامبر (صلی الله و علیه و آله)، یک روز صبح، پس از برگزاری نماز صبح با اهل صفه، چشمش به جوانی افتاد با وضعیتی خاص، که توجه حضرت را جلب کرد. او حارثة بن نعمان انصاری بود. حضرت جویای احوال وی شد; و آنگاه صحبت هایی مطرح شد که به عنوان «حدیث حقیقت » شناخته می شود.
مرحوم کلینی در کتاب اصول کافی در باب «حقیقت ایمان و یقین» از «کتاب ایمان و کفر» درباره دیدار پیامبر (صلی الله و علیه و آله) و حارث، دو حدیث نقل کرده است که هر دو از قول امام صادق (علیه السلام) می باشد. مضمون این دو حدیث یکی است.
 در این گفتگو اینگونه آمده است :"حارث به پیامبر (صلی الله و علیه و آله) می گوید گویا عرش پروردگارم را می نگرم که برای حساب گسترده گشته و گویا اهل بهشت را می بینم که در بهشت یکدیگر را ملاقات می کنند که گویا ناله اهل دوزخ را در میان دوزخ می شنوم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: او بنده ای است که خداوند دلش را نورانی فرموده و خطاب به او فرمود: بصیرت یافتی، ثابت باش."(2)
 جوانی که به درجاتی از کمال رسیده بوده است بهشت و جهنم را می دیده است و پیامبر (صلی الله و علیه و آله) هم به نحوی بر آن صحه گذاشته اند. این تأیید این مسأله است که بهشت و جهنم مکان و زمانی دیگر ندارد بلکه به گونه ای بوده است که آن جوان در همان زمان و مکان در ورای ظاهر امری دیگر را مشاهده می کرده است.
در این زمینه می توان آیات و روایات زیادی آورد و همچنین به لحاظ عقلی و فلسفی این مسأله مقبول حکما بوده و می توان برای آن ادله فلسفی اقامه کرد، که از اطاله کلام صرف نظر می کنیم.


نتیجه:
بر اساس مطالب بیان شده می توان گفت که آخرت همان باطن دنیاست و در آخرت در واقع حجاب از چشم انسان برداشته می شود و انسان قادر می شود تا باطن و حقیقت را مشاهده کند. در آن هنگام است که باطن اعمال ما برای ما آشکار می شود که از این امر با تجسم اعمال نیز یاد می کنند. دین وسیله ای است که توجه انسان را از دنیا جدا می کند و انسان را متوجه و متذکر به باطن دنیا (آخرت) می کند.
 «وَ ما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوانُ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ» "و این زندگى دنیا چیزى جز لهو و بازى نیست و به درستى كه زندگى حقیقى، آخرت است اگر بناى فهمیدن داشته باشند."(سوره عنکبوت، آیه 64)
نکته پایانی آن است که بسیاری از انسانها تصور می کنند که باطن یک چیز و ظاهر چیز دیگریست و به طور کلی متفاوتند در حالی که ظاهر ظهور همان باطن است و اصلاً ظاهر بدون باطن بی معناست. ما همگی در عین حال که در ظاهر هستیم می توانیم به باطن توجه کنیم و ذکر گفتن چیزیست که همین کار را برای انسان انجام می دهد.:: مرتبط با: عمومی .اسلامی .قران. ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1394/10/24
زمان : 09:40 ق.ظ
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
fhhjunumb 1398/06/3 11:59 ب.ظ
zoloft withdrawal http://sertralinezolofted.com/ - sertraline hcl 100mg zoloft <a href="http://sertralinezolofted.com/#">sertraline medication</a> sertraline withdrawal http://sertralinezolofted.com/
kmilJoift 1398/06/3 10:47 ب.ظ
side effects of prozac http://prozacfluoxetinesq.com/ - fluoxetine brand name buy fluoxetine <a href="http://prozacfluoxetinesq.com/#">fluoxetine hcl 20 mg</a> prozac withdrawal http://prozacfluoxetinesq.com/
dvbwScaro 1398/06/3 10:27 ب.ظ
making business plan http://writebusinessplanrcs.com/ - business plan download define business plan <a href="http://writebusinessplanrcs.com/#">create business plan</a> plan business http://writebusinessplanrcs.com/
dvgtirrab 1398/06/3 03:07 ب.ظ
lisinopril 20mg http://zestoreticlisinopriluj.com/ - zestoretic 20 12.5 lisinopril online <a href="http://zestoreticlisinopriluj.com/#">lisinopril</a> zestoretic 10 12.5 http://zestoreticlisinopriluj.com/
jwxfdyday 1398/06/3 10:23 ق.ظ
warfarin sodium http://warfarincoumadinsg.com/ - warfarin diet sheet warfarin dosing <a href="http://warfarincoumadinsg.com/#">coumadin vs warfarin</a> generic coumadin http://warfarincoumadinsg.com/
viagra 1398/06/3 08:37 ق.ظ
sildenafil w aptece bez recepty http://viagrabs.com/ viagra.
sildenafil vs tadalafil vs vardenafil.
discount viagra 1398/06/3 05:10 ق.ظ
previously space [url=http://viagenupi.com/]cheap generic viagra[/url] rather option
else peak cheap sildenafil ever dependent
njkmimili 1398/06/3 03:28 ق.ظ
thesis writer http://writethesistrgf.com/ - good thesis thesis writing services <a href="http://writethesistrgf.com/#">thesis dissertation</a> writing good thesis http://writethesistrgf.com/
viagra generic 1398/06/2 11:23 ب.ظ
whatever mind [url=http://wwv.triviagra.com/]viagra[/url] deliberately city
both revenue generic viagra prices generally minimum
jwxfdyday 1398/06/2 11:05 ب.ظ
vitamin k and coumadin http://warfarincoumadinsg.com/ - coumadin vs warfarin warfarin diet sheet <a href="http://warfarincoumadinsg.com/#">vitamin k and coumadin</a> coumadin diet http://warfarincoumadinsg.com/
viagra generic at walmart 1398/06/2 10:56 ق.ظ
wide phase [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]cost of viagra at walmart[/url] frequently blue
later ask otc viagra walgreens occasionally drop
kmilJoift 1398/06/2 01:53 ق.ظ
prozac withdrawal symptoms http://prozacfluoxetinesq.com/ - prozac and pregnancy prozac withdrawal symptoms <a href="http://prozacfluoxetinesq.com/#">prozac vs zoloft</a> fluoxetine hcl side effects http://prozacfluoxetinesq.com/
canadian pharmacy online 1398/06/2 01:04 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyoffer.com/">no prior prescription required pharmacy</a>
http://canadianonlinepharmacyoffer.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyoffer.com/>canadian online pharmacy</a>
dvbwScaro 1398/06/2 12:40 ق.ظ
business plan examples http://writebusinessplanrcs.com/ - business plan guide business plan location <a href="http://writebusinessplanrcs.com/#">companies business plan</a> write your business plan http://writebusinessplanrcs.com/
dvbwScaro 1398/06/1 11:12 ب.ظ
prepare business plan http://writebusinessplanrcs.com/ - economic business plan my own business plan <a href="http://writebusinessplanrcs.com/#">sale business plan</a> quality business plans http://writebusinessplanrcs.com/
kmilJoift 1398/06/1 11:12 ب.ظ
alcohol and prozac http://prozacfluoxetinesq.com/ - does prozac cause weight gain alcohol and prozac <a href="http://prozacfluoxetinesq.com/#">prozac half life</a> fluoxetine brand name http://prozacfluoxetinesq.com/
pharmacy without dr prescriptions 1398/06/1 09:47 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyneo.com/">best online pharmacy</a>
http://canadianonlinepharmacyneo.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyneo.com/>canadian pharmacy online</a>
njkmimili 1398/06/1 05:46 ب.ظ
help writing thesis paper http://writethesistrgf.com/ - help writing a strong thesis statement thesis paper help <a href="http://writethesistrgf.com/#">buy your thesis</a> thesis writing http://writethesistrgf.com/
canadian pharmacy 1398/06/1 03:26 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyhd.com/">canadian pharmacies</a>
http://canadianonlinepharmacyhd.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyhd.com/>canadian pharmacy</a>
top 10 mail order pharmacies 1398/06/1 01:16 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyhd.com/">online pharmacies canada</a>
http://canadianonlinepharmacyhd.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyhd.com/>us pharmacy no prior prescription</a>
dvgtirrab 1398/06/1 09:20 ق.ظ
lisinopril hydrochlorothiazide http://zestoreticlisinopriluj.com/ - zestoretic drug class lisinopril and potassium <a href="http://zestoreticlisinopriluj.com/#">zestoretic price</a> zestoretic weight loss http://zestoreticlisinopriluj.com/
canadian pharmacies shipping to usa 1398/06/1 07:04 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacycl.com/">reputable mexican pharmacies online</a>
http://canadianonlinepharmacycl.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacycl.com/>best canadian mail order pharmacies</a>
njkmimili 1398/06/1 05:58 ق.ظ
doctoral thesis writing services http://writethesistrgf.com/ - help me write a thesis sentence help i need a thesis statement <a href="http://writethesistrgf.com/#">i need help on my thesis statement</a> thesis statement help essay http://writethesistrgf.com/
approved canadian pharmacies online 1398/06/1 04:49 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacycl.com/">canadian pharmacy online</a>
http://canadianonlinepharmacycl.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacycl.com/>approved canadian pharmacies online</a>
jwxfdyday 1398/06/1 02:03 ق.ظ
icd 10 code for coumadin therapy http://warfarincoumadinsg.com/ - warfarin coumadin vitamin k warfarin <a href="http://warfarincoumadinsg.com/#">what is coumadin</a> warfarin vs coumadin http://warfarincoumadinsg.com/
dvbwScaro 1398/06/1 01:55 ق.ظ
define business plan http://writebusinessplanrcs.com/ - sample completed business plan your business plan <a href="http://writebusinessplanrcs.com/#">business plan+</a> details business plan http://writebusinessplanrcs.com/
jmiodaync 1398/06/1 12:01 ق.ظ
escitalopram 10mg http://escitalopramlexaprofs.com/ - what is lexapro escitalopram dosage <a href="http://escitalopramlexaprofs.com/#">lexapro side effects in men</a> escitalopram side effects male http://escitalopramlexaprofs.com/
best online pharmacies canada 1398/05/31 11:09 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacycl.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
http://canadianonlinepharmacycl.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacycl.com/>canada drugs no prescription needed</a>
buy viagra 1398/05/31 11:02 ب.ظ
sildenafil y ginseng http://viagrraver.com/ buy viagra.
sildenafil 100 mg duracion.
cialis 1398/05/31 03:52 ب.ظ
h http://cialisles.com cialisles.com - equally mode fonctionnement cialis cialis 20 mg best price also cialis usa
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.