امام عسکری علیه السلام، حلقه وصل دوران ظهور و عصر غیبت
نظرات |

آگاهی بخشی به مردم، برای نجات از گمراهی ها و تفرقه ها و سوءباورها و ناامیدی های حاصله از غیبت حضرت مهدی علیه السلام، مسئولیتی بزرگ بود که بر دوش همه امامان معصوم علیهم السلام، بویژه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام قرار داده شده بود و با قلم و بیان و سلوک ویژه ی آن بزرگواران به انجام رسید.

چرا ماه به محاق رفت

بی تردید یکی از عواملی که باعث کنار گذاشته شدن نسبی امام هادی و امام عسکری علیهماالسلام، و عدم حضور ظاهر و چشمگیر آن دو بزرگوار در صحنه اجتماع شده بود، بی لیاقتی مردم و بی توجهی آنان به ساحت مقدس امامان معصوم علیهم السلام بود که طی سالهای متمادی به تدریج رشد کرده و در آن دوران به اوج خود نزدیک شده بود.
دو عامل دیگر نیز در این میان دارای تأثیری غیرقابل انکار بودند، یکی ترس خلفای جور و درباریان آنان از قیام مردم به رهبری امام علیه السلام که سختگیریهای فراوان را بر ایشان تحمیل می کرد، و دیگری اراده حتمی خداوند بر نهان زیستی و غیبت طولانی دوازدهمین امام شیعیان، حضرت مهدی علیه السلام که اقتضا می کرد، نوعی مقدمه چینی و آماده سازی مردمی برای آن پیشاپیش صورت گیرد.

چند استراتژی برای غیبت بزرگ آخرالزمانی

با توجه به این عوامل است که می بینیم دوران زندگی و امامت دهمین و یازدهمین امام علیهماالسلام به عنوان حلقه وصلی بین دو دوران ظهور و غیبت، در هاله ای از پوشیدگی فرو رفته است. بویژه در زمان امام یازدهم بسیاری از ارتباطات بین امام و شیعیان، به وسیله نامه نگاری های متقابل برقرار می شده، دیدارهای زیادی در گذرگاه ها و در حین عبور امام حسن عسکری علیه السلام صورت می گرفته، پیامها و رهنمودهای حضرت بیشتر توسط وکیلان مخصوص و نائبان معین، به مردم انتقال می یافته و در برخی مراجعات مردم، بنا به مصالحی خواسته آنان به امر حضرت، به دست یکی از خادمان یا ملازمان آن بزرگوار به انجام می رسیده است. این جلوه ها، کیفیت برخورد با غیبت حضرت مهدی علیه السلام را روشن ساخته، قضاوت درباره چگونگی بهره بردن از امام غائب علیه السلام را آسان می کند.

امام عسکری علیه السلام می کوشید مردم را قانع سازد که زمان غیبت فرا رسیده و تنفیذ آن در شخص فرزندش امام مهدی علیه السلام صورت گرفته است. این امر درباره افکار افراد عادی دشوار می نمود لکن امام علیه السلام به هر ترتیب، فکر غیبت را در اذهان و افکار رسوخ می داد و به مردم می فهماند که این حقیقت را باید بپذیرند و دیگران را به این اندیشه آگاه سازند

امام عسکری علیه السلام می کوشید مردم را قانع سازد که زمان غیبت فرا رسیده و تنفیذ آن در شخص فرزندش امام مهدی علیه السلام صورت گرفته است. این امر درباره افکار افراد عادی دشوار می نمود لکن امام علیه السلام به هر ترتیب، فکر غیبت را در اذهان و افکار رسوخ می داد و به مردم می فهماند که این حقیقت را باید بپذیرند و دیگران را به این اندیشه آگاه سازند. در اینجا به برخی از نامه ها و فرمایشات امام عسکری علیه السلام در این باره اشاره می شود.

هشدار اول) شکیبا باش و چشم انتظار فرج

امام حسن عسکری علیه السلام در نامه ای که به "علی بن حسین بن بابویه قمی" نگاشته است می فرماید: «بر تو باد که شکیبا باشی و چشم انتظار فرج بمانی، که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: "برترین اعمال امت من انتظار فرج است." شیعیان ما همواره در اندوه بسر می برند تا زمانی که فرزندم ظهور نماید؛ آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله بشارت داد که: "زمین را از عدل و داد پر کند همچنانکه از ظلم و جور پر شده باشد." پس ای شیخ، ای ابوالحسن علی بن حسین! تمام شیعیان مرا به صبر فرمان ده که همانا خداوند زمین را به هر کس از بندگانش که بخواهد به ارث می رساند و سرانجام از آنِ تقواپیشگان است، سلام و رحمت و برکات خدا بر تو و بر همه شیعیان ما باد.» (مناقب آل ابی طالب: 4/426)

هشدار دوم) غیبت خانماسوز

شیخ صدوق از "احمد بن اسحق" روایت کرده است که گفت: به حضور حضرت امام عسکری علیه السلام شرفیاب شدم و می خواستم درباره امام پس از او سؤال کنم. حضرت پیش از آنکه سخنی بگویم فرمود: «ای احمد! خدای عزوجل از روزی که آدم را آفریده تاکنون، زمین را از حجت خالی نگذاشته و تا روز قیامت نیز خالی نخواهد گذاشت. بلکه همواره حجت خدا بر خلق او موجود است و خداوند به برکت او بلاها را از اهل زمین دور گرداند و به خاطر او باران را از آسمان فرو فرستد و برکتهای زمین را برویاند.» پس داخل خانه شد و با کودکی همچون ماه شب چهارده خارج شد و پس از معرفی او فرمود: «به خدا سوگند که غائب خواهد شد، غیبتی که در آن هیچ کس از هلاکت و گمراهی نجات نیابد؛ مگر کسی که بر اعتقاد به امامت او ثابت قدم بماند و خداوند او را بر دعای برای تعجیل فرج توفیق عنایت کند.» (حق الیقین: 316)

هشدار سوم) سنتی از خضر و ذوالقرنین

"احمد بن اسحق" می گوید: روزی دیگر به خدمت امام حسن عسکری علیه السلام رسیدم و گفتم: شنیدم که فرمودی در حضرت مهدی علیه السلام سنتی از خضر و ذوالقرنین هست. آن سنت چیست؟ فرمود: «طولانی شدن غیبت. به حقیقت پروردگار سوگند، غیبت او آنقدر طول خواهد کشید که اکثر معتقدین به امامت او از دین برگردند. و بر آیین حق کسی باقی نماند، جز آنکه خداوند در روز میثاق بر ولایت ما، از او پیمان گرفته و ایمان را در دل او جای داده و او را به روح ایمان تأیید کرده باشد.» (همان: 317)

هشدار چهارم) اطاعت کنید و پراکنده نشوید

 در زمان امام یازدهم بسیاری از ارتباطات بین امام و شیعیان، به وسیله نامه نگاری های متقابل برقرار می شده، دیدارهای زیادی در گذرگاه ها و در حین عبور امام حسن عسکری علیه السلام صورت می گرفته، پیامها و رهنمودهای حضرت بیشتر توسط وکیلان مخصوص و نائبان معین، به مردم انتقال می یافته و در برخی مراجعات مردم، بنا به مصالحی خواسته آنان به امر حضرت، به دست یکی از خادمان یا ملازمان آن بزرگوار به انجام می رسیده است

شیخ صدوق در روایتی دیگر به نقل از "محمد بن معاویه" و "محمد بن ایوب" و "محمد بن عثمان عمروی" آورده است که می گویند: ما چهل نفر بودیم که در خانه امام حسن عسکری علیه السلام گرد آمده بودیم. آن حضرت فرزند خویش صاحب الأمر علیه السلام را به ما نشان داد و فرمود: «این است امام شما بعد از من و او خلیفه من بر شماست. پس، از او اطاعت کنید و بعد از من پراکنده نشوید که در دین خود هلاک خواهید شد. او غیبتی خواهد داشت و شما از این پس او را نخواهید دید.» ما از منزل آن حضرت خارج شدیم و پس از چند روز خبر شهادت آن بزرگوار را شنیدیم.» (همان)
از این چند روایت و نمونه های دیگر، می توان به سنگینی بار مسؤلیتی که در انتقال سیر تاریخ شیعی از مرحله ظهور به مرحله غیبت بر دوش امام حسن عسکری علیه السلام نهاده شده بود، پی برد.

تلاش ناکام دشمن برای خاموش کردن نور خدا 

هراس و وحشت عباسیان از مهدی موعود علیه السلام که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نوید ظهورش را بارها داده و او را بزرگترین مصلح در تاریخ جامعه بشری معرفی کرده بود که طومار ظلم و ستم را در هم خواهد پیچید و عدالت اجتماعی را برقرار خواهد ساخت، روز به روز بالا می گرفت. آنان می خواستند با از میان برداشتن نسل پیامبر صلی الله علیه و آله مانع ظهور امام منتظر علیه السلام گردند، چنانکه امام حسن عسکری علیه السلام در نامه ای به همین مطلب اشاره کرده است:
«پنداشته اند با کشتن من، نسلم را قطع خواهند کرد، حال آن که خداوند خواسته آنان را تکذیب کرده است و سپاس خدای را که مرا از جهان نبرد تا آن که جانشین و امام بعد از من را نشانم داد. او در خلقت و اخلاق، شبیه ترین کس به پیامبر صلی الله علیه و آله است. خداوند او را در دوران غیبت حفظ می کند، سپس او را ظاهر می سازد تا زمین را پس از آن که پر از ظلم و ستم شده باشد، سرشار از عدالت و برابری کند.»

ما و تنها راه چاره

آنک شیعه آن دوران بود و امتحان بزرگ غیبت حجت خدا، همراه با ستم روزافزون عباسیان و فتنه های دین سوز و خانمان برانداز مخالفین ولایت. و اینک ما شیعه این دوران هستیم و امتحانی بزرگتر؛ امتحان غیبت امام زمان خود، همراه با ستم همه جانبه خیل مستکبران، و فتنه های عالمگیر همه مخالفان ولایت و اسلام و انسانیت. و گریزی نیست از مقاومت و انتظار و آماده کردن خود و جامعه برای حکومت جهانی امام زمان علیه السلام.:: مرتبط با: عمومی .اسلامی .قران. ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1394/09/29
زمان : 08:43 ق.ظ
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
bantengqq.club 1398/11/24 01:49 ق.ظ
امام حسن مجتبی علیه السلام - امام
عسکری علیه السلام، حلقه وصل دوران
ظهور و عصر غیبت http://situspokerindonesia.org
togel hongkong 1398/08/21 07:14 ق.ظ
امام حسن مجتبی علیه السلام - امام عسکری علیه السلام، حلقه وصل دوران ظهور و عصر غیبت https://testujrazemzemna.blogspot.com/2019/10/informasi-seputaran-togel-hongkong.html
quest bars cheap 1398/06/2 12:41 ب.ظ
If some one desires to be updated with latest technologies then he must be pay a quick visit this website and be up to date all the time.
plenty of fish dating site 1398/05/22 06:33 ب.ظ
My partner and I stumbled over here by a different page and thought I might
check things out. I like what I see so now i am following you.

Look forward to checking out your web page for a second
time.
Can Bike Riding Cause Hemorrhoids 1398/05/16 05:36 ب.ظ
This piece of writing is actually a fastidious one it helps new web visitors, who are wishing for blogging.
Why Do Hemorrhoids Itch 1398/05/16 01:37 ق.ظ
This post offers clear idea for the new visitors of blogging,
that truly how to do running a blog.
Live Sex Show 1398/05/7 01:28 ق.ظ
Thanks for the marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you may be
a great author.I will make sure to bookmark your blog and will
come back at some point. I want to encourage
you continue your great posts, have a nice holiday weekend!
evospeed star 1398/05/1 01:45 ق.ظ
<a href="http://www.condoz.net/NHL_22/youth-mackenzie-blackwood-70-new-devils-authentic-jersey ">youth mackenzie blackwood 70 new devils authentic jersey</a><a href="http://www.condoz.net/NHL_23/womens-evgeny-svechnikov-77-detroit-red-wings-breakaway-player-jersey ">womens evgeny svechnikov 77 detroit red wings breakaway player jersey</a><a href="http://www.condoz.net/NHL_24/mens-marian-hossa-arizona-coyotes-authentic-player-jersey ">mens marian hossa arizona coyotes authentic player jersey</a><a href="http://www.condoz.net/NHL_25/youth-casey-nelson-8-buffalo-sabres-premier-custom-jersey ">youth casey nelson 8 buffalo sabres premier custom jersey</a>
evospeed star http://www.casa-daros.net/Shoes_8/evospeed-star
youth chris miller 3 baylor bears jersey 1398/05/1 01:45 ق.ظ
<a href="http://www.canevariphoto.net/Shoes_1/nike-air-max-90-new ">nike air max 90 new</a><a href="http://www.canevariphoto.net/Shoes_10/jordan-1-flight-grau-schwarz-wei%c3%9f ">jordan 1 flight grau schwarz wei脽</a><a href="http://www.canevariphoto.net/Shoes_11/asics-2002 ">asics 2002</a><a href="http://www.canevariphoto.net/Shoes_12/nike-free-3-0-price-in-india ">nike free 3 0 price in india</a>
youth chris miller 3 baylor bears jersey http://www.timplista.net/NCAAF_33/youth-chris-miller-3-baylor-bears-jersey
mens ale kaho 10 washington huskies jersey 1398/05/1 01:44 ق.ظ
<a href="http://www.globalip-solutions.net/Shoes_17/jordan-retro-4-for-cheap-jordan-retro-4-green-glow ">jordan retro 4 for cheap jordan retro 4 green glow</a><a href="http://www.globalip-solutions.net/Shoes_18/air-jordan-2-chicago-on-feet ">air jordan 2 chicago on feet</a><a href="http://www.globalip-solutions.net/Shoes_19/nike-kd-6-lifestyle-black-leather ">nike kd 6 lifestyle black leather</a><a href="http://www.globalip-solutions.net/Shoes_2/kids-air-max-2011-31-big-kids-air-max-90 ">kids air max 2011 31 big kids air max 90</a>
mens ale kaho 10 washington huskies jersey http://www.coachingbytrudy.net/NCAAF_34/mens-ale-kaho-10-washington-huskies-jersey
collegiate sports gear 1398/05/1 01:44 ق.ظ
<a href="http://www.angryapeart.net/Shoes_1/release-reminder-nike-air-force-1-high-port-wine-width ">release reminder nike air force 1 high port wine width</a><a href="http://www.angryapeart.net/Shoes_10/jordans-13-cheetah-drop ">jordans 13 cheetah drop</a><a href="http://www.angryapeart.net/Shoes_11/adidas-gazelle-legend-ink ">adidas gazelle legend ink</a><a href="http://www.angryapeart.net/Shoes_12/air-jordan-retro-9-black-and-white ">air jordan retro 9 black and white</a>
collegiate sports gear http://www.campnotredame.net/Shoes_15/collegiate-sports-gear
nike lebron 11 yellow 1398/05/1 01:44 ق.ظ
<a href="http://www.raminabbasi.net/MNS_36/womens-devin-mesoraco-29-new-york-mets-custom-jersey ">womens devin mesoraco 29 new york mets custom jersey</a><a href="http://www.raminabbasi.net/MNS_37/boston-celtics-g-iii-sports-by-carl-banks-football-jersey-kelly-green ">boston celtics g iii sports by carl banks football jersey kelly green</a><a href="http://www.raminabbasi.net/MNS_38/noah-syndergaard-new-york-mets-majestic-fashion-stars-stripes-flex-base-player-jersey-white ">noah syndergaard new york mets majestic fashion stars stripes flex base player jersey white</a><a href="http://www.raminabbasi.net/MNS_39/youth-starlin-castro-13-miami-marlins-player-jersey ">youth starlin castro 13 miami marlins player jersey</a>
nike lebron 11 yellow http://www.farmacore.net/Shoes_7/nike-lebron-11-yellow
youth ahmed bah 80 north carolina a&t aggies jersey 1398/05/1 01:44 ق.ظ
<a href="http://www.fireyourstockbroker.net/Shoes_1/under-armour-curry-3-negro-met%c3%a1lico-oro-zapatos ">under armour curry 3 negro met谩lico oro zapatos</a><a href="http://www.fireyourstockbroker.net/Shoes_10/air-jordan-14-color-ginger ">air jordan 14 color ginger</a><a href="http://www.fireyourstockbroker.net/Shoes_11/nike-lunarlaunch-caracteristicas ">nike lunarlaunch caracteristicas</a><a href="http://www.fireyourstockbroker.net/Shoes_12/nike-air-max-95-triple-black-blackout-5 ">nike air max 95 triple black blackout 5</a>
youth ahmed bah 80 north carolina a&t aggies jersey http://www.kinderwunschzentrum-stuttgart.net/NCAAF_35/youth-ahmed-bah-80-north-carolina-a%26t-aggies-jersey
air jordan 16 midnight navy 2 1398/05/1 01:42 ق.ظ
<a href="http://www.nwplasticsurgery.net/NHL_22/womens-andrew-mangiapane-88-calgary-flames-breakaway-home-jersey ">womens andrew mangiapane 88 calgary flames breakaway home jersey</a><a href="http://www.nwplasticsurgery.net/NHL_23/youth-daniel-brickley-78-los-angeles-kings-authentic-player-jersey ">youth daniel brickley 78 los angeles kings authentic player jersey</a><a href="http://www.nwplasticsurgery.net/NHL_24/mens-kyle-rau-37-minnesota-wild-breakaway-custom-jersey ">mens kyle rau 37 minnesota wild breakaway custom jersey</a><a href="http://www.nwplasticsurgery.net/NHL_25/youth-marcus-hogberg-35-ottawa-senators-replica-player-jersey ">youth marcus hogberg 35 ottawa senators replica player jersey</a>
air jordan 16 midnight navy 2 http://www.2acaringfamilydentist.net/Shoes_4/air-jordan-16-midnight-navy-2
hare 7 jordans for sale 1398/04/31 08:27 ب.ظ
<a href="http://www.zimongedu.com/31/jordan-3.5-spizike ">jordan 3.5 spizike</a><a href="http://www.zimongedu.com/32/adidas-harden-vol.-2-black-red-sale-sale ">adidas harden vol. 2 black red sale sale</a><a href="http://www.zimongedu.com/33/dee-ricky-x-pony-city-wings-high-low ">dee ricky x pony city wings high low</a><a href="http://www.zimongedu.com/34/grey-air-max-1 ">grey air max 1</a>
[url=http://www.elizabethandtheodore.com/2/hare-7-jordans-for-sale]hare 7 jordans for sale[/url]
new air jordan concords 11 1398/04/31 08:27 ب.ظ
<a href="http://www.machineshell.net/28/nike-air-max-cage-black-silver-white ">nike air max cage black silver white</a><a href="http://www.machineshell.net/29/size-7-air-max-95-nike-air-max-95 ">size 7 air max 95 nike air max 95</a><a href="http://www.machineshell.net/3/nike-air-royal-mid-premium-2009-release ">nike air royal mid premium 2009 release</a><a href="http://www.machineshell.net/30/jordan-11-women-gamma-blue ">jordan 11 women gamma blue</a>
[url=http://www.phuketvillasales.net/33/new-air-jordan-concords-11]new air jordan concords 11[/url]
air jordan 4 blue navy 1398/04/31 08:27 ب.ظ
<a href="http://www.michelangelomangiapane.com/13/new-released-air-jordans-womens ">new released air jordans womens</a><a href="http://www.michelangelomangiapane.com/14/adidas-originals-high-tops ">adidas originals high tops</a><a href="http://www.michelangelomangiapane.com/15/air-jordan-retro-9-womens-green ">air jordan retro 9 womens green</a><a href="http://www.michelangelomangiapane.com/16/top-10-nba-kicks-mvps ">top 10 nba kicks mvps</a>
[url=http://www.cambridgerx.net/21/air-jordan-4-blue-navy]air jordan 4 blue navy[/url]
mens warehouse beaumont tx 1398/04/31 08:27 ب.ظ
<a href="http://www.powercaptions.org/201509/nike-air-max-bw-premium-dark-loden ">nike air max bw premium dark loden</a><a href="http://www.powercaptions.org/201510/air-jordan-imminent-black-red ">air jordan imminent black red</a><a href="http://www.powercaptions.org/201511/womens-nike-roshe-run-purple-green ">womens nike roshe run purple green</a><a href="http://www.powercaptions.org/201512/nike-free-run-2-navy ">nike free run 2 navy</a>
[url=http://www.hawaii--honeymoon.com/5/mens-warehouse-beaumont-tx]mens warehouse beaumont tx[/url]
nike lunar tr1 mens fitness trainers 1398/04/31 08:27 ب.ظ
<a href="http://www.cme4smile.com/28/adidas-zx-flux-decon-noyau-noir-surf-vert-blanc-imprimer-w-femme-en-ligne-pas-cher ">adidas zx flux decon noyau noir surf vert blanc imprimer w femme en ligne pas cher</a><a href="http://www.cme4smile.com/29/jordan-lanyards-for-sale ">jordan lanyards for sale</a><a href="http://www.cme4smile.com/3/air-jordan-retro-4-camel ">air jordan retro 4 camel</a><a href="http://www.cme4smile.com/30/nike-lunar-mariah%2b-nd-wicked-purple-total-orange ">nike lunar mariah+ nd wicked purple total orange</a>
[url=http://www.detetiveflorianopolis.com/15/nike-lunar-tr1-mens-fitness-trainers]nike lunar tr1 mens fitness trainers[/url]
womens asics gel kayano 20 grey pink 1398/04/31 08:27 ب.ظ
<a href="http://www.lmsmedicalsuppliesva.com/201705/nike-air-max-plus-tn-online-kaufen ">nike air max plus tn online kaufen</a><a href="http://www.lmsmedicalsuppliesva.com/201706/air-jordan-retro-11-womens-red-blue ">air jordan retro 11 womens red blue</a><a href="http://www.lmsmedicalsuppliesva.com/201707/nike-free-run-3-purple-pink ">nike free run 3 purple pink</a><a href="http://www.lmsmedicalsuppliesva.com/201708/nike-free-flyknit-4.0-womens-2015 ">nike free flyknit 4.0 womens 2015</a>
[url=http://www.apeacefulplaceyork.com/23/womens-asics-gel-kayano-20-grey-pink]womens asics gel kayano 20 grey pink[/url]
jordan sneakers for men cheap 1398/04/31 08:27 ب.ظ
<a href="http://www.printmgmtgroup.net/35/nike-air-max-2017-pink-red ">nike air max 2017 pink red</a><a href="http://www.printmgmtgroup.net/36/air-jordan-true-flight-gold-sky-blue ">air jordan true flight gold sky blue</a><a href="http://www.printmgmtgroup.net/37/nike-kobe-9-low-womens-sky-blue-gold ">nike kobe 9 low womens sky blue gold</a><a href="http://www.printmgmtgroup.net/38/nike-zoom-pegasus-34-womens-black ">nike zoom pegasus 34 womens black</a>
[url=http://www.atlantagear.net/17/jordan-sneakers-for-men-cheap]jordan sneakers for men cheap[/url]
nike air max thea womens teal 1398/04/31 08:26 ب.ظ
<a href="http://www.teepeeproductions.com/201505/nike-kd-8-high-purple-yellow ">nike kd 8 high purple yellow</a><a href="http://www.teepeeproductions.com/201506/mens-nike-zoom-structure-18-pink-blue ">mens nike zoom structure 18 pink blue</a><a href="http://www.teepeeproductions.com/201507/nike-blazer-damen-bordeaux ">nike blazer damen bordeaux</a><a href="http://www.teepeeproductions.com/201508/nike-kobe-china ">nike kobe china</a>
[url=http://www.cme4smile.com/17/nike-air-max-thea-womens-teal]nike air max thea womens teal[/url]
nike air max 90 tape orange 1398/04/31 08:26 ب.ظ
<a href="http://www.niconatmfg.com/28/womens-nike-air-trainer-1.3-max-breathe-nike-air-trainer-sc-ii ">womens nike air trainer 1.3 max breathe nike air trainer sc ii</a><a href="http://www.niconatmfg.com/29/nike-zoom-harbour-sb-fish ">nike zoom harbour sb fish</a><a href="http://www.niconatmfg.com/3/camo-women-jordans ">camo women jordans</a><a href="http://www.niconatmfg.com/30/noir-rouge-volt-hommes-chaussures-nike-air-max-2015-id-trs-bas ">noir rouge volt hommes chaussures nike air max 2015 id trs bas</a>
[url=http://www.castle-st-john.com/14/nike-air-max-90-tape-orange]nike air max 90 tape orange[/url]
nike air jordan xx3 gs nike air jordan xx3 for sale 1398/04/31 08:26 ب.ظ
<a href="http://www.bellavampetta.com/1/mens-steel-toe-air-max ">mens steel toe air max</a><a href="http://www.bellavampetta.com/10/nike-shox-2016-yellow-white ">nike shox 2016 yellow white</a><a href="http://www.bellavampetta.com/11/2014-jordan-6-valentines-jordan-valentine-facebook ">2014 jordan 6 valentines jordan valentine facebook</a><a href="http://www.bellavampetta.com/12/is-the-puma-disc-blaze-posy-green-a-winter-pick-up-for-you ">is the puma disc blaze posy green a winter pick up for you</a>
[url=http://www.krishnasumanth.com/28/nike-air-jordan-xx3-gs-nike-air-jordan-xx3-for-sale]nike air jordan xx3 gs nike air jordan xx3 for sale[/url]
kanye west yeezy shoes 1398/04/31 08:26 ب.ظ
<a href="http://www.capricorniolallame.com/28/big-nike-low-team-green-red-black ">big nike low team green red black</a><a href="http://www.capricorniolallame.com/29/air-jordan-street-classic-available-now ">air jordan street classic available now</a><a href="http://www.capricorniolallame.com/3/nike-roshe-run-camo-hero-blue-atomic-red ">nike roshe run camo hero blue atomic red</a><a href="http://www.capricorniolallame.com/30/nike-air-max-for-under-20%24 ">nike air max for under 20$</a>
[url=http://www.axrealestatepro.com/27/kanye-west-yeezy-shoes]kanye west yeezy shoes[/url]
air max 1 leopard size 1398/04/31 08:25 ب.ظ
<a href="http://www.cap-vital.com/31/nike-kobe-11-dark-horse ">nike kobe 11 dark horse</a><a href="http://www.cap-vital.com/32/adidas-springblade-pro-pink-white ">adidas springblade pro pink white</a><a href="http://www.cap-vital.com/33/nike-hypershift-yellow-blue ">nike hypershift yellow blue</a><a href="http://www.cap-vital.com/34/nike-air-max-silver-90-nike-air-max-2014 ">nike air max silver 90 nike air max 2014</a>
[url=http://www.michianahomeandyardshow.com/12/air-max-1-leopard-size]air max 1 leopard size[/url]
nike air max thea joli dames 1398/04/31 08:25 ب.ظ
<a href="http://www.indosiar.net/6/nike-air-griffey-max-1-white-black-varsity-red-for-sale ">nike air griffey max 1 white black varsity red for sale</a><a href="http://www.indosiar.net/7/nike-cortez-72-cream ">nike cortez 72 cream</a><a href="http://www.indosiar.net/8/nike-free-5.0-junior-orange ">nike free 5.0 junior orange</a><a href="http://www.indosiar.net/9/black-and-yellow-jordan-air-forces ">black and yellow jordan air forces</a>
[url=http://www.southamericancholo.com/20/nike-air-max-thea-joli-dames]nike air max thea joli dames[/url]
nike sb zoom eric koston sole 1398/04/31 08:25 ب.ظ
<a href="http://www.clipatise.com/201605/adidas-porsche-typ-64-navy ">adidas porsche typ 64 navy</a><a href="http://www.clipatise.com/201606/nike-free-3.0-trainer-black ">nike free 3.0 trainer black</a><a href="http://www.clipatise.com/201607/nike-free-run-5.0-womens-white-orange ">nike free run 5.0 womens white orange</a><a href="http://www.clipatise.com/201608/air-jordan-retro-6-bred-gamma-blue ">air jordan retro 6 bred gamma blue</a>
[url=http://www.juliebrownleephotography.com/39/nike-sb-zoom-eric-koston-sole]nike sb zoom eric koston sole[/url]
nike air max 2016 for men 1398/04/31 08:25 ب.ظ
<a href="http://www.7smolichlaw.com/17/nike-free-5-0-training-shoes-womens-blue-white ">nike free 5 0 training shoes womens blue white</a><a href="http://www.7smolichlaw.com/18/0-to-3-months-jordan-nike-sb-space-tigers-for-sale ">0 to 3 months jordan nike sb space tigers for sale</a><a href="http://www.7smolichlaw.com/19/texas-longhorn-tennis-shoes ">texas longhorn tennis shoes</a><a href="http://www.7smolichlaw.com/2/adidas-yeezy-boost-350-v2-black-peach ">adidas yeezy boost 350 v2 black peach</a>
[url=http://www.cihatkutluca.com/11/nike-air-max-2016-for-men]nike air max 2016 for men[/url]
red snakeskin jordan 11 1398/04/31 08:25 ب.ظ
<a href="http://www.workroomhq.com/35/nike-lunarglide-6-grey-sky-blue ">nike lunarglide 6 grey sky blue</a><a href="http://www.workroomhq.com/36/nike-kobe-10-elite-all-pink ">nike kobe 10 elite all pink</a><a href="http://www.workroomhq.com/37/womens-nike-roshe-yeezy-boost-white-black ">womens nike roshe yeezy boost white black</a><a href="http://www.workroomhq.com/38/jordan-air-fusion ">jordan air fusion</a>
[url=http://www.dryneedlingandrea.com/14/red-snakeskin-jordan-11]red snakeskin jordan 11[/url]
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو