تبلیغات
امام حسن مجتبی علیه السلام - روزی که حقیقت اعمال بر ملا می شوند!
روزی که حقیقت اعمال بر ملا می شوند!
نظرات |

حتماً تا به حال شنیده اید که انسانهایی وجود دارند که آنقدر در عمل و نظر انسانهای وارسته ای هستند که خداوند به آنها چشم برزخی عطا کرده است. این افراد در همین دنیا زندگی می کنند اما چیزهایی مشاهده می کنند که انسان های عادی از درک آن عاجز و محجوب هستند.

اما سوال مهم اینجاست که آخرت چیست؟ جوابی که عقل و نقل آن را تأیید می کنند این است که آخرت باطن همین دنیاست.

دلایل قرآنی و روایی:

1. «یَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُون » "آنها تنها ظاهرى از زندگى دنیا مى دانند و از آخرت غافلند"( سوره روم آیه 7)
این آیه بیان کرده است که آن افراد ظاهر دنیا را می دانند و هر مخاطبی از این جمله می تواند بفهمد که آن افراد باطن دنیا را نمی دانند و به طور عادی انتظار می رفت که گفته شود آنها از باطن دنیا غافلند، اما گفته شده است که آنها از آخرت غافلند. واضح است که این سیاق گویای این مطلب می باشد که آخرت باطن دنیاست. همانگونه که مثلاً به دوست خود می گوییم تو ظاهر کلام من را فهمیدی و چیز دیگر را نفهمیدی و منظور این است که باطن حرف من را نفهمیدی.

آخرت همان باطن دنیاست و در آخرت در واقع حجاب از چشم انسان برداشته می شود و انسان قادر می شود تا باطن و حقیقت را مشاهده کند. در آن هنگام است که باطن اعمال ما برای ما آشکار می شود که از این امر با تجسم اعمال نیز یاد می کنند. دین وسیله ای است که توجه انسان را از دنیا جدا می کند و انسان را متوجه و متذکر به باطن دنیا (آخرت) می کند.

2. «كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقینِ /لَتَرَوُنَّ الْجَحیم »"نه،قطعاً اگر به علم الیقین برسید/آن وقت دوزخ را خواهید دید"( سوره تکاثر آیه 5و6)
ظاهر این آیه اینست که اگر اینان علم الیقین داشتند آتش را مشاهده می کردند و نگفته در زمان و مکانی دیگر بلکه ظاهرش اینست که همین جا آتش وجود دارد اما این افراد نمی توانند مشاهده کنند.
خب این افراد که ظاهر را مشاهده می کنند پس لاجرم این آتش باید در ظاهر دنیا نباشد و غیر از ظاهر هم چیزی جز باطن نیست. پس آتش در باطن همین دنیاست.
3. «إِنَّ الَّذینَ یَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامى ظُلْماً إِنَّما یَأْكُلُونَ فی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعیرا»" آنان كه مال یتیمان را به ستمگرى مى خورند در حقیقت آنها در شكم خود آتش جهنم فرو مى برند و به زودى به دوزخ در آتش فروزان خواهند افتاد"
ظاهر این آیه هم گویای این است که کسانی که ظالمانه مال یتیم را می خورند، در واقع آتش می خورند. این آیه نمی گوید این افراد در زمان و مکانی دیگر آتش خواهند خورد بلکه ظاهرش این است که همین مال یتیم برای آنها آتش است. خب در اینجا که چیزی آتش نگرفت پس معلوم می شود که منظور ظاهر نیست و آتش، در باطن است.
4. «اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ یَهیجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَكُونُ حُطاماً وَ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدیدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُور»"بدانید كه زندگى دنیا بازیچه و لهو و زینت و تفاخر بین شما و تكاثر در اموال و اولاد است مثل آن بارانى است كه كفار از روییدن گیاهانش به شگفت درآیند، و گیاهان به منتها درجه رشد برسند، در آن هنگام به زردى گراییده خشك مى شوند، دنیاى كفار نیز چنین است، البته در آخرت عذاب شدیدى است، و هم مغفرت و رضوانى از ناحیه خداست، و زندگى دنیا جز متاعى فریبنده نمى باشد."(سوره حدید آیه 20)
در این آیه قسمت «وَ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدیدٌ...» را می توان به لَعِبٌ عطف کرد و به این ترتیب معنا اینگونه می شود که همین زندگی ظاهری دنیا که از این پنج چیز تشکیل یافته است یک باطنی دارد که آنها به صورت عذاب شدید و یا مغفرت و رضای خدا بوده و بدین نحو جلوه می نماید.

در روایات هم نمونه هایی می توان آورد که گویای همین مسأله است:

1) روایت معراج

 پیامبر (صلی الله و علیه و آله ) در شب معراج خود برخی از جهنمیان را مشاهده کردند.(1) آنان زنانی بودند که در دنیا اعمال بدی را مرتکب شده بودند و به واسطه اعمال مختلف، به عذاب های مختلفی دچار شده بودند.

2) حدیث حقیقت

بسیاری از انسانها تصور می کنند که باطن یک چیز و ظاهر چیز دیگریست و به طور کلی متفاوتند در حالی که ظاهر ظهور همان باطن است و اصلاً ظاهر بدون باطن بی معناست. ما همگی در عین حال که در ظاهر هستیم می توانیم به باطن توجه کنیم و ذکر گفتن چیزیست که همین کار را برای انسان انجام می دهد.

پیامبر (صلی الله و علیه و آله)، یک روز صبح، پس از برگزاری نماز صبح با اهل صفه، چشمش به جوانی افتاد با وضعیتی خاص، که توجه حضرت را جلب کرد. او حارثة بن نعمان انصاری بود. حضرت جویای احوال وی شد; و آنگاه صحبت هایی مطرح شد که به عنوان «حدیث حقیقت » شناخته می شود.
مرحوم کلینی در کتاب اصول کافی در باب «حقیقت ایمان و یقین» از «کتاب ایمان و کفر» درباره دیدار پیامبر (صلی الله و علیه و آله) و حارث، دو حدیث نقل کرده است که هر دو از قول امام صادق (علیه السلام) می باشد. مضمون این دو حدیث یکی است.
 در این گفتگو اینگونه آمده است :"حارث به پیامبر (صلی الله و علیه و آله) می گوید گویا عرش پروردگارم را می نگرم که برای حساب گسترده گشته و گویا اهل بهشت را می بینم که در بهشت یکدیگر را ملاقات می کنند که گویا ناله اهل دوزخ را در میان دوزخ می شنوم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: او بنده ای است که خداوند دلش را نورانی فرموده و خطاب به او فرمود: بصیرت یافتی، ثابت باش."(2)
 جوانی که به درجاتی از کمال رسیده بوده است بهشت و جهنم را می دیده است و پیامبر (صلی الله و علیه و آله) هم به نحوی بر آن صحه گذاشته اند. این تأیید این مسأله است که بهشت و جهنم مکان و زمانی دیگر ندارد بلکه به گونه ای بوده است که آن جوان در همان زمان و مکان در ورای ظاهر امری دیگر را مشاهده می کرده است.
در این زمینه می توان آیات و روایات زیادی آورد و همچنین به لحاظ عقلی و فلسفی این مسأله مقبول حکما بوده و می توان برای آن ادله فلسفی اقامه کرد، که از اطاله کلام صرف نظر می کنیم.


نتیجه:
بر اساس مطالب بیان شده می توان گفت که آخرت همان باطن دنیاست و در آخرت در واقع حجاب از چشم انسان برداشته می شود و انسان قادر می شود تا باطن و حقیقت را مشاهده کند. در آن هنگام است که باطن اعمال ما برای ما آشکار می شود که از این امر با تجسم اعمال نیز یاد می کنند. دین وسیله ای است که توجه انسان را از دنیا جدا می کند و انسان را متوجه و متذکر به باطن دنیا (آخرت) می کند.
 «وَ ما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوانُ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ» "و این زندگى دنیا چیزى جز لهو و بازى نیست و به درستى كه زندگى حقیقى، آخرت است اگر بناى فهمیدن داشته باشند."(سوره عنکبوت، آیه 64)
نکته پایانی آن است که بسیاری از انسانها تصور می کنند که باطن یک چیز و ظاهر چیز دیگریست و به طور کلی متفاوتند در حالی که ظاهر ظهور همان باطن است و اصلاً ظاهر بدون باطن بی معناست. ما همگی در عین حال که در ظاهر هستیم می توانیم به باطن توجه کنیم و ذکر گفتن چیزیست که همین کار را برای انسان انجام می دهد.:: مرتبط با: عمومی .اسلامی .قران. ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1394/10/24
زمان : 08:40 ق.ظ
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
online pharmacies canada 1397/08/27 04:27 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesgen.com/">international pharmacies that ship to the usa</a>
http://canadianpharmaciesgen.com/
<a href=http://canadianpharmaciesgen.com/>canadian pharmacies online</a>
canadian pharmacies that ship to us 1397/08/27 02:40 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesgen.com/">best mail order pharmacies</a>
http://canadianpharmaciesgen.com/
<a href=http://canadianpharmaciesgen.com/>best online international pharmacies</a>
prescription drugs online without 1397/08/26 06:03 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesgen.com/">us pharmacy no prior prescription</a>
http://canadianpharmaciesgen.com/
<a href=http://canadianpharmaciesgen.com/>online pharmacy</a>
online pharmacies canada 1397/08/26 03:16 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciescenter.com/">canadian online pharmacy</a>
http://canadianpharmaciescenter.com/
<a href=http://canadianpharmaciescenter.com/>canada pharmacies online prescriptions</a>
best 10 online pharmacies 1397/08/26 01:32 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciescenter.com/">no prior prescription required pharmacy</a>
http://canadianpharmaciescenter.com/
<a href=http://canadianpharmaciescenter.com/>best online international pharmacies</a>
cialis 1397/08/25 09:34 ب.ظ
f http://cialisps.com/ Buy Generic Cialis
jual cialis jakarta cod
cialis online
online pharmacies 1397/08/25 04:58 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciescenter.com/">legitimate canadian mail order pharmacies</a>
http://canadianpharmaciescenter.com/
<a href=http://canadianpharmaciescenter.com/>best online pharmacies canada</a>
cialis online 1397/08/23 05:39 ب.ظ
tadalafil katowice http://genericalis.com tadalafil and fluconazole
nike air max 1 gold silver 1397/08/23 12:56 ق.ظ
<a href="http://www.onlineprinthub.com/201705/air-jordan-retro-12-womens-gold ">air jordan retro 12 womens gold</a><a href="http://www.onlineprinthub.com/201706/nike-air-max-tailwind-5-womens-white-gold ">nike air max tailwind 5 womens white gold</a><a href="http://www.onlineprinthub.com/201707/nike-air-max-cage-violet-purple-womens-shoe ">nike air max cage violet purple womens shoe</a><a href="http://www.onlineprinthub.com/201708/nike-kyrie-3-silver-yellow ">nike kyrie 3 silver yellow</a>
nike air max 1 gold silver http://www.wallstcircle.com/201510/nike-air-max-1-gold-silver
nike free 3.0 evolution 1397/08/23 12:54 ق.ظ
<a href="http://www.krakowfreetours.com/201701/mens-salomon-speed-cross-3-blue-black ">mens salomon speed cross 3 blue black</a><a href="http://www.krakowfreetours.com/201702/under-armour-curry-one-gold-black ">under armour curry one gold black</a><a href="http://www.krakowfreetours.com/201703/nike-air-flight-89-red-on-feet ">nike air flight 89 red on feet</a><a href="http://www.krakowfreetours.com/201704/lunarglide-7-electric-green ">lunarglide 7 electric green</a>
nike free 3.0 evolution http://www.jamesmotorcompany.net/201603/nike-free-3.0-evolution
buy viagra 1397/08/21 10:59 ب.ظ
5 hour energy and viagra [url=http://www.viagrabs.com/]viagra online[/url] with viagra
will i stay hard.
rx online no prior prescription 1397/08/21 02:24 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacywest.com/">canadian mail order pharmacies to usa</a>
http://canadianonlinepharmacywest.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacywest.com/>online pharmacy canada</a>
canadian online pharmacy 1397/08/20 05:59 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacywest.com/">no prior prescription required pharmacy</a>
http://canadianonlinepharmacywest.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacywest.com/>canadian online pharmacy</a>
http://cialisle.com 1397/08/19 07:00 ب.ظ
tadalafil 20 mg 2 li
generic cialis online
tadalafil c20
[url=http://cialisle.com/]buy cialis online[/url]
best online casino games free 1397/08/19 06:42 ب.ظ
casino online subtitrat
casino games free
online casinos 2016
free casino games and poker
buy viagra online without prescriptions 1397/08/18 04:43 ب.ظ
tomar sildenafil e beber cerveja http://triviagra.com/ how long take sildenafil effect viagra prices tome viagra y no tuve relaciones
mail order prescriptions from canada 1397/08/16 07:51 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacysl.com/">best 10 online pharmacies</a>
http://canadianonlinepharmacysl.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacysl.com/>canadian pharmacies that ship to us</a>
canadian pharmacies top best 1397/08/15 11:38 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacysl.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
http://canadianonlinepharmacysl.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacysl.com/>canada pharmacies online prescriptions</a>
buy viagra online usa 1397/08/14 06:09 ب.ظ
low price viagra https://www.bioshieldpill.com/ click here [url=http://bioshieldpill.com/]check these guys out[/url]
viagra online 1397/08/14 12:06 ب.ظ
kvinnor som provat sildenafil
viagrapid.com
can you take sildenafil with blood pressure meds
[url=http://viagrapid.com/]sildenafil[/url]
Viagra Prices 1397/08/14 11:16 ق.ظ
[url=http://viagrauga.com/]viagra goes generic[/url] the best natural sildenafil Viagra Pills
air jordan 1 bhm 2016 1397/08/13 03:47 ق.ظ
<a href="http://www.mg2-systems.top/31/james-harden-shoes-size-7 ">james harden shoes size 7</a><a href="http://www.mg2-systems.top/32/nike-air-max-penny-b ">nike air max penny b</a><a href="http://www.mg2-systems.top/33/nike-air-max-skyline-womens-nike-air-max-skyline-men-s ">nike air max skyline womens nike air max skyline men s</a><a href="http://www.mg2-systems.top/34/nike-dunk-high-varsity-maize-black ">nike dunk high varsity maize black</a>
air jordan 1 bhm 2016 http://www.gerdasmagnolia.top/7/air-jordan-1-bhm-2016
predator poowerswerve true blue 1397/08/13 03:46 ق.ظ
<a href="http://www.franksnow.top/1/nike-free-rn-le-womens-running-shoe ">nike free rn le womens running shoe</a><a href="http://www.franksnow.top/10/mens-nike-free-5.0-v2-orange-purple ">mens nike free 5.0 v2 orange purple</a><a href="http://www.franksnow.top/11/mens-nike-roshe-run-hyp-orange-blue ">mens nike roshe run hyp orange blue</a><a href="http://www.franksnow.top/12/adidas-gazelle-2-homme-cuir-noir-gris-chaussures-vente-paris ">adidas gazelle 2 homme cuir noir gris chaussures vente paris</a>
predator poowerswerve true blue http://www.france-loiret.top/18/predator-poowerswerve-true-blue
authentic air jordan 1 shattered backboard 772 click image to close 1397/08/13 03:46 ق.ظ
<a href="http://www.feather-cleaner.top/31/nike-air-max-1-liquid-gold-uk ">nike air max 1 liquid gold uk</a><a href="http://www.feather-cleaner.top/32/new-michael-jordan-sneakers ">new michael jordan sneakers</a><a href="http://www.feather-cleaner.top/33/rare-jordan-shoes-gold-for-sale ">rare jordan shoes gold for sale</a><a href="http://www.feather-cleaner.top/34/nike-air-max-24-7 ">nike air max 24 7</a>
authentic air jordan 1 shattered backboard 772 click image to close http://www.twodayhomeimprovements.top/6/authentic-air-jordan-1-shattered-backboard-772-click-image-to-close
top view of boyss grade school jordan trainer prime training shoes in black gym red 1397/08/13 03:46 ق.ظ
<a href="http://www.rambutanlab.top/31/white-gammas-jordans ">white gammas jordans</a><a href="http://www.rambutanlab.top/32/jordan-vi-white-infrared-air-jordan-11-low-red-and-black ">jordan vi white infrared air jordan 11 low red and black</a><a href="http://www.rambutanlab.top/33/buy-air-jordan-paypal ">buy air jordan paypal</a><a href="http://www.rambutanlab.top/34/blanc-or-noir-possder-chaussures-nike-lebron-13 ">blanc or noir possder chaussures nike lebron 13</a>
top view of boyss grade school jordan trainer prime training shoes in black gym red http://www.bradleystoneinc.top/23/top-view-of-boyss-grade-school-jordan-trainer-prime-training-shoes-in-black-gym-red
nike free trainer 0.5 for sale nike air max 90 pink neon 1397/08/13 03:45 ق.ظ
<a href="http://www.fairfaxgolfclubofedmond.top/24/air-jordan-retro-11-pink-grey ">air jordan retro 11 pink grey</a><a href="http://www.fairfaxgolfclubofedmond.top/25/jordans-4-blacks ">jordans 4 blacks</a><a href="http://www.fairfaxgolfclubofedmond.top/26/nike-total-air-foamposite-max-current-blueat-concepts ">nike total air foamposite max current blueat concepts</a><a href="http://www.fairfaxgolfclubofedmond.top/27/lebron-x-low-hornetsrelease-reminder ">lebron x low hornetsrelease reminder</a>
nike free trainer 0.5 for sale nike air max 90 pink neon http://www.cafedivorce.top/25/nike-free-trainer-0.5-for-sale-nike-air-max-90-pink-neon
air jordan 11 72 10 378037 002 1397/08/13 03:45 ق.ظ
<a href="http://www.comicswr.top/20/mens-air-jordan-28-se-blue-black-white ">mens air jordan 28 se blue black white</a><a href="http://www.comicswr.top/21/nike-acg-air-moc-lt-team-orange-white-blue ">nike acg air moc lt team orange white blue</a><a href="http://www.comicswr.top/22/nike-zoom-winflo-2-womens-green ">nike zoom winflo 2 womens green</a><a href="http://www.comicswr.top/23/womens-air-max-90-hyperfuse-red-black ">womens air max 90 hyperfuse red black</a>
air jordan 11 72 10 378037 002 http://www.ankaraultrason.top/26/air-jordan-11-72-10-378037-002
nike free flyknit 5.0 opiniones 1397/08/13 03:45 ق.ظ
<a href="http://www.bullesdesens.top/35/nike-air-presto-ultra-breeze-lemon-chiffon-ingredients-recently-featured-in-pale-grey-the-new-nike-air-presto-ultra-breeze-receives-a-vibrant-finish-as-the ">nike air presto ultra breeze lemon chiffon ingredients recently featured in pale grey the new nike air presto ultra breeze receives a vibrant finish as the</a><a href="http://www.bullesdesens.top/36/air-max-2013-laser-pink-cherry-ken-griffey-fury-shoes-for-sale ">air max 2013 laser pink cherry ken griffey fury shoes for sale</a><a href="http://www.bullesdesens.top/37/nike-air-pegasus-92-blue-sky-blue ">nike air pegasus 92 blue sky blue</a><a href="http://www.bullesdesens.top/38/air-jordan-1-pc-wall-paper-free-pc-wallpaper ">air jordan 1 pc wall paper free pc wallpaper</a>
nike free flyknit 5.0 opiniones http://www.lindseyglobal.top/29/nike-free-flyknit-5.0-opiniones
nike air max 90 royal blue black nike air max 90 classic 1397/08/13 03:45 ق.ظ
<a href="http://www.gettoknowhow.top/17/air-jordan-retro-11-womens-silver-yellow ">air jordan retro 11 womens silver yellow</a><a href="http://www.gettoknowhow.top/18/nike-wmns-zoom-modairna-tan ">nike wmns zoom modairna tan</a><a href="http://www.gettoknowhow.top/19/nike-mercurial-superfly-fg-rainbow-2016-nike-mercurial-superfly-what-the-mercurial-mf0617151703 ">nike mercurial superfly fg rainbow 2016 nike mercurial superfly what the mercurial mf0617151703</a><a href="http://www.gettoknowhow.top/2/nike-sf-af1-light-bone ">nike sf af1 light bone</a>
nike air max 90 royal blue black nike air max 90 classic http://www.doyleconstructioninc.top/39/nike-air-max-90-royal-blue-black-nike-air-max-90-classic
griffey air max fusion 1397/08/13 03:45 ق.ظ
<a href="http://www.jollyrogernyc.top/13/jordan-retro-12-size-7 ">jordan retro 12 size 7</a><a href="http://www.jollyrogernyc.top/14/limited-air-jordan-xx3 ">limited air jordan xx3</a><a href="http://www.jollyrogernyc.top/15/air-jordan-retro-18-yellow-sky-blue ">air jordan retro 18 yellow sky blue</a><a href="http://www.jollyrogernyc.top/16/nike-hyperdunk-2016-red-sky-blue ">nike hyperdunk 2016 red sky blue</a>
griffey air max fusion http://www.geldlehrerin.top/7/griffey-air-max-fusion
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.