تبلیغات
امام حسن مجتبی علیه السلام - امام عسکری علیه السلام، حلقه وصل دوران ظهور و عصر غیبت
امام عسکری علیه السلام، حلقه وصل دوران ظهور و عصر غیبت
نظرات |

آگاهی بخشی به مردم، برای نجات از گمراهی ها و تفرقه ها و سوءباورها و ناامیدی های حاصله از غیبت حضرت مهدی علیه السلام، مسئولیتی بزرگ بود که بر دوش همه امامان معصوم علیهم السلام، بویژه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام قرار داده شده بود و با قلم و بیان و سلوک ویژه ی آن بزرگواران به انجام رسید.

چرا ماه به محاق رفت

بی تردید یکی از عواملی که باعث کنار گذاشته شدن نسبی امام هادی و امام عسکری علیهماالسلام، و عدم حضور ظاهر و چشمگیر آن دو بزرگوار در صحنه اجتماع شده بود، بی لیاقتی مردم و بی توجهی آنان به ساحت مقدس امامان معصوم علیهم السلام بود که طی سالهای متمادی به تدریج رشد کرده و در آن دوران به اوج خود نزدیک شده بود.
دو عامل دیگر نیز در این میان دارای تأثیری غیرقابل انکار بودند، یکی ترس خلفای جور و درباریان آنان از قیام مردم به رهبری امام علیه السلام که سختگیریهای فراوان را بر ایشان تحمیل می کرد، و دیگری اراده حتمی خداوند بر نهان زیستی و غیبت طولانی دوازدهمین امام شیعیان، حضرت مهدی علیه السلام که اقتضا می کرد، نوعی مقدمه چینی و آماده سازی مردمی برای آن پیشاپیش صورت گیرد.

چند استراتژی برای غیبت بزرگ آخرالزمانی

با توجه به این عوامل است که می بینیم دوران زندگی و امامت دهمین و یازدهمین امام علیهماالسلام به عنوان حلقه وصلی بین دو دوران ظهور و غیبت، در هاله ای از پوشیدگی فرو رفته است. بویژه در زمان امام یازدهم بسیاری از ارتباطات بین امام و شیعیان، به وسیله نامه نگاری های متقابل برقرار می شده، دیدارهای زیادی در گذرگاه ها و در حین عبور امام حسن عسکری علیه السلام صورت می گرفته، پیامها و رهنمودهای حضرت بیشتر توسط وکیلان مخصوص و نائبان معین، به مردم انتقال می یافته و در برخی مراجعات مردم، بنا به مصالحی خواسته آنان به امر حضرت، به دست یکی از خادمان یا ملازمان آن بزرگوار به انجام می رسیده است. این جلوه ها، کیفیت برخورد با غیبت حضرت مهدی علیه السلام را روشن ساخته، قضاوت درباره چگونگی بهره بردن از امام غائب علیه السلام را آسان می کند.

امام عسکری علیه السلام می کوشید مردم را قانع سازد که زمان غیبت فرا رسیده و تنفیذ آن در شخص فرزندش امام مهدی علیه السلام صورت گرفته است. این امر درباره افکار افراد عادی دشوار می نمود لکن امام علیه السلام به هر ترتیب، فکر غیبت را در اذهان و افکار رسوخ می داد و به مردم می فهماند که این حقیقت را باید بپذیرند و دیگران را به این اندیشه آگاه سازند

امام عسکری علیه السلام می کوشید مردم را قانع سازد که زمان غیبت فرا رسیده و تنفیذ آن در شخص فرزندش امام مهدی علیه السلام صورت گرفته است. این امر درباره افکار افراد عادی دشوار می نمود لکن امام علیه السلام به هر ترتیب، فکر غیبت را در اذهان و افکار رسوخ می داد و به مردم می فهماند که این حقیقت را باید بپذیرند و دیگران را به این اندیشه آگاه سازند. در اینجا به برخی از نامه ها و فرمایشات امام عسکری علیه السلام در این باره اشاره می شود.

هشدار اول) شکیبا باش و چشم انتظار فرج

امام حسن عسکری علیه السلام در نامه ای که به "علی بن حسین بن بابویه قمی" نگاشته است می فرماید: «بر تو باد که شکیبا باشی و چشم انتظار فرج بمانی، که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: "برترین اعمال امت من انتظار فرج است." شیعیان ما همواره در اندوه بسر می برند تا زمانی که فرزندم ظهور نماید؛ آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله بشارت داد که: "زمین را از عدل و داد پر کند همچنانکه از ظلم و جور پر شده باشد." پس ای شیخ، ای ابوالحسن علی بن حسین! تمام شیعیان مرا به صبر فرمان ده که همانا خداوند زمین را به هر کس از بندگانش که بخواهد به ارث می رساند و سرانجام از آنِ تقواپیشگان است، سلام و رحمت و برکات خدا بر تو و بر همه شیعیان ما باد.» (مناقب آل ابی طالب: 4/426)

هشدار دوم) غیبت خانماسوز

شیخ صدوق از "احمد بن اسحق" روایت کرده است که گفت: به حضور حضرت امام عسکری علیه السلام شرفیاب شدم و می خواستم درباره امام پس از او سؤال کنم. حضرت پیش از آنکه سخنی بگویم فرمود: «ای احمد! خدای عزوجل از روزی که آدم را آفریده تاکنون، زمین را از حجت خالی نگذاشته و تا روز قیامت نیز خالی نخواهد گذاشت. بلکه همواره حجت خدا بر خلق او موجود است و خداوند به برکت او بلاها را از اهل زمین دور گرداند و به خاطر او باران را از آسمان فرو فرستد و برکتهای زمین را برویاند.» پس داخل خانه شد و با کودکی همچون ماه شب چهارده خارج شد و پس از معرفی او فرمود: «به خدا سوگند که غائب خواهد شد، غیبتی که در آن هیچ کس از هلاکت و گمراهی نجات نیابد؛ مگر کسی که بر اعتقاد به امامت او ثابت قدم بماند و خداوند او را بر دعای برای تعجیل فرج توفیق عنایت کند.» (حق الیقین: 316)

هشدار سوم) سنتی از خضر و ذوالقرنین

"احمد بن اسحق" می گوید: روزی دیگر به خدمت امام حسن عسکری علیه السلام رسیدم و گفتم: شنیدم که فرمودی در حضرت مهدی علیه السلام سنتی از خضر و ذوالقرنین هست. آن سنت چیست؟ فرمود: «طولانی شدن غیبت. به حقیقت پروردگار سوگند، غیبت او آنقدر طول خواهد کشید که اکثر معتقدین به امامت او از دین برگردند. و بر آیین حق کسی باقی نماند، جز آنکه خداوند در روز میثاق بر ولایت ما، از او پیمان گرفته و ایمان را در دل او جای داده و او را به روح ایمان تأیید کرده باشد.» (همان: 317)

هشدار چهارم) اطاعت کنید و پراکنده نشوید

 در زمان امام یازدهم بسیاری از ارتباطات بین امام و شیعیان، به وسیله نامه نگاری های متقابل برقرار می شده، دیدارهای زیادی در گذرگاه ها و در حین عبور امام حسن عسکری علیه السلام صورت می گرفته، پیامها و رهنمودهای حضرت بیشتر توسط وکیلان مخصوص و نائبان معین، به مردم انتقال می یافته و در برخی مراجعات مردم، بنا به مصالحی خواسته آنان به امر حضرت، به دست یکی از خادمان یا ملازمان آن بزرگوار به انجام می رسیده است

شیخ صدوق در روایتی دیگر به نقل از "محمد بن معاویه" و "محمد بن ایوب" و "محمد بن عثمان عمروی" آورده است که می گویند: ما چهل نفر بودیم که در خانه امام حسن عسکری علیه السلام گرد آمده بودیم. آن حضرت فرزند خویش صاحب الأمر علیه السلام را به ما نشان داد و فرمود: «این است امام شما بعد از من و او خلیفه من بر شماست. پس، از او اطاعت کنید و بعد از من پراکنده نشوید که در دین خود هلاک خواهید شد. او غیبتی خواهد داشت و شما از این پس او را نخواهید دید.» ما از منزل آن حضرت خارج شدیم و پس از چند روز خبر شهادت آن بزرگوار را شنیدیم.» (همان)
از این چند روایت و نمونه های دیگر، می توان به سنگینی بار مسؤلیتی که در انتقال سیر تاریخ شیعی از مرحله ظهور به مرحله غیبت بر دوش امام حسن عسکری علیه السلام نهاده شده بود، پی برد.

تلاش ناکام دشمن برای خاموش کردن نور خدا 

هراس و وحشت عباسیان از مهدی موعود علیه السلام که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نوید ظهورش را بارها داده و او را بزرگترین مصلح در تاریخ جامعه بشری معرفی کرده بود که طومار ظلم و ستم را در هم خواهد پیچید و عدالت اجتماعی را برقرار خواهد ساخت، روز به روز بالا می گرفت. آنان می خواستند با از میان برداشتن نسل پیامبر صلی الله علیه و آله مانع ظهور امام منتظر علیه السلام گردند، چنانکه امام حسن عسکری علیه السلام در نامه ای به همین مطلب اشاره کرده است:
«پنداشته اند با کشتن من، نسلم را قطع خواهند کرد، حال آن که خداوند خواسته آنان را تکذیب کرده است و سپاس خدای را که مرا از جهان نبرد تا آن که جانشین و امام بعد از من را نشانم داد. او در خلقت و اخلاق، شبیه ترین کس به پیامبر صلی الله علیه و آله است. خداوند او را در دوران غیبت حفظ می کند، سپس او را ظاهر می سازد تا زمین را پس از آن که پر از ظلم و ستم شده باشد، سرشار از عدالت و برابری کند.»

ما و تنها راه چاره

آنک شیعه آن دوران بود و امتحان بزرگ غیبت حجت خدا، همراه با ستم روزافزون عباسیان و فتنه های دین سوز و خانمان برانداز مخالفین ولایت. و اینک ما شیعه این دوران هستیم و امتحانی بزرگتر؛ امتحان غیبت امام زمان خود، همراه با ستم همه جانبه خیل مستکبران، و فتنه های عالمگیر همه مخالفان ولایت و اسلام و انسانیت. و گریزی نیست از مقاومت و انتظار و آماده کردن خود و جامعه برای حکومت جهانی امام زمان علیه السلام.:: مرتبط با: عمومی .اسلامی .قران. ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1394/09/29
زمان : 08:43 ق.ظ
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
descargar facebook 1397/09/16 12:17 ق.ظ
magnificent points altogether, you simply won a brand new reader.
What may you suggest in regards to your post that you simply made a few days ago?
Any certain?
What Equipment is Needed for Sling TV 1397/08/26 01:22 ب.ظ
If you want to increase your experience simply keep
visiting this site and be updated with the latest
news posted here.
Sling TV 1397/08/23 07:45 ق.ظ
Hello, i feel that i noticed you visited my weblog so i got here to go back the choose?.I am attempting to to find things to improve my web site!I suppose its ok to make use of some of your ideas!!
quest bars cheap 1397/08/13 12:02 ب.ظ
I like the valuable information you provide in your articles.
I will bookmark your blog and check again here frequently.
I am quite certain I'll learn many new stuff right here!
Good luck for the next!
quest bars cheap 1397/08/13 11:39 ق.ظ
Hi there, I enjoy reading all of your article. I like to write a
little comment to support you.
quest bars cheap 1397/08/12 06:53 ب.ظ
Outstanding post however I was wanting to know if you could
write a litte more on this topic? I'd be very grateful if you could elaborate
a little bit more. Thank you!
Benefits of Coconut Oil 1397/08/6 06:35 ق.ظ
Quality articles or reviews is the important to be a focus for the viewers to pay a quick visit the site,
that's what this site is providing.
nike air jordan flight plate 1397/08/2 07:40 ق.ظ
<a href="http://www.shoutstation.club/39/where-to-buy-wool-jordan-boots ">where to buy wool jordan boots</a><a href="http://www.shoutstation.club/4/nike-shox-deliver-grey-gold ">nike shox deliver grey gold</a><a href="http://www.shoutstation.club/40/nike-duke-femme-talon-haut-noir-bleu ">nike duke femme talon haut noir bleu</a><a href="http://www.shoutstation.club/5/air-force-1-linen-kith ">air force 1 linen kith</a>
nike air jordan flight plate http://www.filmlance.net/33/nike-air-jordan-flight-plate
mens nike free run 4.0 v3 purple gold 1397/08/2 07:40 ق.ظ
<a href="http://www.chihuahuamexico.net/39/new-air-jordans-2014-for-kids ">new air jordans 2014 for kids</a><a href="http://www.chihuahuamexico.net/4/vibram-fivefingers-classic-pink-black ">vibram fivefingers classic pink black</a><a href="http://www.chihuahuamexico.net/40/jordan-1-kids-shoes ">jordan 1 kids shoes</a><a href="http://www.chihuahuamexico.net/5/nike-air-force-1-high-premium-team-red-white ">nike air force 1 high premium team red white</a>
mens nike free run 4.0 v3 purple gold http://www.aquajump.net/11/mens-nike-free-run-4.0-v3-purple-gold
nike air max boys 2014 nike air max boys grade school 1397/08/2 07:38 ق.ظ
<a href="http://www.fitness-muenchen.club/28/new-jordan-coming-out-1 ">new jordan coming out 1</a><a href="http://www.fitness-muenchen.club/29/adidas-floral-print-shoes ">adidas floral print shoes</a><a href="http://www.fitness-muenchen.club/3/nike-retro-air-max-90 ">nike retro air max 90</a><a href="http://www.fitness-muenchen.club/30/air-max-2016-print ">air max 2016 print</a>
nike air max boys 2014 nike air max boys grade school http://www.stmarksanglican.club/9/nike-air-max-boys-2014-nike-air-max-boys-grade-school
mens jordans bel air retro 5s bel air doudoune 1397/08/2 07:38 ق.ظ
<a href="http://www.miramesachiropractic.net/6/nike-air-max-180-rebellion-nike-air-max-180 ">nike air max 180 rebellion nike air max 180</a><a href="http://www.miramesachiropractic.net/7/cheap-jordan-x11-cheap-jordan.com ">cheap jordan x11 cheap jordan.com</a><a href="http://www.miramesachiropractic.net/8/silver-nike-jordan-heels ">silver nike jordan heels</a><a href="http://www.miramesachiropractic.net/9/nike-air-jordan-blanche ">nike air jordan blanche</a>
mens jordans bel air retro 5s bel air doudoune http://www.secretalien.club/23/mens-jordans-bel-air-retro-5s-bel-air-doudoune
air jordan future blue silver 1397/08/2 07:37 ق.ظ
<a href="http://www.readinessliving.club/1/nike-air-max-90-essential-maroon-nike-air-max-90-essential-maroon ">nike air max 90 essential maroon nike air max 90 essential maroon</a><a href="http://www.readinessliving.club/10/nike-air-max-express-grey-and-solar-red ">nike air max express grey and solar red</a><a href="http://www.readinessliving.club/11/nike-air-max-tn-red-silver-nike-air-max-plus-tuned-1-lava-red ">nike air max tn red silver nike air max plus tuned 1 lava red</a><a href="http://www.readinessliving.club/12/nike-air-jordan-4-femme-noir-rouge ">nike air jordan 4 femme noir rouge</a>
air jordan future blue silver http://www.prefabricated-homes.club/40/air-jordan-future-blue-silver
tinder dating site 1397/07/24 03:59 ب.ظ
Hey there just wanted to give you a brief heads up
and let you know a few of the images aren't loading properly.

I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different internet browsers and both
show the same results.
air jordan retro 12 purple bred 1397/07/24 04:53 ق.ظ
<a href="http://www.cesnigir.net/31/how-to-clean-stan-smiths ">how to clean stan smiths</a><a href="http://www.cesnigir.net/32/nike-free-run-4.0-womens-yellow-white ">nike free run 4.0 womens yellow white</a><a href="http://www.cesnigir.net/33/nike-air-presto-ultra-flyknit-grey-on-feet-nike-air-presto-ultra-flyknit-835570-003-31 ">nike air presto ultra flyknit grey on feet nike air presto ultra flyknit 835570 003 31</a><a href="http://www.cesnigir.net/34/nike-lebron-zoom-soldier-sprite-royal-blue-green ">nike lebron zoom soldier sprite royal blue green</a>
air jordan retro 12 purple bred http://www.tomsrivergolfcenter.club/31/air-jordan-retro-12-purple-bred
nike air max penny size 13 1397/07/24 04:53 ق.ظ
<a href="http://www.bk-kaltern.net/13/air-force-max-2014-light-up-air-force-max-2013-prm-qs-area-72 ">air force max 2014 light up air force max 2013 prm qs area 72</a><a href="http://www.bk-kaltern.net/14/red-blue-air-max-95 ">red blue air max 95</a><a href="http://www.bk-kaltern.net/15/nike-sb-project-ba-cool-grey-armory-navy-matte-silver-photo-blue ">nike sb project ba cool grey armory navy matte silver photo blue</a><a href="http://www.bk-kaltern.net/16/nike-zoom-pegasus-32-womens-orange-green ">nike zoom pegasus 32 womens orange green</a>
nike air max penny size 13 http://www.cambridgerx.net/31/nike-air-max-penny-size-13
outlet jordan 7 shoes 1397/07/24 04:52 ق.ظ
<a href="http://www.readingandnoting.club/24/nike-factory-store-los-angeles-ca ">nike factory store los angeles ca</a><a href="http://www.readingandnoting.club/25/nike-free-run-flyknit-5-0 ">nike free run flyknit 5 0</a><a href="http://www.readingandnoting.club/26/jordane-chaussure ">jordane chaussure</a><a href="http://www.readingandnoting.club/27/air-max-griffey-fury-women-air-max-jr-red ">air max griffey fury women air max jr red</a>
outlet jordan 7 shoes http://www.institutolant.net/37/outlet-jordan-7-shoes
air max 1 bhm gold 1397/07/24 04:51 ق.ظ
<a href="http://www.omnilush.net/17/femme-air-jordan-4-fear-pas-cher ">femme air jordan 4 fear pas cher</a><a href="http://www.omnilush.net/18/nike-lebron-11-6.5-shoe-size-air-jordan-9-varsity-red ">nike lebron 11 6.5 shoe size air jordan 9 varsity red</a><a href="http://www.omnilush.net/19/jordan12wings-com-reviews ">jordan12wings com reviews</a><a href="http://www.omnilush.net/2/nike-sb-blazer-purple-rain ">nike sb blazer purple rain</a>
air max 1 bhm gold http://www.foodtable.club/5/air-max-1-bhm-gold
air jordan vi golden 1397/07/24 04:50 ق.ظ
<a href="http://www.mein-neues-zuhause.net/13/nike-air-max-classic-bw-nintendo-special-edition-nike-air-max-classic-bw-special-edition ">nike air max classic bw nintendo special edition nike air max classic bw special edition</a><a href="http://www.mein-neues-zuhause.net/14/nike-zoom-pegasus-32-womens-red-orange ">nike zoom pegasus 32 womens red orange</a><a href="http://www.mein-neues-zuhause.net/15/air-jordan-toro-bravo-4-air-jordan-4-toro-bravo-online ">air jordan toro bravo 4 air jordan 4 toro bravo online</a><a href="http://www.mein-neues-zuhause.net/16/neon-air-max-hyperfuse-neon-air-max-2015 ">neon air max hyperfuse neon air max 2015</a>
air jordan vi golden http://www.crossingbordersrepertory.net/2/air-jordan-vi-golden
jordans leopard print high tops 1397/07/24 04:50 ق.ظ
<a href="http://www.eastcobbtennis.net/13/nike-air-max-ltd-2-rot-schwarz ">nike air max ltd 2 rot schwarz</a><a href="http://www.eastcobbtennis.net/14/jordan-super.fly-2-po-noir-blanc-pas-cher ">jordan super.fly 2 po noir blanc pas cher</a><a href="http://www.eastcobbtennis.net/15/sweatpants-match-jordan-8-aqua-sneaker-match-aqua-retro-8-joggers ">sweatpants match jordan 8 aqua sneaker match aqua retro 8 joggers</a><a href="http://www.eastcobbtennis.net/16/nike-free-5.0-2014-pink-silver-discount-nike-free-5.0-2014-womens-running-shoes-white-light-pink ">nike free 5.0 2014 pink silver discount nike free 5.0 2014 womens running shoes white light pink</a>
jordans leopard print high tops http://www.holidayinflorida.net/2/jordans-leopard-print-high-tops
when does tax free weekend start in texas 1397/07/24 04:49 ق.ظ
<a href="http://www.bensonfx.club/13/cheap-13.5-jordans ">cheap 13.5 jordans</a><a href="http://www.bensonfx.club/14/new-balance-890-yellow ">new balance 890 yellow</a><a href="http://www.bensonfx.club/15/nike-zoom-structure-18-pink-purple ">nike zoom structure 18 pink purple</a><a href="http://www.bensonfx.club/16/cheap-adidas-yeezy-boost-350-pirate-black-footwear-pirate-black-sneaker ">cheap adidas yeezy boost 350 pirate black footwear pirate black sneaker</a>
when does tax free weekend start in texas http://www.groove11.net/16/when-does-tax-free-weekend-start-in-texas
customized nike elite basketball socks nikevault 1397/07/24 04:49 ق.ظ
<a href="http://www.vender-diamantes.club/20/womens-air-max-plus-tn-ultra-shoes-beige-camouflage ">womens air max plus tn ultra shoes beige camouflage</a><a href="http://www.vender-diamantes.club/21/womens-nike-air-huarache-premium ">womens nike air huarache premium</a><a href="http://www.vender-diamantes.club/22/cheap-nike-air-max-thea-mens-mens-air-max-thea-nike-print-navy-red ">cheap nike air max thea mens mens air max thea nike print navy red</a><a href="http://www.vender-diamantes.club/23/nike-air-max-90-white-youth ">nike air max 90 white youth</a>
customized nike elite basketball socks nikevault http://www.marijuanapill.net/2/customized-nike-elite-basketball-socks-nikevault
nike shox infant girl 1397/07/24 04:48 ق.ظ
<a href="http://www.nextstep1.club/24/nike-air-max-2011-yellow-and-white ">nike air max 2011 yellow and white</a><a href="http://www.nextstep1.club/25/jordan-shoes-for-boys-on-sale-nike-air-max-09-for-sale ">jordan shoes for boys on sale nike air max 09 for sale</a><a href="http://www.nextstep1.club/26/blanc-air-jordan-xx9-water-project-water-project-pource-en-soldes-bleu-noir ">blanc air jordan xx9 water project water project pource en soldes bleu noir</a><a href="http://www.nextstep1.club/27/air-max-24-7-black-sale ">air max 24 7 black sale</a>
nike shox infant girl http://www.bankruptcycounselinghelp.net/17/nike-shox-infant-girl
nike air max tn mens shoes red gray suo wjyjrk nike air max tn trainers black white red grey men 1397/07/24 04:48 ق.ظ
<a href="http://www.pfmboard.net/35/birch-gold-nike-air-max ">birch gold nike air max</a><a href="http://www.pfmboard.net/36/nike-air-max-penny-4-shoes ">nike air max penny 4 shoes</a><a href="http://www.pfmboard.net/37/chicago-cubs-merchandise-sale ">chicago cubs merchandise sale</a><a href="http://www.pfmboard.net/38/nike-air-jordans-in-bulk ">nike air jordans in bulk</a>
nike air max tn mens shoes red gray suo wjyjrk nike air max tn trainers black white red grey men http://www.ghevarts.net/30/nike-air-max-tn-mens-shoes-red-gray-suo-wjyjrk-nike-air-max-tn-trainers-black-white-red-grey-men
nike constructs the air max bw in denim 1397/07/24 04:48 ق.ظ
<a href="http://www.acaliforniacarriage.club/1/2017-air-jordan-12-black-white-metallic-gold ">2017 air jordan 12 black white metallic gold</a><a href="http://www.acaliforniacarriage.club/10/nike-air-max-cage-sale ">nike air max cage sale</a><a href="http://www.acaliforniacarriage.club/11/air-jordan-12-space-jam-rocket-boy-nift-custom ">air jordan 12 space jam rocket boy nift custom</a><a href="http://www.acaliforniacarriage.club/12/air-max-gold-silver-max-gold-actor ">air max gold silver max gold actor</a>
nike constructs the air max bw in denim http://www.sadhakaspace.club/31/nike-constructs-the-air-max-bw-in-denim
nike free flyknit 4.0 womens pink purple 1397/07/24 04:47 ق.ظ
<a href="http://www.downtowngatlinburgtourism.net/6/nike-id-air-max-90-em-free-portugal-nike-id-air-max-90-em-national-pack-sneaker-freaker ">nike id air max 90 em free portugal nike id air max 90 em national pack sneaker freaker</a><a href="http://www.downtowngatlinburgtourism.net/7/nike-air-max-hyper-dunk-2011 ">nike air max hyper dunk 2011</a><a href="http://www.downtowngatlinburgtourism.net/8/nike-free-flyknit-3.0-beige-mens-nike-free-3.0-flyknit-black-multi-white-men-running-trainers-718418-011 ">nike free flyknit 3.0 beige mens nike free 3.0 flyknit black multi white men running trainers 718418 011</a><a href="http://www.downtowngatlinburgtourism.net/9/nike-air-max-2012-heels-womens-nike-air-max-2012-release ">nike air max 2012 heels womens nike air max 2012 release</a>
nike free flyknit 4.0 womens pink purple http://www.nyproduction.net/33/nike-free-flyknit-4.0-womens-pink-purple
jordan under 50 size 7 air jordan under $50 1397/07/24 04:46 ق.ظ
<a href="http://www.fitness-muenchen.club/17/adidas-stan-smith-vulc-carbon-black ">adidas stan smith vulc carbon black</a><a href="http://www.fitness-muenchen.club/18/flyknit-lunar-2-nike ">flyknit lunar 2 nike</a><a href="http://www.fitness-muenchen.club/19/mens-nike-free-run-2-orange-gold ">mens nike free run 2 orange gold</a><a href="http://www.fitness-muenchen.club/2/airmax-black-and-camo ">airmax black and camo</a>
jordan under 50 size 7 air jordan under $50 http://www.getmapdirections.net/17/jordan-under-50-size-7-air-jordan-under-%2450
minecraft free download 2018 1397/07/19 01:07 ب.ظ
hi!,I love your writing very much! proportion we keep in touch more about
your article on AOL? I require an expert in this area to
resolve my problem. May be that's you! Taking a look forward to see you.
minecraft 1397/07/15 09:40 ق.ظ
I delight in, cause I discovered just what I was having
a look for. You have ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you
man. Have a nice day. Bye
minecraft 1397/07/14 04:48 ق.ظ
Hi Dear, are you in fact visiting this web page on a regular basis, if so afterward you will definitely obtain fastidious know-how.
nike free huarache buy 1397/06/29 06:25 ق.ظ
<a href="http://www.wanamassarealestate.com/20/nike-sportswear-sfb-boot-black-black ">nike sportswear sfb boot black black</a><a href="http://www.wanamassarealestate.com/21/ewing-guard-mid-orange-suede ">ewing guard mid orange suede</a><a href="http://www.wanamassarealestate.com/22/nike-air-max-2015-pink-green ">nike air max 2015 pink green</a><a href="http://www.wanamassarealestate.com/23/nike-wmns-toki-dots ">nike wmns toki dots</a>
[url=http://www.rosellisofindy.com/40/nike-free-huarache-buy]nike free huarache buy[/url]
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.