تبلیغات
امام حسن مجتبی علیه السلام - روزی که حقیقت اعمال بر ملا می شوند!
روزی که حقیقت اعمال بر ملا می شوند!
نظرات |

حتماً تا به حال شنیده اید که انسانهایی وجود دارند که آنقدر در عمل و نظر انسانهای وارسته ای هستند که خداوند به آنها چشم برزخی عطا کرده است. این افراد در همین دنیا زندگی می کنند اما چیزهایی مشاهده می کنند که انسان های عادی از درک آن عاجز و محجوب هستند.

اما سوال مهم اینجاست که آخرت چیست؟ جوابی که عقل و نقل آن را تأیید می کنند این است که آخرت باطن همین دنیاست.

دلایل قرآنی و روایی:

1. «یَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُون » "آنها تنها ظاهرى از زندگى دنیا مى دانند و از آخرت غافلند"( سوره روم آیه 7)
این آیه بیان کرده است که آن افراد ظاهر دنیا را می دانند و هر مخاطبی از این جمله می تواند بفهمد که آن افراد باطن دنیا را نمی دانند و به طور عادی انتظار می رفت که گفته شود آنها از باطن دنیا غافلند، اما گفته شده است که آنها از آخرت غافلند. واضح است که این سیاق گویای این مطلب می باشد که آخرت باطن دنیاست. همانگونه که مثلاً به دوست خود می گوییم تو ظاهر کلام من را فهمیدی و چیز دیگر را نفهمیدی و منظور این است که باطن حرف من را نفهمیدی.

آخرت همان باطن دنیاست و در آخرت در واقع حجاب از چشم انسان برداشته می شود و انسان قادر می شود تا باطن و حقیقت را مشاهده کند. در آن هنگام است که باطن اعمال ما برای ما آشکار می شود که از این امر با تجسم اعمال نیز یاد می کنند. دین وسیله ای است که توجه انسان را از دنیا جدا می کند و انسان را متوجه و متذکر به باطن دنیا (آخرت) می کند.

2. «كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقینِ /لَتَرَوُنَّ الْجَحیم »"نه،قطعاً اگر به علم الیقین برسید/آن وقت دوزخ را خواهید دید"( سوره تکاثر آیه 5و6)
ظاهر این آیه اینست که اگر اینان علم الیقین داشتند آتش را مشاهده می کردند و نگفته در زمان و مکانی دیگر بلکه ظاهرش اینست که همین جا آتش وجود دارد اما این افراد نمی توانند مشاهده کنند.
خب این افراد که ظاهر را مشاهده می کنند پس لاجرم این آتش باید در ظاهر دنیا نباشد و غیر از ظاهر هم چیزی جز باطن نیست. پس آتش در باطن همین دنیاست.
3. «إِنَّ الَّذینَ یَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامى ظُلْماً إِنَّما یَأْكُلُونَ فی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعیرا»" آنان كه مال یتیمان را به ستمگرى مى خورند در حقیقت آنها در شكم خود آتش جهنم فرو مى برند و به زودى به دوزخ در آتش فروزان خواهند افتاد"
ظاهر این آیه هم گویای این است که کسانی که ظالمانه مال یتیم را می خورند، در واقع آتش می خورند. این آیه نمی گوید این افراد در زمان و مکانی دیگر آتش خواهند خورد بلکه ظاهرش این است که همین مال یتیم برای آنها آتش است. خب در اینجا که چیزی آتش نگرفت پس معلوم می شود که منظور ظاهر نیست و آتش، در باطن است.
4. «اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ یَهیجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَكُونُ حُطاماً وَ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدیدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُور»"بدانید كه زندگى دنیا بازیچه و لهو و زینت و تفاخر بین شما و تكاثر در اموال و اولاد است مثل آن بارانى است كه كفار از روییدن گیاهانش به شگفت درآیند، و گیاهان به منتها درجه رشد برسند، در آن هنگام به زردى گراییده خشك مى شوند، دنیاى كفار نیز چنین است، البته در آخرت عذاب شدیدى است، و هم مغفرت و رضوانى از ناحیه خداست، و زندگى دنیا جز متاعى فریبنده نمى باشد."(سوره حدید آیه 20)
در این آیه قسمت «وَ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدیدٌ...» را می توان به لَعِبٌ عطف کرد و به این ترتیب معنا اینگونه می شود که همین زندگی ظاهری دنیا که از این پنج چیز تشکیل یافته است یک باطنی دارد که آنها به صورت عذاب شدید و یا مغفرت و رضای خدا بوده و بدین نحو جلوه می نماید.

در روایات هم نمونه هایی می توان آورد که گویای همین مسأله است:

1) روایت معراج

 پیامبر (صلی الله و علیه و آله ) در شب معراج خود برخی از جهنمیان را مشاهده کردند.(1) آنان زنانی بودند که در دنیا اعمال بدی را مرتکب شده بودند و به واسطه اعمال مختلف، به عذاب های مختلفی دچار شده بودند.

2) حدیث حقیقت

بسیاری از انسانها تصور می کنند که باطن یک چیز و ظاهر چیز دیگریست و به طور کلی متفاوتند در حالی که ظاهر ظهور همان باطن است و اصلاً ظاهر بدون باطن بی معناست. ما همگی در عین حال که در ظاهر هستیم می توانیم به باطن توجه کنیم و ذکر گفتن چیزیست که همین کار را برای انسان انجام می دهد.

پیامبر (صلی الله و علیه و آله)، یک روز صبح، پس از برگزاری نماز صبح با اهل صفه، چشمش به جوانی افتاد با وضعیتی خاص، که توجه حضرت را جلب کرد. او حارثة بن نعمان انصاری بود. حضرت جویای احوال وی شد; و آنگاه صحبت هایی مطرح شد که به عنوان «حدیث حقیقت » شناخته می شود.
مرحوم کلینی در کتاب اصول کافی در باب «حقیقت ایمان و یقین» از «کتاب ایمان و کفر» درباره دیدار پیامبر (صلی الله و علیه و آله) و حارث، دو حدیث نقل کرده است که هر دو از قول امام صادق (علیه السلام) می باشد. مضمون این دو حدیث یکی است.
 در این گفتگو اینگونه آمده است :"حارث به پیامبر (صلی الله و علیه و آله) می گوید گویا عرش پروردگارم را می نگرم که برای حساب گسترده گشته و گویا اهل بهشت را می بینم که در بهشت یکدیگر را ملاقات می کنند که گویا ناله اهل دوزخ را در میان دوزخ می شنوم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: او بنده ای است که خداوند دلش را نورانی فرموده و خطاب به او فرمود: بصیرت یافتی، ثابت باش."(2)
 جوانی که به درجاتی از کمال رسیده بوده است بهشت و جهنم را می دیده است و پیامبر (صلی الله و علیه و آله) هم به نحوی بر آن صحه گذاشته اند. این تأیید این مسأله است که بهشت و جهنم مکان و زمانی دیگر ندارد بلکه به گونه ای بوده است که آن جوان در همان زمان و مکان در ورای ظاهر امری دیگر را مشاهده می کرده است.
در این زمینه می توان آیات و روایات زیادی آورد و همچنین به لحاظ عقلی و فلسفی این مسأله مقبول حکما بوده و می توان برای آن ادله فلسفی اقامه کرد، که از اطاله کلام صرف نظر می کنیم.


نتیجه:
بر اساس مطالب بیان شده می توان گفت که آخرت همان باطن دنیاست و در آخرت در واقع حجاب از چشم انسان برداشته می شود و انسان قادر می شود تا باطن و حقیقت را مشاهده کند. در آن هنگام است که باطن اعمال ما برای ما آشکار می شود که از این امر با تجسم اعمال نیز یاد می کنند. دین وسیله ای است که توجه انسان را از دنیا جدا می کند و انسان را متوجه و متذکر به باطن دنیا (آخرت) می کند.
 «وَ ما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوانُ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ» "و این زندگى دنیا چیزى جز لهو و بازى نیست و به درستى كه زندگى حقیقى، آخرت است اگر بناى فهمیدن داشته باشند."(سوره عنکبوت، آیه 64)
نکته پایانی آن است که بسیاری از انسانها تصور می کنند که باطن یک چیز و ظاهر چیز دیگریست و به طور کلی متفاوتند در حالی که ظاهر ظهور همان باطن است و اصلاً ظاهر بدون باطن بی معناست. ما همگی در عین حال که در ظاهر هستیم می توانیم به باطن توجه کنیم و ذکر گفتن چیزیست که همین کار را برای انسان انجام می دهد.:: مرتبط با: عمومی .اسلامی .قران. ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1394/10/24
زمان : 09:40 ق.ظ
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
canadian pharmacies 1397/03/28 04:18 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyoffer.com/">canadian online pharmacies</a>
http://canadianonlinepharmacyoffer.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyoffer.com/>top 10 mail order pharmacies</a>
viagra online 1397/03/27 03:25 ب.ظ
Top Rated Online Canadian Pharmacies
viagra online
epharmacy
slot online 1397/03/25 08:08 ق.ظ
online gambling casino
casino games slots
casino online
slot online
online casino real money
slot online 1397/03/25 07:05 ق.ظ
online gambling casino
slot online
slot online
best online casino
online gambling casino
website 1397/03/24 05:49 ب.ظ
http://bubetjho.org/ignition-casino-phone-number.html
http://bubetjho.org/ignition-casino-phone-number.html
http://bubetjho.org/ignition-casino-phone-number.html
http://bubetjho.org/ignition-casino-phone-number.html
http://bubetjho.org/ignition-casino-phone-number.html
online casino games 1397/03/24 05:32 ب.ظ
kasino
slot game
slot game
cassino
casinos online
website 1397/03/24 04:37 ب.ظ
http://cjpikapyfywu-cy.org/on-line-casino.html
http://cjpikapyfywu-cy.org/on-line-casino.html
http://cjpikapyfywu-cy.org/on-line-casino.html
http://cjpikapyfywu-cy.org/on-line-casino.html
http://cjpikapyfywu-cy.org/on-line-casino.html
website 1397/03/24 04:03 ب.ظ
http://cuzovozi.org/online-roulette-trainer.html
http://cuzovozi.org/online-roulette-trainer.html
http://cuzovozi.org/online-roulette-trainer.html
http://cuzovozi.org/online-roulette-trainer.html
http://cuzovozi.org/online-roulette-trainer.html
website 1397/03/24 02:40 ب.ظ
http://bibjzjbibika.org/game-slot-online.html
http://bibjzjbibika.org/game-slot-online.html
http://bibjzjbibika.org/game-slot-online.html
http://bibjzjbibika.org/game-slot-online.html
http://bibjzjbibika.org/game-slot-online.html
mail order prescriptions from canada 1397/03/23 12:28 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">canadian pharmary without prescription</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>legitimate canadian pharmacies</a>
canadian pharmacies shipping to usa 1397/03/22 02:53 ب.ظ
<a href="http://canadianhealthypharmacyrx.com/">best canadian mail order pharmacies</a>
http://canadianhealthypharmacyrx.com/
<a href=http://canadianhealthypharmacyrx.com/>no prior prescription required pharmacy</a>
canadian pharmacies online 1397/03/19 04:33 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">http //www.reliablemedpharmacy.com/</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>canada drugs no prescription needed</a>
viagra without a doctors prescription 1397/03/9 08:16 ب.ظ
can i bring viagra across the border
viagra without doctor prescription
puedo comprar viagra en una farmacia sin receta
cna classes online 1397/02/27 05:39 ق.ظ
Michigan Nurse Aides are within the jurisdiction of the Long Term Care
Division with the Department of Licensing and Regulatory Affairs (LARA) cna
classes tampa cna classes online cna classes in ct withdrawing or dropping out of a program does not absolve each student responsibility for payment of
tuition. Being able to make a difference inside the lives of the
people we took good care of was priceless weekend cna classes [url="https://cnaclasses.us.com/"]cna classes in houston[/url]
free cna classes near me we'd love to listen to eyewitness accounts, the history behind an article.
generic viagra without a doctor prescription 1397/02/25 06:17 ق.ظ
comprar viagra generico em portugal
viagra without a doctor prescription usa
viagra for sale winnipeg
search all craigslist by state 1397/02/23 03:07 ب.ظ
Sellers, after leaving the shop make certain to set voice-mail messages
that has a greeting indicating the charge card is sold.

For instance, when you conduct looking in Florida, another time you visit Craigslist you is going to be directed on the Florida Craigslist directory
by default and then any links which you clicked on previously is going to be marked in purple
as visited links. search all craigslist by state The
Average Salary of NFL Cheerleaders; Salary of the Professional Cheerleading Coach;.

You must price each item and select the best solution to sell the.
payday loan near me now 1397/02/22 08:30 ب.ظ
When they find themselves on bank blacklists over small debts, they're forced into check cashing and payday loaning
storefronts , along with a lot more than 90 million other unbanked
Americans. Cap will cover interest levels, fees, penalties and rollover charges.
The company's profit dropped from $16 million before taxes in 2014 to $14 million in 2015, essentially the most recent
year a situation filing was available. payday loan near
me now Matt Upton of Citizens Advice said 350,000 clients to sought debt help from your charity
every year. The proposals being unveiled would connect with various
small-dollar loans, including payday cash advances, vehicle title loans and deposit advance
products. Don Pittis would have been a forest
firefighter as well as a ranger in Canada's
High Arctic islands.
paydayloansonline.us.com 1397/02/22 04:50 ق.ظ
Wonga, Quick - Quid, Payday - UK and My - Jar were charging the absolute
maximum £24 to borrow £100 for 1 month, with default fees charged at £15.
Some banks have mandatory cooling off” periods for heavy borrowers — for
example, someone who has had out at the very least one loan a month for six consecutive months — that keep the
borrower from taking out a brand new loan for a month roughly.
And if you're elderly, Silverman kindly reminds you that you have more rights than the rest folks.
online payday loans illinois (paydayloansonline.us.com) Your answer might already be waiting - check previous questions below
to find out if yours has already been asked. Payments could
not exceed 5 percent of an borrower's gross income.

The Australian Securities and Investments Commission (ASIC) has heavily regulated the little
amount credit contract (SACC) market; lenders offering loans around $2,000 cannot charge greater than a 20%
establishment fee plus a 4% monthly fee.
viagra without a prior doctor prescription 1397/02/18 08:51 ب.ظ
how can i get a viagra sample
viagra without a doctors prescription
quando tomar viagra de 100mg
viagra without a doctor's prescription 1397/02/14 03:13 ب.ظ
do you need prescription buy viagra india
viagra without a doctor prescription
can i get more than one erection with viagra
cheap cialis 1397/01/27 01:11 ق.ظ
buy viagra online uk
cheap cialis
buy viagra paypal
canada pharmacies online prescriptions 1397/01/25 08:21 ب.ظ
cheap viagra online usa
canada pharmacies online prescriptions
buy viagra online without rx
viagra generic 1397/01/24 03:47 ب.ظ
order viagra without rx
viagra generic
buy viagra by paypal
viagra without a doctor's prescription 1397/01/24 07:21 ق.ظ
order viagra thailand
viagra without a doctor's prescription
viagra online buy australia
cialis 1397/01/23 07:29 ق.ظ
cheap viagra 150 mg
cialis
cheap viagra uk next day
buy tadalafil online 1397/01/22 01:44 ب.ظ
cheap cialis forum
buy tadalafil online
can you buy cialis online no prescription
generic cialis online without script 1397/01/22 06:43 ق.ظ
buy viagra australia online
generic cialis online without script
order viagra prescription
paypal login my account 1397/01/19 12:15 ق.ظ
Collecting, selling and trading ACEO art (Art Cards Editions and Originals) can be as easy as selling and buying anything on e - Bay --.
Paypal nfc paypal login my account paypal promo code Then click for the "Request Money" button on the top in the next page.
viagra online 1397/01/15 08:54 ق.ظ
cheap viagra with mastercard
viagra online
cheap legal viagra
cheap viagra 1397/01/14 10:49 ب.ظ
buy real viagra uk
cheap viagra
cheap viagra england
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.