تبلیغات
امام حسن مجتبی علیه السلام - دو حُسن ختام عاشقانه برای بشر
دو حُسن ختام عاشقانه برای بشر
نظرات |

مهدی این امت از میان این پیشوایان است، او دارای کمال موسی و شکوه عیسی و قضاوت داوود و صبر ایوب است... او در شمایل، گفتار و کردار از همه کس به من شبیه تر است.
فاطمه اسداللهی طاهری - بخش مهدویت تبیان

همه حجج الهی علیهم السلام "نور الله" هستند و هدفشان هدایت و اشاعه نور ایمان در دلهای مردم بوده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خاتم الأنبیاء هستند، و امام مهدی علیه السلام خاتم الأوصیاء، آخرین امام از سلسله ائمه علیهم السلام و جانشینان ایشان می باشند که اهداف و زحمات همه حجج الهی را به سرانجام می رسانند.

شبیه ترین افراد به پیامبر رحمت

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسول خوبی ها و رحمت برای جهانیان بودند، امام عصر علیه السلام نیز رحمت برای جهانیان هستند (1) و شبیه ترین افراد به ایشان می باشند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «... آگاه باشید! که خداوند تبارک و تعالی من و آنان (علی و حسن و حسین علیهم السلام) را حجتهایی بر بندگانش قرار داده است و از صلب حسین امامانی که دین مرا بر پا می دارند و وصیّت مرا حفظ می کنند. نهمین آنها قائم اهل بیت من و مهدی امّت من است که در شمایل، گفتار و کردار از همه کس به من شبیه تر است...» (2)

صاحب کمالات پیامبران

مؤمنان به خدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در طول تاریخ رنجهای زیادی از دست ظالمان و ستمگران کشیده و زخمهای زیادی خورده اند. حکومت امام مهدی علیه السلام و انتقام ایشان از دشمنان خدا، تسلایی برای این رنجها و بهبودی بر این زخمها خواهد بود

امام عصر علیه السلام عصاره تمام خوبی ها و کمالات فرستادگان الهی در طول تاریخ است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «تعداد پیشوایان بعد از من دوازده نفر می باشند به تعداد ماههای سال و مهدی این امت از میان این پیشوایان است او دارای کمال موسی و شکوه عیسی و قضاوت داود و صبر ایوب است.» (3)

درخشنده ترین ستاره

در آسمان امامت، ستاره پر فروغ امام عصر علیه السلام از تلالؤ و درخشندگی بیشتری برخوردار است. امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کنند که در شب معراج خداوند انوار امامان علیهم السلام را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نشان داد. امام عصر علیه السلام در میان امامان دیگر مانند ستاره ای درخشان بود.(4) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از خداوند می پرسد: اینها چه کسانی هستند؟ خداوند می فرماید: امامان و این قائم است، آن كه حلال مرا حلال كند و حرام مرا حرام كند و به وسیله او از دشمنانم انتقام گیرم و او مایه راحتى (و آسایش) دوستان من است و او است كه دل پیروانت را از ظالمان و منكران و كافران شفا و بهبود می بخشد.» (5)
در این سخن خداوند این خصوصیات را برای امام مهدی علیه السلام ذکر می کند:
الف- حلال کننده حلال خدا و حرام کننده حرام او؛
امام عصر علیه السلام دین اسلام را گسترش خواهند داد و حلال و حرام خدا را برای مردم تبیین خواهند کرد.
ب- انتقام گیرنده از دشمنان خدا؛
 انتقام از دشمنان خداوند بعد از ظهور و به دست امام عصر علیه السلام صورت خواهد گرفت.
ج- مایه راحتی دوستان خدا؛


امام عصر علیه السلام پیام آور رحمت هستند و برای مؤمنان و دوستان خدا مایه آسایش و راحتی می باشند.
د- شفابخش دلهای پیروان پیامبر صلی الله علیه و آله از [زخمهای] ظالمان و منکران و کافران.
مؤمنان به خدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در طول تاریخ رنجهای زیادی از دست ظالمان و ستمگران کشیده و زخمهای زیادی خورده اند. حکومت امام مهدی علیه السلام و انتقام ایشان از دشمنان خدا، تسلایی برای این رنجها و بهبودی بر این زخمها خواهد بود.

قیام کننده به حق

آخرین جانشین الهی و نور امید تمام مؤمنان و مظلومان عالم در طول تاریخ برای دعوت به حق، قیام خواهد کرد. سلمان فارسی می گوید خدمت پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله رسیدم ایشان حسین علیه السلام را بر زانو نشانده و بر سر و صورتش بوسه می زد به وی می فرمود: «تو حجت خدائی و پسر حجت خدا و پدر نه حجتی که از صلب تو هستند. که نهمین آنها قائمشان می باشد.» (6)

آشکار کننده امر خدا پس از سرگردانی مردم

چون دنیا دچار هرج و مرج شود و فتنه ها ظاهر گردد و راهها کوتاه گردد و مردم همدیگر را غارت كنند، نه بزرگ بر كوچك رحم كند و نه كوچك احترام بزرگ را نگه دارد، در آن هنگام خداى عز و جل مهدى ما نهمین فرزند حسین را برانگیزد

آشکار شدن دین اسلام و غلبه آن بر سایر ادیان وعده الهی است (7)  که در زمان امام عصر علیه السلام محقق خواهد شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره حضرت مهدی علیه السلام فرمودند «... او بعد از غیبت طولانی و سرگردانی مردم، ظاهر می شود; امر خدا را آشکار می کند و دین حق را ظاهر می سازد...» (8)

تأیید شده به خدا و یاری فرشتگان

نصرت و کمک خداوند و یاری فرشتگان همراه امام عصر علیه السلام خواهد بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره حضرت مهدی علیه السلام فرمودند: «... به یاری خداوند تأیید می گردد، و بوسیله فرشتگان یاری می شود ...» (9)

گشاینده قلعه های گمراهی

امام عصر علیه السلام بیدار کننده جانهای فرو رفته در خواب غفلت و از بین برنده دیوارهای مستحکم قلعه های گمراهی هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به حضرت زهرا علیها السلام فرمودند: «... به زودى خداوند از صلب حسین نه تن از امامان امین و معصوم را بیرون آورد، و از ما است مهدى این امّت كه چون دنیا دچار هرج و مرج شود و فتنه ها ظاهر گردد و راهها کوتاه گردد و مردم همدیگر را غارت كنند، نه بزرگ بر كوچك رحم كند و نه كوچك احترام بزرگ را نگه دارد، در آن هنگام خداى عز و جل مهدى ما نهمین فرزند حسین را برانگیزد، قلعه های گمراهی را می گشاید و دلهای غفلت زده را بیدار می کند و در آخر الزمان دین را به پا می دارد چنانکه من در ابتدا آن را به پا داشتم و دنیا را از عدالت پر می سازد چنانکه از ستم پر شده باشد ...» (10)

فاتح مشارق و مغارب زمین

در دوران امام عصر علیه السلام، تمام زمین به دست ایشان و یارانش فتح می شود و تمام زمین تحت حکومت جهانی امام عصر علیه السلام قرار خواهد گرفت. پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله خطاب به حضرت علی علیه السلام فرمودند: «... امامان بعد از من دوازده نفرند، اول ایشان تو هستی، یا علی، و آخرین آنها قائم است که خدا به دستش مشارق و مغارب زمین را می گشاید ...» (11)

برقرار کننده عدل و داد در زمین

برقراری عدالت در تمام کره زمین هدف و آرزوی همه انبیاء و اولیای الهی در طول تاریخ بوده است و تحقق بخش این هدف آخرین ذخیره الهی می باشند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «جانشینان بعد از من به تعداد سرپرستان بنی اسرائیل، دوازده نفر می باشند.» سپس دستش را بر پشت امام حسین علیه السلام گذاشتند و فرمودند: «نه نفر از نسل او و نهمین آنها مهدی است که زمین را از عدل و داد پر می کند همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد ...» (12)

پی نوشت:

1-صدوق، کمال الدین، ج1، باب28، ح1، ص310: «... ثُمَّ أُكْمِلُ ذَلِكَ بِابْنِهِ رَحْمَه لِلْعَالَمِین ...»
2-خزاز رازى، كفایه الأثر فی النص على الأئمه الإثنی عشر، ص 10 و 11.
3- همان، ص 43.
4-کانه کوکب دری فی وسطهم.
5-همان، ص152 و 153.
6- همان، ص 46
7- هُوَ الَّذی أَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدى وَدینِ الحَقِّ لِیُظهِرَهُ عَلَى الدّینِ كُلِّهِ وَلَو كَرِهَ المُشرِكونَ.( توبه / 33.)
8-خزاز رازى، كفایه الأثر فی النص على الأئمه الإثنی عشر، ص 10 و 11.
9-همان، ص 10 و 11.
10-همان، ص 63 و 64.
11-همان ،ص 196 و 197
12-همان، ص 47.:: مرتبط با: عمومی .اسلامی .قران. ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1394/10/14
زمان : 08:30 ق.ظ
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
What Equipment is Needed for Sling TV 1397/08/25 08:12 ب.ظ
Good site you've got here.. It's difficult to find
quality writing like yours nowadays. I truly appreciate individuals like you!
Take care!!
jordans for me 2014 cheap nike coral pink shoes 1397/08/22 12:48 ب.ظ
<a href="http://www.saltydogkennel.top/13/air-jordan-shoes-size-7.5 ">air jordan shoes size 7.5</a><a href="http://www.saltydogkennel.top/14/air-jordan-retro-3-womens-red ">air jordan retro 3 womens red</a><a href="http://www.saltydogkennel.top/15/nike-air-max-lunar-1-womens-black-purple ">nike air max lunar 1 womens black purple</a><a href="http://www.saltydogkennel.top/16/jordan-retro-6-all-star ">jordan retro 6 all star</a>
jordans for me 2014 cheap nike coral pink shoes http://www.film-management.top/16/jordans-for-me-2014-cheap-nike-coral-pink-shoes
cheap jordans size 15 mens shoes 1397/08/22 12:48 ب.ظ
<a href="http://www.coastal-coatingsinc.top/6/air-jordan-11-6y-air-jordan-11-low ">air jordan 11 6y air jordan 11 low</a><a href="http://www.coastal-coatingsinc.top/7/mens-mizuno-wave-creation-13-gold-green ">mens mizuno wave creation 13 gold green</a><a href="http://www.coastal-coatingsinc.top/8/womens-nike-kyrie-1-gold-sky-blue ">womens nike kyrie 1 gold sky blue</a><a href="http://www.coastal-coatingsinc.top/9/nike-sb-dunk-low-names-nike-dunk-low-premium-sb-eire-edition-net ">nike sb dunk low names nike dunk low premium sb eire edition net</a>
cheap jordans size 15 mens shoes http://www.bioniklaboratories.top/39/cheap-jordans-size-15-mens-shoes
notre dame fighting irish shop 1397/08/22 12:48 ب.ظ
<a href="http://www.clickrightconsult.top/1/madison-square-12-huntsville-al ">madison square 12 huntsville al</a><a href="http://www.clickrightconsult.top/10/nike-air-foamposite-pro-gs ">nike air foamposite pro gs</a><a href="http://www.clickrightconsult.top/11/air-jordan-retro-6-galaxy-glow-in-the-dark-for-sale-cheap-5 ">air jordan retro 6 galaxy glow in the dark for sale cheap 5</a><a href="http://www.clickrightconsult.top/12/nike-flex-run-2015-womens ">nike flex run 2015 womens</a>
notre dame fighting irish shop http://www.edmontonconsularball.top/19/notre-dame-fighting-irish-shop
glamor blue jordans 11 swag 1397/08/22 12:46 ب.ظ
<a href="http://www.ronaxecpa.top/35/air-jordan-retro-3.5-sky-blue-pink ">air jordan retro 3.5 sky blue pink</a><a href="http://www.ronaxecpa.top/36/nike-lunarlaunch-purple-running-shoes ">nike lunarlaunch purple running shoes</a><a href="http://www.ronaxecpa.top/37/nike-air-flight-89-red-orange ">nike air flight 89 red orange</a><a href="http://www.ronaxecpa.top/38/timberland-old-glory ">timberland old glory</a>
glamor blue jordans 11 swag http://www.cybersquattingmodel.top/37/glamor-blue-jordans-11-swag
Quest Bars Cheap 1397/08/18 07:04 ق.ظ
Wow, marvelous blog format! How lengthy have you been running a blog for?
you made running a blog glance easy. The total look of your site
is excellent, let alone the content material!
nike mens air max skyline air max skyline reviews 1397/08/15 12:03 ب.ظ
<a href="http://www.makeyourkidgreat.com/1/nike-dunk-low-michael-jackson-sample ">nike dunk low michael jackson sample</a><a href="http://www.makeyourkidgreat.com/10/womens-nike-shox-current-orange-grey ">womens nike shox current orange grey</a><a href="http://www.makeyourkidgreat.com/11/green-blue-and-grey-air-max ">green blue and grey air max</a><a href="http://www.makeyourkidgreat.com/12/nike-air-max-defy-run-mens-gray ">nike air max defy run mens gray</a>
nike mens air max skyline air max skyline reviews http://www.ilawyertv.com/10/nike-mens-air-max-skyline-air-max-skyline-reviews
nike air jordan cover 3 1397/08/15 12:03 ب.ظ
<a href="http://www.aboutpeterborough.com/31/nike-internationalist-white-beige-green-nike-internationalist-w-shoes-white-beige-green ">nike internationalist white beige green nike internationalist w shoes white beige green</a><a href="http://www.aboutpeterborough.com/32/buy-nike-kyrie-s1-hybrid-all-white-for-sale ">buy nike kyrie s1 hybrid all white for sale</a><a href="http://www.aboutpeterborough.com/33/adidas-femme-zx-700-w-noir-blanc-dor-chaussures-achat-pas-cher-prix ">adidas femme zx 700 w noir blanc dor chaussures achat pas cher prix</a><a href="http://www.aboutpeterborough.com/34/nike-lebron-12-womens-yellow-silver ">nike lebron 12 womens yellow silver</a>
nike air jordan cover 3 http://www.tampakidapalooza.com/17/nike-air-jordan-cover-3
nike air max 97 ultra rose gold side 1397/08/15 12:03 ب.ظ
<a href="http://www.sm4rtdesign.com/6/adidas-zx-flux-unisex-white ">adidas zx flux unisex white</a><a href="http://www.sm4rtdesign.com/7/skip-bayless-sneaker-shopping ">skip bayless sneaker shopping</a><a href="http://www.sm4rtdesign.com/8/nike-jordan-1-i-ko-hi-retro-nike-retro-air-jordan-1-i ">nike jordan 1 i ko hi retro nike retro air jordan 1 i</a><a href="http://www.sm4rtdesign.com/9/womens-nike-free-5.0-blue-white ">womens nike free 5.0 blue white</a>
nike air max 97 ultra rose gold side http://www.815cleaning.com/13/nike-air-max-97-ultra-rose-gold-side
nike air presto ultra breeze lemon chiffon 1397/08/15 12:00 ب.ظ
<a href="http://www.nsa-hamburg.com/28/nike-ltd-air-max-black-and-gold ">nike ltd air max black and gold</a><a href="http://www.nsa-hamburg.com/29/jordan-eclipse-spring-2015 ">jordan eclipse spring 2015</a><a href="http://www.nsa-hamburg.com/3/online-2011-air-jordan-cmft-max-12-leather-mens-shoes-black-white ">online 2011 air jordan cmft max 12 leather mens shoes black white</a><a href="http://www.nsa-hamburg.com/30/nike-brazen-6.0-8-colorways ">nike brazen 6.0 8 colorways</a>
nike air presto ultra breeze lemon chiffon http://www.highschooldiploma4u.com/17/nike-air-presto-ultra-breeze-lemon-chiffon
womens nike air max 1 green pink 1397/08/13 03:03 ق.ظ
<a href="http://www.cassandraredden.org/201409/mens-nike-free-flyknit-5.0-all-grey ">mens nike free flyknit 5.0 all grey</a><a href="http://www.cassandraredden.org/201410/nike-roshe-hi-sneakerboot ">nike roshe hi sneakerboot</a><a href="http://www.cassandraredden.org/201411/adidas-rose-red-white ">adidas rose red white</a><a href="http://www.cassandraredden.org/201412/nike-free-5.0-id-mens ">nike free 5.0 id mens</a>
womens nike air max 1 green pink http://www.electric-truck-trader.com/201507/womens-nike-air-max-1-green-pink
womens nike lebron 13 gold orange 1397/08/13 03:03 ق.ظ
<a href="http://www.flooringbyrr.com/201709/air-jordan-6-women-013 ">air jordan 6 women 013</a><a href="http://www.flooringbyrr.com/201710/womens-air-jordan-retro-10-purple-green ">womens air jordan retro 10 purple green</a><a href="http://www.flooringbyrr.com/201711/air-jordan-super-fly-yellow-green ">air jordan super fly yellow green</a><a href="http://www.flooringbyrr.com/201712/nike-free-tr-flyknit-5.0-red-white ">nike free tr flyknit 5.0 red white</a>
womens nike lebron 13 gold orange http://www.tenerife-travel-guide.com/201608/womens-nike-lebron-13-gold-orange
nike city sandal iii kids camel 1397/08/13 03:02 ق.ظ
<a href="http://www.mideconsultores.com/201701/nike-free-3.0-white-yellow ">nike free 3.0 white yellow</a><a href="http://www.mideconsultores.com/201702/air-jordan-retro-6-womens-yellow-white ">air jordan retro 6 womens yellow white</a><a href="http://www.mideconsultores.com/201703/nike-lunar-control-golf-shoes-blue ">nike lunar control golf shoes blue</a><a href="http://www.mideconsultores.com/201704/new-nike-sb-dunk-low ">new nike sb dunk low</a>
nike city sandal iii kids camel http://www.idtheftagent.com/201607/nike-city-sandal-iii-kids-camel
nike flyknit lunar 3 green pink 1397/08/13 03:02 ق.ظ
<a href="http://www.iceep.net/201701/air-max-95-sneakerboot-olive-quilt ">air max 95 sneakerboot olive quilt</a><a href="http://www.iceep.net/201702/nike-kaishi-black-on-feet ">nike kaishi black on feet</a><a href="http://www.iceep.net/201703/adidas-tubular-runner-weave-white ">adidas tubular runner weave white</a><a href="http://www.iceep.net/201704/nike-air-max-bw-purple-black ">nike air max bw purple black</a>
nike flyknit lunar 3 green pink http://www.kelley-radix.com/201606/nike-flyknit-lunar-3-green-pink
nike air max 90 jacquard bright magenta 1397/08/13 03:01 ق.ظ
<a href="http://www.mcculloughlaw.net/201505/mens-nike-zoom-pegasus-32-green-orange ">mens nike zoom pegasus 32 green orange</a><a href="http://www.mcculloughlaw.net/201506/nike-fingertrap-air-max-blue ">nike fingertrap air max blue</a><a href="http://www.mcculloughlaw.net/201507/womens-supra-skytop-gold-blue ">womens supra skytop gold blue</a><a href="http://www.mcculloughlaw.net/201508/air-jordan-retro-9-womens-purple-grey ">air jordan retro 9 womens purple grey</a>
nike air max 90 jacquard bright magenta http://www.sixteen-pads.com/201601/nike-air-max-90-jacquard-bright-magenta
womens asics gel kinsei 5 blue sky blue 1397/08/13 03:01 ق.ظ
<a href="http://www.thetechinfo.net/201505/nike-flyknit-lunar-3-multicolor-womens ">nike flyknit lunar 3 multicolor womens</a><a href="http://www.thetechinfo.net/201506/nike-air-max-cage-grey-purple-womens-tennis-shoes ">nike air max cage grey purple womens tennis shoes</a><a href="http://www.thetechinfo.net/201507/nike-sb-blazer-quickstrike ">nike sb blazer quickstrike</a><a href="http://www.thetechinfo.net/201508/black-nike-shox-mens-cheap ">black nike shox mens cheap</a>
womens asics gel kinsei 5 blue sky blue http://www.turn1images.com/201607/womens-asics-gel-kinsei-5-blue-sky-blue
nike air max 90 womens green sky blue 1397/08/13 03:01 ق.ظ
<a href="http://www.atlantablackbusinessdirectory.com/201605/nike-air-max-womens-pink-and-grey ">nike air max womens pink and grey</a><a href="http://www.atlantablackbusinessdirectory.com/201606/womens-asics-gel-noosa-tri-8-blue-purple ">womens asics gel noosa tri 8 blue purple</a><a href="http://www.atlantablackbusinessdirectory.com/201607/nike-air-max-2016-for-sale ">nike air max 2016 for sale</a><a href="http://www.atlantablackbusinessdirectory.com/201608/air-jordan-retro-13-sky-blue-blue ">air jordan retro 13 sky blue blue</a>
nike air max 90 womens green sky blue http://www.viewonlinetraining.com/201609/nike-air-max-90-womens-green-sky-blue
womens nike free tr connect black 1397/08/13 03:01 ق.ظ
<a href="http://www.alpenimmobilieninvest.com/201409/nike-kobe-fast-break-mamba ">nike kobe fast break mamba</a><a href="http://www.alpenimmobilieninvest.com/201410/nike-air-presto-br-qs-black-white ">nike air presto br qs black white</a><a href="http://www.alpenimmobilieninvest.com/201411/nike-lebron-10-elite-orange ">nike lebron 10 elite orange</a><a href="http://www.alpenimmobilieninvest.com/201412/nike-kyrie-3-green-gold ">nike kyrie 3 green gold</a>
womens nike free tr connect black http://www.cataclysm-bladefist.com/201608/womens-nike-free-tr-connect-black
nike roshe run fb 1397/08/13 03:00 ق.ظ
<a href="http://www.parkwayeventplanning.com/201605/nike-soccers-shoes-yellow-red ">nike soccers shoes yellow red</a><a href="http://www.parkwayeventplanning.com/201606/nike-mercurial-superfly-v-fg-football-grass-green-blue-black ">nike mercurial superfly v fg football grass green blue black</a><a href="http://www.parkwayeventplanning.com/201607/mens-nike-free-run-4.0-red-yellow ">mens nike free run 4.0 red yellow</a><a href="http://www.parkwayeventplanning.com/201608/onde-comprar-tenis-nike-shox-original ">onde comprar tenis nike shox original</a>
nike roshe run fb http://www.fiallo.org/201608/nike-roshe-run-fb
Coconut Oil 1397/08/8 01:07 ب.ظ
Wonderful, what a web site it is! This web site provides useful facts to
us, keep it up.
nike air max 90 si medium grey 1397/08/3 09:17 ق.ظ
<a href="http://www.remodelvirginia.club/28/air-max-2013-white-red-dark-red-air-max-90-hyperfuse ">air max 2013 white red dark red air max 90 hyperfuse</a><a href="http://www.remodelvirginia.club/29/air-jordan-2017-blanco-rosado-mujeres-air-jordan-11-retro-blanco-rosado-2017-zapatos-venta ">air jordan 2017 blanco rosado mujeres air jordan 11 retro blanco rosado 2017 zapatos venta</a><a href="http://www.remodelvirginia.club/3/nike-air-max-1-womens-gold-orange ">nike air max 1 womens gold orange</a><a href="http://www.remodelvirginia.club/30/retro-5-jordans-blue ">retro 5 jordans blue</a>
nike air max 90 si medium grey http://www.devrocket.net/32/nike-air-max-90-si-medium-grey
mens retro jordan shoes sale air jordan 11 1397/08/3 09:17 ق.ظ
<a href="http://www.industrialfurnace.club/28/mens-nike-kobe-9-em-black-yellow-white ">mens nike kobe 9 em black yellow white</a><a href="http://www.industrialfurnace.club/29/dj-clark-kent-x-nike-sb-112-pack-more-images ">dj clark kent x nike sb 112 pack more images</a><a href="http://www.industrialfurnace.club/3/2013-jordans-shoes-for-girls ">2013 jordans shoes for girls</a><a href="http://www.industrialfurnace.club/30/redskins-air-max-95-size-10-for-sale-size-10-women ">redskins air max 95 size 10 for sale size 10 women</a>
mens retro jordan shoes sale air jordan 11 http://www.qualxserv.club/27/mens-retro-jordan-shoes-sale-air-jordan-11
buy jordans 2013 online 1397/08/3 09:16 ق.ظ
<a href="http://www.welcome-you.club/13/nike-air-max-2012-womens-blue-pink-white-size-5-sky-blue-pink ">nike air max 2012 womens blue pink white size 5 sky blue pink</a><a href="http://www.welcome-you.club/14/air-max-95-sa ">air max 95 sa</a><a href="http://www.welcome-you.club/15/jordan-online-size-7 ">jordan online size 7</a><a href="http://www.welcome-you.club/16/nike-jordan-blue-and-white ">nike jordan blue and white</a>
buy jordans 2013 online http://www.inclusionsiksika.net/31/buy-jordans-2013-online
nike kaishi run triple black excesive shoes u2014 nike kaishi run triple black 1397/08/3 09:16 ق.ظ
<a href="http://www.serviceassuranceforum.club/28/all-white-jordan-13-real ">all white jordan 13 real</a><a href="http://www.serviceassuranceforum.club/29/black-and-red-2014-nike-air-max ">black and red 2014 nike air max</a><a href="http://www.serviceassuranceforum.club/3/jordan-retro-13-spiderman-jordan-retro-13-for-sale ">jordan retro 13 spiderman jordan retro 13 for sale</a><a href="http://www.serviceassuranceforum.club/30/nike-lebron-14-wolf-grey-maroon-pe ">nike lebron 14 wolf grey maroon pe</a>
nike kaishi run triple black excesive shoes u2014 nike kaishi run triple black http://www.nanotagtechnology.net/31/nike-kaishi-run-triple-black-excesive-shoes-u2014-nike-kaishi-run-triple-black
air max zero 180 1397/08/3 09:16 ق.ظ
<a href="http://www.outdoor-blog.net/24/nike-air-max-1-navy-blue-red-beige-nike-air-max-1-navy-leather ">nike air max 1 navy blue red beige nike air max 1 navy leather</a><a href="http://www.outdoor-blog.net/25/release-date-reminder-air-jordan-4-19-countdown-pack ">release date reminder air jordan 4 19 countdown pack</a><a href="http://www.outdoor-blog.net/26/nike-air-force-1-low-3m-digi-camo-the-upcoming-nike-lunar-force-1-low-digi-camo-uses ">nike air force 1 low 3m digi camo the upcoming nike lunar force 1 low digi camo uses</a><a href="http://www.outdoor-blog.net/27/mens-nike-solarsoft-kd-slide-green-purple ">mens nike solarsoft kd slide green purple</a>
air max zero 180 http://www.augustoalves.club/6/air-max-zero-180
womens nike free 3.0 v4 white black 1397/08/3 09:15 ق.ظ
<a href="http://www.omnilush.net/1/adidas-yeezy-950-boots ">adidas yeezy 950 boots</a><a href="http://www.omnilush.net/10/boys-grade-school-nike-air-express-training-shoes ">boys grade school nike air express training shoes</a><a href="http://www.omnilush.net/11/jordan-rare-air-purple-and-grey ">jordan rare air purple and grey</a><a href="http://www.omnilush.net/12/nike-zoom-hyperrev-2015-opiniones ">nike zoom hyperrev 2015 opiniones</a>
womens nike free 3.0 v4 white black http://www.klarekante.club/35/womens-nike-free-3.0-v4-white-black
mint green jordans size 6.5 1397/08/3 09:15 ق.ظ
<a href="http://www.grantdevelopers.club/13/air-jordan-5-air-sole-blue-black ">air jordan 5 air sole blue black</a><a href="http://www.grantdevelopers.club/14/nike-blue-air-max-90 ">nike blue air max 90</a><a href="http://www.grantdevelopers.club/15/jordans-online-size-6.5 ">jordans online size 6.5</a><a href="http://www.grantdevelopers.club/16/red-and-black-nike-and-jordan-heels ">red and black nike and jordan heels</a>
mint green jordans size 6.5 http://www.readinessliving.club/3/mint-green-jordans-size-6.5
nike lunar hyperdunk 2012 on feet 1397/08/3 09:14 ق.ظ
<a href="http://www.mvctechnology.club/28/air-jordan-retro-6-orange ">air jordan retro 6 orange</a><a href="http://www.mvctechnology.club/29/new-men-jordan-shoes ">new men jordan shoes</a><a href="http://www.mvctechnology.club/3/kd-7-hypebeast ">kd 7 hypebeast</a><a href="http://www.mvctechnology.club/30/2017-puma-evotouch-pro-fg-blue-white ">2017 puma evotouch pro fg blue white</a>
nike lunar hyperdunk 2012 on feet http://www.consolsolutions.net/15/nike-lunar-hyperdunk-2012-on-feet
Coconut Oil 1397/07/28 03:04 ق.ظ
What's up, just wanted to say, I liked this blog post.
It was helpful. Keep on posting!
minecraft free download 2018 1397/07/17 02:29 ق.ظ
I'll right away grab your rss feed as I can't find your email subscription link or e-newsletter service.
Do you've any? Kindly let me understand in order that I may subscribe.
Thanks.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.