تبلیغات
امام حسن مجتبی علیه السلام - شبهه ای مردافکن در باب قیام عاشورا + پاسخ
شبهه ای مردافکن در باب قیام عاشورا + پاسخ
نظرات |

مگر امام حسین (ع) به علم امامت نمی دانستند که شهید می شوند و اهل بیتشان نیز به اسارت می روند؟ پس چگونه است که با وجود چُنین علم قطعی و یقینی، قدم در مسیری نهادند که آن فرجام تلخ را در پی داشت؟

یکی از مباحث چالش‌برانگیز پیرامون نهضت حسینی که از دیرزباز تا کنون، ذهن و زبان کثیری از اندیشمندان اسلامی را به خود واداشته، این است که آیا امام حسین(ع) نسبت به فرجام حرکتش واقف بود یا خیر؟ اگر حضرتش علم قطعی و یقینی به شهادت داشت، پس چرا قدم در مسیری نهاد که فرجامی بس تلخ و ناگوار در پی داشت؟ مگر نه این که قرآن نهی کرده که آدمی، جان عزیزش را به دست خویش، به هلاکت نیفکند؟! (وَ لا تلْقوا بِأَیْدیكمْ إِلَى التَّهْلكَة«بقره/195»). آیا این اقدام، مصداق درافکندن جان در بوته هلاکت نیست؟
بحث پیرامون گستره علم امام نسبت به جزئیات حوادث هستی، ابعاد و اضلاع پیدا و پنهانی دارد که کاویدن همه آنها از حوصله این وجیزه بیرون است. آنچه می توان از این مقال، انتظار داشت پاسخی درخور و در عین حال کوتاه است که در پرتو تبیین پاره ای از آموزه های قرآنی و تحلیل عقلی معارف وحیانی ارائه خواهد شد.
پیش از هر چیز باید دانست که مساله وقوف یا عدم وقوف حضرت سیدالشهداء (ع) نسبت به فرجام و سرانجام نهضت خویش، مسبوق به سابقه بوده و در واقع، همان منازعه مشهور بین سید مرتضی و شیخ طوسی است که در زمان ما، به عنوان مساله ای پرچالش و جنجان انگیز در نوشته های شهید مطهری(کتاب حماسه حسینی) و مرحوم صالحی نجف آبادی (کتاب شهید جاوید) رخ نموده است.

پاسخ اجمالی

و اما پاسخ اجمالی به این مساله آن است که برابر ادله نقلی و عقلی، امام از طریق علم غیبی که از ناحیه خدا به وی افاضه می گردد، نسبت به حقایق عالم کَون اشراف علمی دارد و می تواند حوادث آینده را در آینه علم لدنّی خویش ببیند. اما چون آنچه این علم بدان تعلق گرفته، تخلف ناپذیر و غیر قابل تغییر است بنابراین این علم، تکلیف آور نبوده و عمل به مقتضای آن واجب نیست.

پاسخ تفصیلی

پاسخ تفصیلی در گرو تقدیم دو مقدمه است:
مقدمه نخست: خداوند بالذات عالم به غیب است و نفوس پاک، بالعرض.
برخی از آیات قرآن، علم غیب را منحصر به ذات حضرت احدیت می دانند؛ که از آن جمله اند:
یک. وَ عِنْدَه مَفاتِح الْغَیْبِ لا یَعْلَمها إِلاَّ هوَ وَ یَعْلَم ما فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقط مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ یَعْلَمها وَ لا حَبَّةٍ فی ظلماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا یابِسٍ إِلاَّ فی كِتابٍ مبین (انعام/59) [كلیدهاى غیب، تنها نزد اوست؛ و جز او، كسى آنها را نمى داند. او آنچه را در خشكى و دریاست مى داند؛ هیچ برگى (از درختى) نمى افتد، مگر اینكه از آن آگاه است؛ و نه هیچ دانه اى در تاریكیهاى زمین، و نه هیچ تر و خشكى وجود دارد، جز اینكه در كتابى آشكار [در كتاب علم خدا] ثبت است.]
دو. إِنَّ اللَّهَ عِنْدَه  عِلْم  السَّاعَةِ وَ ینَزِّل الْغَیْثَ وَ یَعْلَم ما فِی الْأَرْحامِ وَ ما تَدْری نَفْسٌ ما ذا تَكْسِب غَداً وَ ما تَدْری نَفْسٌ بِأَیِّ أَرْضٍ تَموت ...(لقمان/34)[ آگاهى از زمان قیام قیامت مخصوص خداست، و اوست كه باران را نازل مى كند، و آنچه را كه در رحم ها (ى مادران) است مى داند، و هیچ كس نمى داند فردا چه به دست مى آورد، و هیچ كس نمى داند در چه سرزمینى مى میرد؟]
سه. ... فَقلْ إِنَّمَا الْغَیْب  لِلَّه ...(یونس/20) (بگو غیب منحصر است به خدا
چهار. قلْ لا یَعْلَم مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَیْبَ إِلاَّ اللَّه وَ ما یَشْعرونَ أَیَّانَ یبْعَثون(نمل/65)[ بگو: «كسانى كه در آسمانها و زمین هستند غیب نمى دانند جز خدا، و نمى دانند كى برانگیخته مى شوند!»]
اما در مقابل آیاتی هستند که از آنها عالم به غیب بودن پیامبران الهی و نفوس پاک استفاده می شود. اهم ایاتی که مراتبی از علم غیب را برای پیامبران و امامان معصوم معتبر می داند عبارتند از:
یک. عالِم الْغَیْبِ فَلا یظْهِر عَلى غَیْبِهِ أَحَدا* إِلاَّ مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسولٍ فَإِنَّه یَسْلك مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً (جن/26 و27)[ داناى غیب اوست و هیچ كس را بر اسرار غیبش آگاه نمى سازد مگر رسولانى كه آنان را برگزیده و مراقبینى از پیش رو و پشت سر براى آنها قرار مى دهد.]
دو. تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَیْبِ نوحیها إِلَیْكَ... (هود/49) [اینها از خبرهاى غیب است كه به تو (اى پیامبر) وحى مى كنیم..]
سه. وَ قلِ اعْمَلوا فَسَیَرَى اللَّه عَمَلَكمْ وَ رَسوله وَ الْمؤْمِنونَ وَ سَترَدّونَ إِلى عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ فَینَبِّئكمْ بِما كنْتمْ تَعْمَلون (توبه/105)[ بگو: «عمل كنید! خداوند و فرستاده او و مؤمنان، اعمال شما را مى بینند! و بزودى، بسوى داناى نهان و آشكار، بازگردانده مى شوید؛ و شما را به آنچه عمل مى كردید، خبر مى دهد!»]
با دقت در سیاق و شیوه طرح موضوع در آیه و همینطور تامل در دیگر آیات مویِّد، روشن میٌشود که از میان امور غیبی یادشده، تنها موضوع نخست یعنی "زمان برپایی قیامت" جنبه انحصاری داشته و جز در پرتو اذن خداوند، احدی با حضرتش در این ویژگی مشارکت ندارد. حال آنکه در خصوص سایر موضوعات، بشر نیز میٌتواند به صورت مستقیم یا در پرتو پیشرفتٌهای علمی نسبت به آنها کسب آگاه نماید. بنابراین در مقام جمع بین این آیات باید گفت: آیات دسته نخست، علم به غیب را به صورت استقلالی و بالذات به خداوند نسبت می دهند و آیات دسته دوم، آن را به صورت بالعرض و طفیلی به رسول مرتضی(مورد رضایت) و معصومین(ع).  سرّ انکار غیب دانی از سوی پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلم) که در برخی آیات همچون: قلْ لَا أَقول لَكمْ عِنْدِیٌ خَزَائِن اللَهِ وَ لَا أَعْلَم الْغَیْبَ ...(50/انعام)« بگوٌ: منٌ بهٌ شما نمیٌگویمٌ كهٌ در نزد من خزانه های خداوند است و نه علم غیب می دانم» آمده است همین است که حضرتش علم استقلالی را از خود نفی می کند نه علم افاضی را.

برابر ادله نقلی و عقلی، امام از طریق علم غیبی که از ناحیه خدا به وی افاضه می گردد، نسبت به حقایق عالم کَون اشراف علمی دارد و می تواند حوادث آینده را در آینه علم لدنّی خویش ببیند. اما چون آنچه این علم بدان تعلق گرفته، تخلف ناپذیر و غیر قابل تغییر است بنابراین این علم، تکلیف آور نبوده و عمل به مقتضای آن واجب نیست.

مقدمه دوم: پیامبران و پیشوایان پاک بنا به دلایلی همچون اتمام حجت بر خلق و نیز اسوه بودن برای مردمان، موظف بوده اند در قضاوت ها و امورات زندگی مطابق با علم عادی و ظاهری خود رفتار کنند. برخی از فقهای شیعی از جمله مرحوم کاشف الغطاء در کتاب "کشف الغطاء"، روایتی را از پیامبر اکرم(ص) نقل کردهاند که حضرتش فرموده است:
"انما اقضی بینكم بالبینات و الایمان و بعضكم الحن بحجته من بعض، فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعة من النار."( سائل 169/18، ابواب كیفیة الحكم، باب دوم)
[من با بیّنه [دلیل و شاهد] و قسمهای بین شما قضاوت می كنم، و برخی از شما در چربزبانی و اقامه دلیل واردتر از دیگران هستید، پس هر كس (از این طریق) قسمتی از مال برادرش را به چنگ آورد با این كار قطعهای از آتش را به چنگ آورده است. ]
بنا بر این روایت، پیامبر (ص) مامور است در امورات عادی زندگی مردم، مانند زمانی که شکایتی به دادخواهی نزد وی برده میشود، بر مسند حکم و قضاوت بنشیند و بر اساس فرمان شرع، حکم براند.  لذا از مدعی، بینه(دلیل) میطلبد و از مدعی علیه، اَیمان (سوگند). اما اگر جایی، مصلحت دین ایجاب کرد که حضرتش نسبت به پارهای از مغیبات(امور غیبی) اطلاع حاصل کند، این اشراف و احاطه علمی از سوی پروردگار در اختیار وی نهاده می شود.
مقدمه سوم: بنا بر دیدگاه مرحوم کاشف الغطاء در کتاب گرانسنگ "کشف الغطاء" علم بر سه گونه و هر یک را حکمی جداگانه است: یک. علم ملکوتی که از آن تعبیر به علم غیب یا علم لدنی می شود. این علم فوق حجت است و ازنظر شرعی، غیرقابل استناد. دو. علم یقینی که از راه برهان عقلی یا ادله نقلی (بینه و سوگند و...) به دست می آید. این علم از نقطه نظر فقهی، حجت است و پیامبر و حضرات معصومین(ع) در داوری های خود مطابق با این علم، عمل می کردند سه. علم ظنی و وهمی که از طریق قیاس و... حاصل می شود. این علم نیز در شریعت، دون حجت است و غیر قابل استناد.

نتیجه:

امام حسین(ع) به علم امامت و نیز به دلیل اخبار و پیشگویی‌های اجداد پاکش، از فرجام و سرانجام قیام خویش مطلع بود. این گونه علوم، به اموری تعلق می گیرند که در لوح محفوظ  ثبت و ضبط است و لوح محفوظ نیز ظرف قضای الهی است که حتما به وقوع می پیوندد. اما علم به آنچه مطابق است با قضای حتمی الهی، تکلیف آور نیست. چون در شریعت مبین، تکلیف دایر مدار اختیار است. لذا عمل به مقتضای این علم، بر او واجب نیست چه اینکه علم غیب، از نظر شرع مقدس، فوق حجت است. به دیگر سخن، حضرت نمی تواند آنچه را که خداوند (بنا بر حکمت هایی چند، از جمله: هدایت خلق، ابتلاء و ترفیع مقام معصوم) برای او و خاندانش مقرر فرموده است را تغییر دهد. اما مکلف است مطابق با علم ظاهری به گونه ای رفتار کند که حجت بر مردم تمام شود.


:: مرتبط با: عمومی .اسلامی .قران. ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1394/07/29
زمان : 09:37 ق.ظ
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
http://questephat.strikingly.com/ 1398/04/1 08:04 ب.ظ

Superb content. Kudos.
tadalafil tablets cialis australian price cialis pills cialis kaufen cialis prices in england cialis pas cher paris click now buy cialis brand we use it 50 mg cialis dose cialis pills cialis pas cher paris
cialis online 1398/04/1 03:10 ق.ظ

You actually expressed this perfectly.
canadian cialis how to buy cialis online usa precios de cialis generico dose size of cialis cialis e hiv non 5 mg cialis generici cialis free trial import cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis rckenschmerzen
cialis mail order india 1398/03/31 10:58 ق.ظ

Seriously tons of useful material.
cialis therapie buy cialis cialis price thailand cialis prezzo al pubblico cialis side effects dangers cialis 5 mg rx cialis para comprar we recommend cheapest cialis cialis prices canadian drugs generic cialis
http://lieboda.strikingly.com/ 1398/03/30 12:09 ق.ظ

You actually expressed it really well.
deutschland cialis online cialis generique 5 mg acheter du cialis a geneve free cialis cialis pills price each buy name brand cialis on line cialis canada callus cialis 20 mg best price how do cialis pills work
http://thancentcchan.strikingly.com/ 1398/03/29 07:27 ق.ظ

With thanks! I appreciate this.
cialis generika in deutschland kaufen cialis generico in farmacia viagra vs cialis recommended site cialis kanada callus try it no rx cialis tadalafil tablets buying brand cialis online cialis rezeptfrei cialis 5 mg effetti collateral
http://cranopad.strikingly.com/ 1398/03/27 02:54 ق.ظ

Cheers. Numerous postings!

cialis in sconto canadian drugs generic cialis cialis generique prix cialis once a da cialis lilly tadalafi american pharmacy cialis cialis sicuro in linea cialis 20 mg cost cialis 10mg prix pharmaci cialis 5 mg para diabeticos
http://tioprocving.strikingly.com/ 1398/03/26 01:20 ب.ظ

With thanks! Valuable information.
canadian drugs generic cialis prices on cialis 10 mg cialis prices in england cialis free trial cialis en 24 hora cialis sicuro in linea il cialis quanto costa cialis prices cialis price thailand cialis generic availability
Cialis online 1398/03/25 09:18 ق.ظ

With thanks! An abundance of information!

cialis for sale south africa if a woman takes a mans cialis cialis mit grapefruitsaft cialis cuantos mg hay generic cialis at the pharmacy cialis online cialis rezeptfrei sterreich cialis tablets only best offers 100mg cialis viagra vs cialis vs levitra
http://grovexschem.strikingly.com/ 1398/03/24 07:17 ب.ظ

Fantastic postings. Thanks a lot!
cialis generique 5 mg cialis generico online prezzo cialis a buon mercato cialis 20 mg cost price cialis wal mart pharmacy we use it 50 mg cialis dose cialis tadalafil buy cialis cialis cost we use it cialis online store
buy cialis au 1398/03/23 12:59 ق.ظ

Many thanks, I value this!
where do you buy cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis preise schweiz click now cialis from canada how to buy cialis online usa we recommend cheapest cialis look here cialis order on line opinioni cialis generico cialis authentique suisse cialis per paypa
Cialis generic 1397/09/15 07:52 ب.ظ

Awesome facts. Many thanks.
cost of cialis cvs cialis et insomni try it no rx cialis tadalafil 5mg only best offers cialis use cialis canada cialis online deutschland brand cialis nl i recommend cialis generico generic cialis
buy tadalafil no prescription 1397/09/15 12:18 ق.ظ

Great stuff. Many thanks.
prices for cialis 50mg cialis lilly tadalafi brand cialis generic cialis generika 40 mg cialis what if i take order cialis from india cialis 5 mg effetti collateral cialis online cialis 10mg prix pharmaci cialis 30 day trial coupon
buy tadalafil pills 1397/09/13 10:01 ق.ظ

Seriously a lot of valuable tips.
fast cialis online cialis generika in deutschland kaufen cialis farmacias guadalajara bulk cialis cialis online nederland cialis authentique suisse tarif cialis france cialis mit grapefruitsaft cialis mit grapefruitsaft generic cialis 20mg tablets
buy cialis pills 1397/09/12 10:12 ب.ظ

You actually revealed that perfectly.
cialis pills price each order generic cialis online cialis online holland cialis savings card free generic cialis cialis australia org cialis therapie recommended site cialis kanada cialis arginine interactio cialis alternative
buy cialis online cheap 1397/09/10 09:52 ب.ظ

Position very well utilized..
cialis en mexico precio enter site natural cialis where do you buy cialis i recommend cialis generico we recommend cialis info cialis authentique suisse safe dosage for cialis cialis rckenschmerzen cialis for sale cialis for sale
Buy cialis 1397/09/9 09:21 ب.ظ

You definitely made your point.
purchase once a day cialis cialis official site female cialis no prescription cialis 100mg suppliers tadalafil 20 mg free cialis cialis kaufen bankberweisung cialis 30 day trial coupon callus sialis
Cialis pills 1397/09/8 10:25 ب.ظ

You said it adequately.!
cialis 50 mg soft tab preis cialis 20mg schweiz cialis generico milano cialis pills price each click here cialis daily uk buy cialis online cheapest cialis generic tadalafil buy click here take cialis canadian drugs generic cialis we recommend cheapest cialis
Cialis online 1397/09/8 10:52 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
wow look it cialis mexico brand cialis generic cialis professional from usa cialis online cialis without a doctor's prescription rezeptfrei cialis apotheke cialis taglich how much does a cialis cost cialis en mexico precio cialis 05
Cialis 20 mg 1397/09/7 10:13 ب.ظ

Great posts. Thank you!
generic cialis with dapoxetine import cialis costo in farmacia cialis cialis bula buy generic cialis cialis generisches kanada online prescriptions cialis cilas the best choice cialis woman cialis patent expiration
where to buy cialis online 1397/09/7 10:18 ق.ظ

You actually said it adequately.
cialis savings card tadalafil cheap cialis cialis patentablauf in deutschland callus cialis online side effects for cialis wow look it cialis mexico cialis preise schweiz fast cialis online
buy tadalafil online 1397/07/9 03:11 ب.ظ

Regards. Valuable stuff.
cialis price in bangalore cialis 5 mg effetti collateral cialis rezeptfrei cialis tadalafil online cialis rckenschmerzen click now cialis from canada brand cialis generic cialis 5mg prix cialis generico canada discount drugs cialis
canadian pharmacies online 1397/07/1 01:08 ب.ظ

You explained this really well!
canada pharmacies canadian online pharmacies rated pharmacy near me northwest pharmacy canada canadian online pharmacies canada medication buy viagra now canada medications cheap canada pharmacies canadian pharcharmy online
buycialisky.com 1397/06/28 09:28 ق.ظ

Really a lot of useful information.
how to buy cialis online usa cialis generico online cialis rckenschmerzen miglior cialis generico where do you buy cialis cialis flussig prices for cialis 50mg cialis free trial click here take cialis cialis price in bangalore
http://buycialisonla.com/ 1397/06/12 02:52 ب.ظ

Good posts, Thank you.
purchasing cialis on the internet buy cialis online nz tadalafil tablets cialis daily new zealand cialis prezzo di mercato cialis soft tabs for sale generic cialis in vietnam buy cheap cialis in uk cialis tablets cialis australian price
http://viagrayosale.com/ 1397/06/11 10:04 ب.ظ

Fantastic info, Thank you!
tadalafil 5mg cialis 5mg prix costo in farmacia cialis generico cialis mexico cialis patentablauf in deutschland buy original cialis cialis side effects india cialis 100mg cost cialis tadalafil dosagem ideal cialis
buy generic viagra pills 1397/05/23 09:23 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
where can you buy viagra online safely online pharmacy viagra usa online how to buy viagra cheap buy female viagra online buy tadalafil online buy pfizer viagra how to buy viagra safely online buy generic viagra online usa buy cheap viagra online usa
how to take cialis pills 1397/05/23 12:56 ق.ظ

Nicely put, Regards!
tadalafil 20mg cialis manufacturer coupon buy cialis uk no prescription venta de cialis canada generic cialis 20mg tablets cialis 20mg prix en pharmacie order a sample of cialis cialis generique 5 mg enter site very cheap cialis female cialis no prescription
Cialis generic 1397/03/7 03:03 ب.ظ

You have made your point quite clearly.!
cialis online napol cialis 20mg prix en pharmacie cialis side effects generic cialis at the pharmacy cialis prices in england order a sample of cialis generic cialis with dapoxetine low dose cialis blood pressure generic cialis 20mg uk prix cialis once a da
Viagra uk 1397/02/6 02:32 ق.ظ

You mentioned that effectively.
can you buy viagra at cvs online viagra order cost of viagra buy viagra in malaysia viagra to buy online buy viagra where to buy viagra without a prescription how to buy viagra without seeing a doctor how to buy generic viagra online order pharmacy online
Cialis generic 1397/01/19 02:11 ق.ظ

Cheers, Very good information!
low dose cialis blood pressure brand cialis nl cialis patent expiration cialis price thailand cialis mit grapefruitsaft we like it safe cheap cialis cialis 05 link for you cialis price we choice free trial of cialis we choice cialis pfizer india
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.